Πανταχοῦ παρόντες ἐπιτήδειοι…

Στὴν ἐποχὴ τῶν πονηρῶν… Οὐδεὶς δικαιοῦτναι νὰ δηλώνῃ, ἢ καὶ νὰ εἶναι, ἀφελής…
Οἱ ἐπιτήδειοι εἶναι πανταχοῦ παρόντες καὶ  μὲ στόχους συγκεκριμένους: τὴν ἐξουσία!!!
Οἱ ὀρδὲς τῶν ἀφελῶν ἂς προσέχουν…

Γιούλη

 Δῶσε κι  ἐμέναν μπάρμπα!!!
Σερβίρεται  σανὸ γιὰ τοὺς  …ἀπελπισμένους, μὲ σκοπὸ τὴν ἵδρυση κόμματος!!!

Στὴν ἐποχὴ τῶν πονηρῶν… Οὐδεὶς δικαιοῦτναι νὰ δηλώνῃ, ἢ καὶ νὰ εἶναι, ἀφελής…
Οἱ ἐπιτήδειοι εἶναι πανταχοῦ παρόντες καὶ  μὲ στόχους συγκεκριμένους: τὴν ἐξουσία!!!
Οἱ ὀρδὲς τῶν ἀφελῶν ἂς προσέχουν…

Δεῖτε πῶς ὑπογράφει ὁ Σῶῤῤας τὶς ἐπιταγές, ποὺ ἐμφανίζεται νὰ διακινῇ:
Πανταχοῦ παρόντες ἐπιτήδειοι...1
Ἂς μᾶ πῇ κάποιος ὑπεύθυνα καὶ μὲ κάθε σεβασμὸ ἀπέναντι στοὺς νόμους τοῦ κράτους:

Τί εἴδους συναλλαγή εἶναι αὐτή πού ὑπονοεῖται;

Θέλει νά μᾶς πῇι ὁ ἀπόγονος τοῦ Ποσειδῶνος, πώς ἔχει τό ποσό στήν Τράπεζα Κύπρου καί μέ μία ἐπιταγή τό τσεπώνει ὅποτε θέλει;

Κι ἂν ναί, ……γιατί δέν τήν ἔχει ἐξαργυρώσει αὐτήν τήν ἐπιταγή καί τήν σεργιανᾶ στά χωριά καί τίς πόλεις ὡς ἀποδεικτικό τῆς ἀμυθήτου περιουσίας, πού λέει πώς ἔχει;

Ἡ Τράπεζα Κύπρου τί λέει γιά ὅλα αὐτά;;

Τί εἴδους ἐπιταγή εἶναι αὐτή;;

Καί μέ …διορθωμένο τό ἔτος ἐκδόσεώς της;;;

Ἂν τὴν πάῃ κάποιος στό κεντρικό της κατάστημα, θά πάρη τά λεφτά στό χέρι δηλαδή;

Καί σέ ποιό νόμισμα;;;
Τῆς Μονοπόλεως;

Πότε θά συνέλθη ἀπό τήν ἀποβλάκωση ὁ νεοέλλην καί θά σταματήση νά τρώῃ ὅ,τι τοῦ σερβίρη τό πρακτοριλίκι πού διαφεντεύει τήν χώρα, εἰσαχθέν ἀπό τούς ἐπικυριάρχους νεοταξίτες;;;;

Στὴν ἀπελπισία τῶν πεινασμένων, ὅλα τὰ κοράκια κάνουν πάρτυ ἐξαπατήσεως καὶ ἁρπακτῆς…..
Καὶ μετὰ …δημιουργοῦν ἔνα κόμμα γιὰ τὴν …ἐξαφάνιση τῆς δικῆς τους ἀπάτης…
Συνάμε ἐξυπηρετοῦν καὶ τοὺς στόχους τῶν ξένων πρακτορικῶν κέντρων, ποὺ τοὺς ἔχουν φέρει στὴν χώρα, μὲ ὁδηγίες διαλύσεως τοῦ κοινωνικοῦ ἱστοῦ, ἀλλὰ καὶ ἀπολύτου ἐλέγχου του…

ὀρθολογικὰ

(Visited 331 times, 1 visits today)
Leave a Reply