Ἐπαναπροσλαμβάνονται οἱ ἀπολυμένοι τῆς Μεγαλοπόλεως!!!

Ἐπαναπροσλαμβάνονται οἱ ἀπολυμένοι τῆς Μεγαλοπόλεως!!!

Προκλητικὴ ἡ αὐτόβουλος ἔκθεσις τῆς Ἐφορείας Ἀρχαιοτήτητων στὸ Θέατρο Μεγαλοπόλεως!!!
Τὴν μία ἑβδομάδα ἀπέλυσαν τοὺς ἔνδεκα ἐργαζομένους, λόγῳ κωλυμμάτων τῶν συμβάσεως καὶ μὴ ἐγκαίρου ἐγκρίσεώς της ἀπὸ τὴν Ἀποκεντρωμένη!!!
Καὶ τὴν ἐπομένη ἑβδομάδα τοὺς ἀνακαλοῦν τὴν ἀπόλυση, λόγῳ …ἄρσεως τῶν κωλυμμάτων!!!

Ἀφοῦ δέν ἔχει ἐγκριθεῖ ἔγκαιρα ἡ σύμβασις, τί ἔγινε τώρα καί δέν ὑπάρχει πρόβλημα;;;;
Γύρισε ὁ χρόνος πίσω;

Προκλητικὴ ἡ αὐτόβουλος ἔκθεσις τῆς Ἐφορείας Ἀρχαιοτήτητων στὸ Θέατρο Μεγαλοπόλεως!!!

Τὴν μία ἑβδομάδα ἀπέλυσαν τοὺς ἔνδεκα ἐργαζομένους, λόγῳ κωλυμμάτων τῶν συμβάσεως καὶ μὴ ἐγκαίρου ἐγκρίσεώς της ἀπὸ τὴν Ἀποκεντρωμένη!!!
Καὶ τὴν ἐπομένη ἑβδομάδα τοὺς ἀνακαλοῦν τὴν ἀπόλυση, λόγῳ …ἄρσεως τῶν κωλυμμάτων!!!

Ἀφοῦ δέν ἔχει ἐγκριθεῖ ἔγκαιρα ἡ σύμβασις, τί ἔγινε τώρα καί δέν ὑπάρχει πρόβλημα;;;;
Γύρισε ὁ χρόνος πίσω;

Διαβᾶστε.
Τὰ πρῶτα ἔγγραφα τῆς ἀπολύσεως:

Ἐπαναπροσλαμβάνονται οἱ ἀπολυμένοι τῆς Μεγαλοπόλεως!!!2Ἐπαναπροσλαμβάνονται οἱ ἀπολυμένοι τῆς Μεγαλοπόλεως!!!3

Καὶ διαβᾶστε ἐπίσης τὴν σημερινὴ ἀνάκληση τῆς ἀπολύσεως!!!

Ἐπαναπροσλαμβάνονται οἱ ἀπολυμένοι τῆς Μεγαλοπόλεως!!!4

Ἂς μᾶς ἐξηγήσῃ ἡ Ἐφορεία Ἀρχαιοτήτων Ἀρκαδίας…

1ον. Τί συνέβη μέσα σέ μίαν ἑβδομάδα καί ἐξέλειπαν ὅλα τά κωλύμματα τῆς νομιμότητος…
…ἀφοῦ ὁ χρόνος δὲν γυρίζει πίσω…
καὶ τὸ θέμα ποὺ εἶχε προκύψη ἦταν ἡ μὴ ἔγκαιρη ἔγκρισιις τῆς συμβάσεως ἀπὸ τὴν Ἀποκεντρωμένη!!!
Καί…
2ον. Γιατί δέν ἔκανε ὅλες τίς ἐνέργειες πού χρειάστηκαν ὥστε νά ὑπερπηδηθοῦν τά …«κωλύμματα» πρίν προβῇ σέ ἀπολύσεις, ἡ Ἐφορεία Ἀρχαιοτήτων;

Γιατί ἐκτίθεται τόσο ἀπροκάλυπτα μέ τίς ἑτεροχρονισμένες ἀποφάσεις τους καί ἐκθέτουν καί τό ἴδιο τό Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ;;;

ὀρθολογικὰ

 Ἔπιασε τόπο τὸ …«κράξιμο» τελικά!!!
Ἀνακαλοῦνται οἱ ἀπολύσεις καὶ συνεχίζεται τὸ ἔργο ἀναδείξεως τοῦ Θεάτρου!
Ἤ, κάποιοι εἶναι περισσότερο θρασεῖς ἀπὸ ὅσο τοὺς ἐπιτρέπει ἡ θέσις τους…
…ἤ φοβοῦνται περισσότερο ἀπὸ ὅσο πιστεύουμε, τὶς χειρότερες ἀποκαλύψεις…

 

Ἀποκλειστικό!
Ξανα-προσλαμβάνουν τοὺς ἀπολυθέντες ἐργαζομένους στὸ ἀρχαῖο θέατρο Μεγαλοπόλεως!

Ἔπιασε τόπο τὸ …«κράξιμο» τελικά!!!
Ἀνακαλοῦνται οἱ ἀπολύσεις καὶ συνεχίζεται τὸ ἔργο ἀναδείξεως τοῦ Θεάτρου!
Ἤ, κάποιοι εἶναι περισσότερο θρασεῖς ἀπὸ ὅσο τοὺς ἐπιτρέπει ἡ θέσις τους…
…ἤ φοβοῦνται περισσότερο ἀπὸ ὅσο πιστεύουμε, τὶς χειρότερες ἀποκαλύψεις…

 Καὶ ξαφνικά, ἐκεῖ ποὺ  δὲν μιλοῦσε κάποιος γιὰ τὴν σκανδαλώδη ἀπόλυση τῶν 11 ἐργαζομένων στὴν ἀνάδειξη τοῦ Ἀρχαίου Θεάτρου Μεγαλοπόλεως, μαθαίνουμε μόλις τώρα, ἀπὸ τὸν Δῆμο Μεγαλοπόλεως, πὼς ἐντὸς τῆς ἡμέρας, θὰ ξεκινήσουν οἱ ἀνακλήσεις τῶν ἀπολύσεων καὶ τὸ ἔργο θὰ συνεχισθῆ!!!

Τὶ ὡραία σκιζοφρένεια ποὺ εἴμαστε ὡς κράτος ἐν λειτουργίᾳ!!!!

Μέχρι προχθὲς ἦταν ἀδύνατη ἡ συνέχιση τῶν ἐργασιῶν ἐπειδὴ ὁ δήμαρχος Μεγαλοπόλεως…. «εἶχε ξεχάση» νὰ στείλῃ γιὰ ἔγκριση στὴν Ἀποκεντρωμένη, τὴν πρόσληψη (χρηματοδότηση) τῶν ἐργαζομένων στὴν συντήρηση!!!

Σήμερα ἡ συνέχισις εἶναι τόσο ἁπλῆ, ποὺ συμβαίνει μὲ μιὰν Ἀνάκληση τῆς Ἀποφάσεως Ἀπολύσεως…!!!

Κάποιοι δὲν πηγαίνουν διόλου σίγουρα…

Ἤ, ἔχουν πολὺ ὑψηλὲς πλάτες καὶ νομίζουν πὼς ὅλη ἡ χώρα εἶναι ἕνα χωράφι ἰδιοκτησίας τους…

Τοὺς ἔχουν γελάσει!!!

Ἐμεῖς χαιρόμαστε ἰδιαιτέρως μὲ αὐτὴν τὴν ἐξέλιξη!!!

Καὶ ἀναμένουμε τὴν ἐπιβεβαίωσή της, ἀπὸ τοὺς ἐργαζομένους!!!

Τότε θὰ μποροῦμε νὰ ποῦμε, πὼς βάλαμε ἕνα λιθαράκι κατὰ τῆς πλεκτάνης ποὺ ἐστήθη στὴν Μεγαλόπολη…

Δηλώνουμε πάντες πὼς τίποτα δὲν θὰ μένη ἀδιάφορο γιὰ ἐμᾶς, ὅταν ἔχῃ ὀσμὴ σκανδάλου καὶ ἀδικίας!

Εὐχόμαστε νὰ μὴν προκύψῃ κάποια «ἀναποδιά» στὴν ἀνάκληση τῆς ἀπολύσεως τῶν 11 ἐργαζομένων καὶ νὰ ἀρχίσουν ἀπὸ σήμερα κιὅλας δουλειὰ στὴν συντήρηση καὶ ἀνάδειξη τοῦ Ἀρχαίου Θεάτρου Μεγαλοπόλεως.

ὀρθολογικὰ

(Visited 65 times, 1 visits today)
Leave a Reply