Διότι αὐτὸ ποὺ κάνει τὸ κάνει καλά!!!

Διότι αὐτὸ ποὺ κάνει τὸ κάνει καλά!!! 
Ἐρώτησις ἀμπάλου (καλοπροαιρέτου ἐνδεχομένως, ἀλλὰ άμπάλου): «Γιατί θαυμάζουμε τήν κοπέλλα, ἢ εἴμαστε μάλιστα καὶ ἐθνικῶς ὑπερήφανοι, ἐπειδή τυγχάνει νά πυροβολῇ καλά; Τόν ἄλλον ἐπειδή κολυμπᾶ καλά, τούς ἄλλους ἐπειδή τραβοῦν κουπί καλά, ἢ κλωτσοῦν καλά; Τί προσφέρει ἡ κλωτσιά, τὸ κουπί ἢ τό ἀεροβόλο στήν κοινωνία;»
Ἀπάντησις: Σημασία δὲν ἔχει τόσο τὸ «κολυμπᾶ» ἢ τὸ «πυροβολεῖ», φίλτατε, ὅσο τὸ «καλά».

Θαυμάζουμε, τιμοῦμε, ὑπερηφανευόμεθα καὶ παραδειγματιζόμεθαε ἀπὸ τὴν ἀφοσίωσι, τὴν πειθαρχία, τὴν ἐπιμονὴ καὶ ὑπομονή, τὴν μαχητικότητα, τὸν ἀγῶνα αὐτοῦ τοῦ νέου ἀνθρώπου, ὥστε νὰ φθάσῃ νὰ κάνῃ, αὐτὸ ποὺ κάνει, καλά.

Leave a Reply