Δολοφόνοι τοῦ Καποδίστρια δὲν εἶναι οἱ Μαυρομιχαλαῖοι!!!

Δολοφόνοι τοῦ Καποδίστρια δὲν εἶναι οἱ Μαυρομιχαλαῖοι!!!

Κάτι ποὺ πολλὲς φορὲς μᾶς ἔχει προβληματίσει κι ἀφορᾶ σὲ γνωστὲς μεθοδεύσεις τοῦ συστήματος ἀπαιδείας, τῶν πραγματικῶν κρατούντων, τῶν παρασκηνίων ποὺ ἀφοροῦν στὴν ἐπανάστασιν τοῦ 1821, στὸ γιατί, ἀκόμη καὶ σήμερα, παραμένει ἑπτασφράγιστον μυστικὸ τὸ θέμα τῆς δίκης, μὲ ἐντολὴ …«Ἄγγλων» (!!!), στὸ τὶ ἀκριβῶς δὲν πρέπει νὰ μάθουμε καὶ στὸ γιατὶ «ἀποδιοπομπαῖοι τράγοι» ἦσαν οἱ Μαυρομιχαλαῖοι.
Οἱ Μαυρομιχαλαῖοι πάντως ἦσαν ἀθῷοι καὶ αὐτὸ δὲν πρέπει νὰ τὸ ξεχνᾶμε…

«– Η οικογένεια Μαυρομιχάλη ΔΕΝ σκότωσε τον Καποδίστρια. Έχει ψηλά το κεφάλι. Αναζητήστε αλλού τους δολοφόνους του Κυβερνήτη. Πρέπει να φύγω.»

Ἀβάστακτα …«σκληροί» ἄνθρωποι!!!

Ὄχι, δὲν δολοφονήθηκε ἀπὸ τοὺς Μαυρομιχαλαίους, ὁ μέγας κυβερνήτης Ἰωάννης Καποδίστριας!
Φθάνει πιὰ ἡ σπορὰ ἐμφυλιοπολεμικῶν σπόρων στὸ χωράφι τῶν Ἑλλήνων!

Λεκάκης Γεώργιος.

.

Μία ἀκόμη …«ἀπορία» ἀφορᾶ στὸ γιατὶ ἀμέσως μετὰ τὴν δολοφονία του κυβερνήτου ἔχουμε καὶ τοὺς δύο, «κατὰ παράδοσιν δολοφόνους», νεκρούς. Μία …«σύμπτωσις» ποὺ ἐπαναλαμβάνεται κάθε φορὰ ποὺ ἕνας …«δολοφόνος» δὲν εἶναι καὶ πολὺ δολοφόνος.

.

Οἱ …«αὐτόχειρες δολοφόνοι»

Ποιός εἶχε συμφέρον ἀπό τήν δολοφονία τοῦ Καποδίστρια;

Ἔτσι καὶ τώρα…
Μαρτυρία τοῦ ἐρευνητοῦ Κοκκινάκη Δημητρίου στὸν Γεώργιο Λεκάκη καὶ στὸν Ἀνδρέα Μαζαράκη:

Μερικὲς σημειώσεις, καθὼς καὶ περίληψις τοῦ βιβλίου, ἀναφέρονται ἀπὸ τὸν ἐρευνητὴ – συγγραφέα Δημήτριο Κοκκινάκη, ἐδῶ.
Μπορεῖτε νὰ τὶς κατεβάσετε δωρεάν.

Μελετῆστε τὰ στοιχεῖα καὶ ὅσο τὸ δυνατόν, ὅσοι μποροῦν, ἀγορᾶστε το.
Πιστεύω πὼς εἶναι ἕνα σπουδαῖο κλειδὶ γιὰ νὰ κατανοήσουμε τὸ τὶ ἀκριβῶς δὲν θέλουν νὰ μάθουμε ὅλοι αὐτοὶ ποὺ μᾶς διδάσκουν μίαν ἐκδοχὴ τῆς ἱστορίας τέτοια, ποὺ δὲν ἐγγίζει τοὺς πραγματικοὺς ἐπικυριάρχους τῆς χώρας.

Φιλονόη

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply