Κομματικῶν κριτηρίων ἐργαζόμενοι…

Ὑπουργεῖο Ἐργασίας Κοινωνικῆς Ἀσφαλίσεως καὶ Κοινωνικῆς Ἀλληλεγγύης

Ὑπουργός: Ἔφη Ἀχτσιόγλου

Γεννηθείσα 1985….

Ἐρωτῶ τώρα ἐγώ:

Ἔχει δουλέψει ποτέ στήν ζωή της;;;

Ἡ Ἔφη Ἀχτσιόγλου εἶναι μέλος τῆς Κεντρικὴς Ἐπιτροπῆς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καὶ μέχρι πρότινος διευθύντρια τοῦ γραφείου τοῦ Γιώργου Κατρούγκαλου, στὸ ὑπουργεῖο Ἐργασίας.

Μάλιστα, κάτι καταλάβαμε… τὴν σχέση»!!!

Σπούδασε καὶ Νομικός, [δίπλωμα εἰδικεύσεως στὸ Δημόσιο Δίκαιο ἀλλὰ καὶ τὶς πολιτικὲς ἐπιστῆμες ἀπὸ τὴν ἰδία σχολή].
Ὡς Νομικός γνωρίζει ὅτι αὐτά πού ἔχει κάνει ὁ Κατρούγκαλος (μειώσεις μισθῶν καὶ συντάξεων) …πώς εἶναι Ἀντισυνταγματικά;;;

Μὲ πνίγει τὸ ἄδικο γιὰ τοὺς νέους ποὺ σπουδάζουν καὶ δούλευαν, ἐνᾦ τώρα εἶναι ἄνεργοι κι αὐτὴ ἡ «κοπέλα», δυστυχῶς οὐδέποτε ἔχει δουλέψει στὴν ζωή της καὶ δὲν ξέρει ἀπὸ φτώχια…
Καὶ παίρνει μισθὸ χιλιάδων εὑρῶ!!

Πότε θά ἔληθη ἡ ὥρα Ἕλληνες;;;

Πρέπει νὰ πάθῃ ὁ Ἕλλην γιὰ νὰ μάθῃ…!!!

Ἂς θυμηθοῦμε ὅμως τὸ τὶ ἔλεγε μὲ τὸ ἐμετικό της σανό.
Ἄς θυμηθοῦμε τὶ ἔλεγε πρὶν τὸ «Ὄχι»:

 

Κομματικῶν κριτηρίων ἐργαζόμενοι...1

Καὶ πίσω ἀπὸ τὸ γραφεῖο της ἔχει κρεμασμένο ἕνα τεράστιο «Ὄχι»…

Σταματόπουλος Δημήτρης

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply