Νά ἀσχοληθοῦμε καλλίτερα μέ τήν ἀναπαραγωγή τοῦ …δρυοκολάπτου;

  •  Ἀθῶος ὁ Μαρινάκης γιὰ τὸ Noor1 τῶν δύο τόννων ἡρωΐνης.
  • Ἀπαλλάσσεται τῶν κατηγοριῶν ὁ πρόεδρος τῆς ΕΛΣΤΑΤ Ἀνδρέας Γεωργίου, ποὺ φούσκωσε τεχνηέντως τὸ ἔλλειμμα, γιὰ νὰ μᾶς βάλῃ ὁ Γιωργάκης στὸ ΔΝΤ.
  • Πάρτυ στὴν Μύκονο ὁ Μηλιώνης μὲ τὰ λεφτὰ τοῦ ΕΝΦΙΑ.
  • Βίλλα στὸ Miami ὁ Μαρινόπουλος καὶ κανονικὰ τὰ bonus τους οἱ τραπεζῖτες ποὺ τὸν δάνειζαν.

Μὴ ξεχάσουμε νὰ κάνουμε μία βουλὴ τῶν ἐφήβων,
ἢ νὰ μαζέψουμε μερικὲς ὑπογραφὲς γιὰ τὴν ἀναπαραγωγὴ τοῦ δρυοκολάπτου.

Ἀλέξανδρος

εἰκόνα

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply