Ὁ βέβηλος εἶναι ἄξιος μόνον θανάτου!!!

Ὁ βέβηλος εἶναι ἄξιος μόνον θανάτου!!!

«Ἐκὰς οἱ Βέβηλοι!!!»

Ἀθῶοι ὅσοι εἰσέβαλαν στὴν Μητρόπολη Θεσσαλονίκης καὶ διέκοψαν τὴν λειτουργία!!!

Ὤ ἀδικίας ἀπαύγασμα!!!
Εἶμαι Ἕλλην καὶ ὡς ἐκ τούτου δὲν μπορῶ νὰ εἶμαι χριστιανός.
Δὲν μπορῶ ὅμως καὶ νὰ μὴν ἀνατριχιάζω γιὰ τὴν σαπίλα τῆς «ἀνυπάρκτου» δικαιοσύνης.

Ὁ βέβηλος ποὺ διακόπτει τελετή, μὴ σεβόμενος καὶ προσβάλλοντας τὸ θρησκευτικὸ αἴσθημα οἱουδήποτε, εἶναι ἄξιος θανάτου!

Δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ κρίνουμε μὲ δύο μέτρα καὶ δύο σταθμά…
Οἱ χριστιανοὶ ὄχι μόνον διέκοψαν, ἀλλὰ ἔσφαξαν καὶ τοὺς ἱερεῖς μας.
Αὐτὸ δὲν σημαίνει ὅτι ἐμεῖς πρέπει νὰ ἐπιχαίρουμε γιὰ αὐτὸ ποὺ συνέβη στοὺς χριστιανοὺς τῆς Θεσσαλονίκης.
Ὁ νόμος εἶναι νόμος καὶ πρέπει νὰ ὑπάρξουν κυρώσεις.
Ὁ μόνος τρόπος νὰ δικαιωθοῦμε οἱ Ἕλληνες.
Ὁ βέβηλος εἶναι ἄξιος θανάτου.

Θὰ ἤμουν ἀνακόλουθος ἐὰν ἔλεγα ὁ,τιδήποτε ἄλλο.
Τὸ  δίκαιον δὲν ἔχει οὔτε χρῶμα οὔτε ἐθνικότητα.

Ἰκτίνος Σταθόπουλος

Γράφει φίλος:

Τὸ σκεπτικὸ τῆς σημερινῆς ἀθωωτικῆς ἀποφάσεως τοῦ δικαστηρίου, γιὰ τοὺς 26 ἀναρχικούς, ποὺ εἰσέβαλαν στὴν Μητρόπολη τῆς Θεσσαλονίκης, περὶ «περιορισμένης χρονικὰ εἰσβολῆς» μόνον λύπη καὶ γέλια προκαλεῖ.
Θυμίζει τὸ σκεπτικὸ μίας ἄλλης ἱστορικῆς ἀποφάσεως τῆς ἑλληνικῆς δικαιοσύνης, ὅταν ὁ Γερμανὸς πρόξενος …ἔπεσε στὴν γροθιὰ διαδηλωτοῦ!!!

Ἄραγέ ἡ λαλιστάτη Ἕνωσις δικαστῶν καί εἰσαγγελέων θά σχολιάση τήν ἀπόφαση;

Μοῦ γεννῶνται δύο ἀπορίες.
Γιὰ νὰ καταδικασθοῦν γιὰ ἐξύβριση τοῦ χώρα, τί θά ἔπρεπε νά κάνουν;
Ἐὰν τὰ παλληκαράκια εἰσήρχοντο σὲ τζαμί, (πχ. στὴν Ξάνθη) ποιά θά ἦταν ἡ ἀντίδρασις τῆς ἑλληνικῆς δικαιοσύνης πρωτίστως καί τῆς πολιτείας δευτερευόντως;
Κι ἐάν αὐτό συνέβαινε στήν Τουρκία;
Ἄμεσος ἐπαναφορὰ τῆς θανατικῆς ποινῆς ἀπὸ τὸν σουλτᾶνο.

Κοντόπουλος Χάρης

Θά τολμοῦσαν ἄρα γέ νά πράξουν τά ὅμοια σέ συναγωγή;
Μήπως σέ κάποιο τζαμί;
Ὄχι… Διότι ἄλλες εἶναι οἱ  ἐντολές τους ἀπὸ τὸν χρηματοδότη τους.

Φιλονόη

Leave a Reply