Τῆς φυλακῆς τὰ σίδερα εἶναι γιὰ τὰ …κορόιδα!!!

Δύσκολες ὧρες περνᾶ στὴν φυλακὴ ὁ (μικραπατεών) Δημοσθένης Βεργῆς.

Τῆς φυλακῆς τὰ σίδερα εἶναι γιὰ τὰ ...κορόιδα!!!1

πηγὴ

Τὴν ὥρα ποὺ ὁ γεωργίου, τῆς ΕΛΣΤΑΤ, ἀλλοίωνε τὸ ἔλλειμμα κι ἀπὸ 6% τὸ ἀνέβαζε στὸ 15,6% καὶ ἡ ἑλληνικὴ (λέει) «δικαιοσύνη» ἀσχοελεῖται μὲ τὸ ἐὰν ἀπὸ 14% τὸ ἀνέβασαν στὸ 15,6%… Δῆλα δὴ μὲ τὸ …«κερασάκι»!!!
Ἡ ἑλληνικὴ «δικαιοσύνη» ἔχει βαλθεῖ νὰ κλείση στὴν φυλακὴ αὐτοὺς ποὺ ἐνᾦ, κατὰ τὴν γνώμη της, τὸ ἔλλειμμα τοῦ 2009 ἦταν 14%, αὐτοὶ ἐδήλωναν «κακουργηματικά» 15,6%, γιὰ νὰ μᾶς βάλουν στὰ μνημόνια (sic).

Τὸ γεγονὸς ὅτι ἦταν 14% (ἄντε νὰ τὸ δεχθοῦμε πρὸς στιγμήν, γιὰ νὰ τοὺς κάνουμε τὴν χάρη) καὶ ἡ κυβέρνησις Καραμανλῆ τὸ δήλωνε δεξιὰ ἀριστερὰ 6% (ἀφοῦ ἀρχικὰ εἶχε ξεκινήση ἀπὸ τὸ 2%) οὐδέποτε ἀπησχόλησε τὶς κυρίες μὲ τὴν ζυγαριά.
Εἶναι αὐτὸ ποὺ λέμε, τὸ λίγο δὲν πειράζει, τὸ πολὺ πειράζει.

Θέμης Καζαντζίδης

Τὴν ὥρα ποὺ σύσσωμη ἡ «ἑλληνικὴ δικαιοσύνη» ἀθώωσε κάθε ἔμπορο ναρκωτικῶν τοῦ Noor1, ξεχνώντας ἀκόμη καὶ τοὺς δολοφονημένους, γιὰ νὰ μὴν χαλάσῃ τὴν ἡσυχία μερικῶν χρηματοδοτῶν της…

Τῆς φυλακῆς τὰ σίδερα εἶναι γιὰ τὰ ...κορόιδα!!!4 Τῆς φυλακῆς τὰ σίδερα εἶναι γιὰ τὰ ...κορόιδα!!!5

Τὸ παπόρο ἀπ΄τὴν Περσία σώθηκε στὴν Μπανανία

Διαγράφει κάθε εἴδους πρόστιμο ἡ (φερομένη ὡς) «ἑλληνικὴ δικαιοσύνη», ἡ (φερομένη ὡς) «ἑλληνικὴ ἐφορία» καὶ ἡ  (φερομένη ὡς) «ἑλληνικὴ κυβέρνησις».
Τραπεζῖτες, ἔμποροι ναρκωτικῶν, ἀπατεῶνες, τρωκτικά, πολιτικὲς κουδουνίστρες, πλιατσικολόγοι, φοροδιαφεύγοντες, δικαστικοί, δημοσιοκάφροι, ἐπιχειρηματίες, καλλιτέχνες ὅταν εἶναι τοῦ «σιναφιοῦ» ἀθωώνονται μὲ συνοπτικὲς διαδικασίες, τὴν ἴδιαν ὥρα ποὺ τὸ …πόπολο καλεῖται νὰ πληρώσῃ ὅλων τῶν εἰδῶν τὰ σπασμένα τῆς λεηλασίας.
Κατὰ τὰ ἄλλα ἔχουμε καὶ δικαιοσύνη, ποὺ πληρώνουμε, ἀλλὰ  καὶ ἀστυνομίες καὶ «ἀνεξάρτητες» ἀρχές.

Καλὰ τὸ πηγαίνουμε.
Δυστυχῶς γιὰ ἐμᾶς δὲν διαβλέπω τὴν …«ἑλληνικὴ δικαιοσύνη» νὰ ἀποκαταστήσῃ τὸ χαμένο της γόητρο.
Οὔτε τὶς «ἀνεξάρτητες ἀρχές» νὰ διαφύγουν τῆς ἐξηρτημένης διαπλοκῆς.
Οὔτε τὰ καθάρματα νὰ ἐπιστρέψουν τὰ κλοπιμαία ἢ νὰ τιμωρηθοῦν.

Τῆς φυλακῆς τὰ σίδερα εἶναι γιὰ τὰ ...κορόιδα!!!2

πηγὴ

«Βλέπω» ὅμως κάτι ἄλλο, πιὸ οὐσιῶδες.
Τὴν δική μας, μέν, κατάῤῥευσιν, ποὺ συμβαίνει οὔτως ἤ ἄλλως, μά, κυρίως, τὴν δική τους ἰσοπέδωσιν.
Αὐτὸ τὸ «σὲ λίγο ὅλοι ἴδιοι» τῆς κομμουνιστοκρατίας, γιὰ τὴν ὥρα, ξεκίνησε καὶ ἁπλώνεται.
Δὲν μοῦ ἀρέσει, ἀλλὰ σίγουρα θὰ ἔχει κι ἄλλες, ἐνδιαφέρουσες προεκτάσεις, ποὺ ἀκόμη δὲν ὑποψιαζόμεθα.
Οὔτε αὐτοὶ ποὺ μᾶς ἔφεραν ἔως ἐδῶ τὸ φαντάζονται. Κι αὐτὸ ἀκριβῶς εἶναι τὸ καλλίτερον.

Κακὰ τὰ ψέμματα… Ἡ Νέμεσις λειτουργεῖ ἀδιακρίτως καὶ ἰσοπεδωτικῶς.
Εἶναι ἤδη ἐδῶ καὶ οὐδεὶς δύναται νὰ ἀνακόψη τὶς διαδικασίες.

Φιλονόη

(Visited 195 times, 1 visits today)
Leave a Reply