Ἀντίστροφος διαδρομὴ τιμῆς καὶ μνήμης…

Ἀκολούθησα σήμερα τὸ δρομολόγιο ὀπισθοχωρήσεως τῶν στρατευμάτων τῆς βρεταννικῆς Αὐτοκρατορίας, κατὰ τὴν ὑποχώρησί των, ἀπὸ τὴν βόρειο πλευρὰ τῆς Κρήτης.
Ἔφθασα στὴν ἡρωικὴ χώρα Σφακίων.Ἀντίστροφη διαδρομὴ τιμῆς καὶ μνήμης...1

Ἀπὸ τὴν χώρα Σφακίων, ξεκίνησε ὁ καπετὰν Καραβίτης γιὰ νὰ φθάσῃ στὴν Μακεδονία καὶ νὰ συνεχίσῃ τὸ κήρυγμα τοῦ ἑλληνισμοῦ, ποὺ ξεκίνησε ὁ Παῦλος Μελᾶς.
Παλληκάρι τοῦ ὁποίου τὰ ἀπομνημονεύματα παρουσιάζουν Ἐξαιρετικὸ ἐνδιαφέρον.

Εἴχα μαζύ μου ἕνα μπουκέτο γαρύφαλλα νὰ τὰ ἀφήσω στὸν ἀδριάντα του.
Δὲν τὸν ξέρει κάποιος καὶ δὲν ὑπάρχει ἀδριάντας του…
Ἴσως γιατί στὸν ἀντικομμουνιστικὸ ἀγῶνα τοῦ 42-49 συνετάχθη μὲ τὶς ἐθνικὲς δυνάμεις …..

Ντρέπομαι καὶ λυπᾶμαι …..

Τὰ λουλούδια τὰ ἄφησα στὴν στήλη ποὺ ἀναφέρει τὴν συμμαχικὴ ἀποχώρησι.

Ἀντίστροφη διαδρομὴ τιμῆς καὶ μνήμης...3

Ἀντίστροφη διαδρομὴ τιμῆς καὶ μνήμης...Ἀντίστροφη διαδρομὴ τιμῆς καὶ μνήμης...2

Καλησπέρα σας!

«Ἕνας»

ΥΓ. τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ Πολάκης ἦταν δήμαρχος αὐτῆς τῆς ἡρωικῆς περιοχῆς …. δείχνει τὴν κατάντια μας.

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply