Τελετουργικὸ λουτρό…

Σπάνια εἰκόνα ἑνὸς Ἰνδιάνου Nootka (Nuu-chah-nulth), κατὰ τὴν διάρκεια τελετουργικοῦ λουτροῦ, πρὶν τὸ κυνήγι φάλαινας. Ἡ φωτογραφία ἐλήφθηκε τὸ 1910 ἀπὸ τὸν Edward S. Curtis.

Τελετουργικὸ λουτρό...

Οἱ Nootka ἀποτελοῦντο ἀπὸ 15 φυλὲς συγγενικὲς μεταξύ τους καὶ ὁ τόπος κατοικίας τους ἦταν στὴν νῆσο Βανκοῦβερ τοῦ Καναδᾶ.

Ἡ εὐλογιὰ καὶ ἄλλες ἀσθένειες, ποὺ κόλλησαν ἀπὸ τοὺς Εὐρωπαίους, εἶχαν ὡς ἀποτέλεσμα τὴν ἐξαφάνιση ὁρισμένων φυλῶν καὶ τὴν ἀποῤῥόφηση ἄλλων ἀπὸ γειτονικὲς φυλές.

In english (Source)

Χλόη

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply