Δυναμίτις πρὸς …συνετισμό!!!

Ἀνετίναξαν τὸ σπίτι τοῦ (συν-) ἰδιοκτήτου τοῦ NAMMOS….
Μὲ μασούρια δυναμίτιδος ἔστειλαν τὸ μήνυμά τους!!!

Τὸ σπίτι τοῦ Κ. Κουσουθάνα, ἐκ τῶν ἰδιοκτητῶν τοῦ διασήμου NAMMO’S, ἀνετίναξαν ἄγνωστοι πρὸ ἡμερῶν.
«Μήνυμα» πρὸς τὸν ἐπιχειρηματία βλέπουν οἱ ἀστυνομικοί, σύμφωνα μὲ τὶς πρῶτες ἐκτιμήσεις.

Δυναμίτις πρὸς ...συνετισμό!!!2

Ἒ μὰ πιὰ καὶ αὐτός!!!
Εἶναι δυνατόν νά ἀρνεῖται νά προσφέρῃ ποσοστά ἰδιοκτησίας τοῦ NAMMO’S, ὅταν αὐτός πού τά ζητᾶ εἶναι τό μεγάλο ἀφεντικό καί, ἐπὶ πλέον, καναλάρχης;
Γίνονται αὐτά τά πράγματα;

Δυναμίτις πρὸς ...συνετισμό!!!1

Καὶ ποῦ εἶσαι ἀκόμη.
Ἄρτον καὶ θεάματα δέν θέλατε;

Θεοφανάκης Στέφανος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply