Δημοκρατία στὰ μέτρα τους…

Στὰ πολὺ μέτρα τους.
Λίγο ἡ προπαγάνδα τοῦ «δημοκρατικοῦ τόξου»…
Λίγο οἱ πράκτορες ποὺ λύνουν καὶ δένουν μέσα στὴν χώρα…
Λίγο ἡ «σιωπὴ τῶν ἀμνῶν», ποὺ ἐπικρατεῖ λόγῳ ὑπερ-τρομοκρατίας…
…δὲν ἀπαντᾶ κάποιος στὰ αὐτονόητα.
Κι ὅσο δὲν ἀπαντᾶ κάποιος, τόσο ἡ καφρίλα θὰ βασιλεύη…

Κυκλοφόρησε αὐτὴ ἡ εἰκόνα:

Δημοκρατία στὰ μέτρα τους...

Πλὴν ἐλαχίστων χρυσαυγιτῶν δὲν ἀντέδρασε κάποιος.
Δὲν ἔκλεισε κάποιος λογαριασμὸς σὲ twitter καὶ facebook.
Δὲν ἐπενέβη αὐτεπαγγέλτως ἡ εἰσαγγελία γιὰ προσβολὴ μνήμης νεκρῶν.
Δὲν ἐξεδιώχθησαν κάποιοι.
Δὲν ἐπενέβη ἡ Δίωξις Ἠλεκτρονικοῦ Ἐγκλήματος γιὰ παρακίνησιν σὲ ἐγκλήματα κατὰ ζωῆς καὶ γιὰ φιλο-ἐμφυλοπολεμικὲς προπαγάνδες.
Δὲν ἄνοιξε μύτη κοινῶς…
Βλέπετε αὐτοὶ ἦσαν χρυσαυγῖτες κι ὄχι ἄνθρωποι. Λὲς καὶ δὲν μπορεῖ κάποιος νὰ πιστεύῃ ὅπου θέλῃ, σὲ μίαν, ἐπισήμως, δημοκρατία.

Ξέρετε κάτι;
Διαφωνῶ ἀπὸ ἀρχῆς ἔως τέλους μὲ τὴν σοσιαλιστικὴ χρυσῆ αὐγή, ἀλλὰ καὶ μὲ κάθε σοσιαλιστικὸ (καὶ μή) κόμμα.
Αὐτὸ ὅμως δὲν μὲ κάνει νὰ θέλω νὰ πεθάνουν ἢ νὰ χαίρομαι μὲ τὸν θάνατό τους. Ποιά εἶμαι ἐγώ πού θά ἐκφέρω λόγο, μὲ ἔμμεσο (ἤ καὶ ἄμεσο) δικαίωμα ἐπί ζωῆς καί θανάτου, γιά τά πιστεύω καί τίς πεποιθήσεις  ἄλλων; Τὸ νὰ κρίνω τὶς ὅποιες ἰδεολογίες τους ἢ τὰ ψέμματα τῶν κομμάτων τους ἢ τὴν προπαγάνδα τους εἶναι τελείως διαφορετικὸ ἀπὸ τὸ νὰ συμφωνῶ μὲ τὴν βία, κάθε μορφῆς.
Τὸ νὰ χαρῶ μὲ τὸ κράξιμο τῶν μὲν κατὰ τῶν δέ, δὲν μὲ κάνει καὶ σύμφωνη μὲ τὴν ἄσκησιν βίας τῶν μὲν κατὰ τῶν δέ.
Τὸ νὰ συμφωνῶ μὲ τὴν ἀπομάκρυνσίν μας ἀπὸ κάθε εἴδους κομματικὸ μηχανισμό, δὲν μὲ κάνει νὰ ἀθωώνω ἢ νὰ ἀνέχομαι κάθε ἕναν, ποὺ αὐθερέτως ἀπειλεῖ συμπολῖτες μου, διότι διαφωνεῖ μὲ τὶς (ὅποιες) ἰδέες τους. Ὅσο παραμένω ἀμέτοχη καὶ ἀδιάφορη, τόσο οἱ δολοφόνοι, μαζὺ μὲ τοὺς νεκρούς, θὰ αὐξάνονται. Θὰ εἶμαι συνεργὸς σὲ ἕνα διαρκὲς ἔγκλημα, ἀκόμη κι ἐὰν πιστεύω πὼς ἐγὼ εἶμαι καθαρή, ἐὰν δὲν ἔχω ἒμπλοκὴ στὸ ἔγκλημα.
Ἡ σιωπὴ εἶναι συνενοχὴ εἴπαμε. Ἡ ἀδιαφορία ἐπίσης.
Κι ὅποιος σήμερα ἀνέχεται αὐτοῦ τοῦ εἴδους τὸν ἐκφοβισμό, ἀπὸ ὅπου κι ἐὰν προέρχεται, δὲν εἶναι θῦμα. Εἷναι συνεργός.

Τοὺς πολεμῶ ὅμως.
Πολεμῶ ἐναντίον τους μὲ ἐπιχειρήματα, βασιζομένη σὲ δικά τους ἔργα καὶ λόγους καὶ ὄχι μὲ τὴν βία ἢ τὴν τρομοκρατία ἢ τὸ ψέμμα.
Ἡ προπαγάνδα, ἀπὸ μόνη της, θὰ μποροῦσε νὰ χαρακτηρισθῇ οὐδετέρα, καλὴ ἢ κακή, μόνον ἐφ΄ ὅσον δὲν ἐπιδρᾶ θετικὰ ἢ ἀρνητικὰ ἐπάνω στὴν κοινωνία. Τὰ κύματα ὅμως τρομοκρατίας, ἀπὸ ὅπου κι ἐὰν προέρχονται, ἀποδεικνύουν πὼς κάτι πολὺ βρώμικο κρύβεται πίσω ἀπὸ αὐτὰ τὰ παιχνίδια. Καὶ σίγουρα ἕνα ἀπὸ αὐτὰ τὰ βρώμικα εἶναι τὸ χρῆμα καὶ τὰ «δικαιώματα» τῶν συμμοριῶν ἐπάνω στὶς ζωές μας.
Ἄλλως τέ… Δὲν εἶναι τυχαῖον ποὺ ὁ Βλαστὸς συνέδεσε, σαφῶς καὶ ἄνευ δυνατότητος διαφωνίας, τὴν περίφημη «τρομοκρατία» τοῦ «ἀριστεροῦ χώρου» μὲ τὸν χῶρο τῶν ποινικῶν.

 

Κοινοὶ ἐγκληματίες ἦσαν οἱ δολοφόνοι κι ὄχι …ἰδεολόγοι.
Γιὰ αὐτὸ καὶ δὲν πρόκειται νὰ ἐντοπισθοῦν, ἐφ΄ ὅσον σαφῶς τὰ ἀφεντικά τους ἐμπλέκονται καὶ μὲ ἄλλες δολοφονίες, ὅπως αὐτὴν τῆς ΜΑΡΦΙΝ, «ἄσχετα» ἐγκλήματα καὶ …«τυχαία τροχαῖα» (βλέπε Μαυρῖκο), καθὼς ἐπίσης καὶ μὲ διαφόρων εἰδῶν …«ἀτυχήματα» ἢ ἐξαφανίσεις. Διότι γιὰ αὐτοὺς τὸ ἔγκλημα εἶναι φυσικό τους δικαίωμα καὶ δὲν τολμᾶ, ἀκόμη καὶ ἡ ἀστυνομία ἢ ἡ δικαιοσύνη, νὰ τοὺς ἐγγίξῃ. Διότι σὲ πολλὲς ἐκ τῶν περιπτώσεων ἡ ἴδια ἡ δικαιοσύνη, καθὼς καὶ ἡ ἀστυνομία, ἐμπλέκονται στὸ ἔγκλημα ἢ διαχειρίζονται, πρὸς ὄφελός τους, τὸ ἔγκλημα καὶ τὰ προϊόντα του.
Διότι ἀπὸ ἐξοπλιστικὰ ἔως κόμματα, ἀπὸ τράπεζες ἔως λαθρεμπόριο, ἀπὸ «νονούς» τῆς νυκτὸς ἔως ἐμπόρους ναρκωτικῶν καὶ ὅπλων καὶ παιδεραστίας καὶ λευκῆς σαρκὸς ἐμπλέκονται στὸ ἴδιο αὐτὸ κύκλωμα.
Ἕνα κύκλωμα ὅλοι αὐτοί, μὲ τοὺς ἐσωτερικούς τους κανόνες, νόμους ἀλλὰ καὶ πολέμους, ποὺ φοροῦν διάφορες προβιές, ἀκόμη καὶ …«ἰδεολογικές», πρὸ κειμένου νὰ μᾶς παραπλανοῦν καὶ νὰ μᾶς ἀποκοιμίζουν, γιὰ νὰ μὴν δοῦμε ξεγυμνωμένη τὴν μαφία ποὺ κυβερνᾶ τὶς ζωές μας.
Ἕνα κύκλωμα ἀπὸ ἀνθρωπόμορφα κτήνη, ποὺ ἀσκώντας βία, προπαγάνδα καὶ ἐξαγοράζοντςα συνειδήσεις, ἐξασφαλίζει τὴν σιωπὴ τῶν συνεργῶν, τὴν ἀνοχή μας καὶ τελικῶς τὴν ἐπιβίωσίν του, πλιατσικολογώντας τὰ δικά μας Δημόσια ταμεῖα, τοποθετώντας τοὺς δικούς του ἀνθρώπους σὲ θέσεις κλειδιὰ καὶ ἐκβιάζοντας τοὺς πάντες γιὰ τὰ πάντα.
Καὶ ὅλοι αὐτοί, μαζὺ μὲ κάθε σκουπίδι ἀνθρωπόμορφον, δημιουργοῦν μίαν ζώνη παραπληροφορήσεως καὶ προπαγάνδας, μὲ ἀπώτερο σκοπὸ τὸν ἔλεγχο ἐπὶ τῶν ζωῶν μας.

Τί  νά πῶ;
Ντρέπομαι… Ντρέπομαι ποὺ δίπλα μου κυκλοφοροῦν κτήνη.
Ντρέπομαι ποὺ κάποιοι θεωροῦν τὸν θάνατον τῶν ἄλλων δικαίωμά τους.
Ντρέπομαι ποὺ πανηγυρίζουν γενικῶς μὲ τὸν θάνατο τῶν ἄλλων, ἔνθεν κακεῖθεν, ἀκόμη κι ἐὰν οἱ πανηγυρίζοντες εἶναι σκέτο ἠλίθιοι. (Συμπεριλαμβάνω καὶ τοὺς πανηγυρισμοὺς τῶν χρυσαυγιτῶν γιὰ τὸ θέμα Φύσσα. Ὅποιος κι ἐὰν ἦταν ὁ Φῦσσας. Διότι δικαίωμα ζωῆς καὶ θανάτου δὲν ἔχει κάποιο ἀνθρωπόμορφον ἐπὶ ἄλλων ἀνθρωπομόρφων!!!)
Ντρέπομαι ποὺ παρασυρόμεθα τόσο εὔκολα καὶ κρίνουμε, δίχως δικαίωμα κρίσεως, ἐφ΄ ὅσον ἀδυνατοῦμε νὰ δοῦμε τὸ συνολικὸ σκηνικό, ποὺ συντηρεῖται πάντα εἰς βάρος μας.
Ντρέπομαι ποὺ χρειάζεται καθημερινῶς νὰ τοποθετούμεθα γιὰ τὸ τὶ εἶναι καλὸ καὶ τὶ ὄχι.
Ντρέπομαι ποὺ βλέπουμε γιὰ ἐχθρό μας αὐτὸν ποὺ τὸ γνωστὸ ἐγκληματικὸ κύκλωμα μᾶς ὑποδεικνύει κι ὄχι αὐτοὺς ποὺ δημιουργοῦν, συντηροῦν καὶ τελικῶς ἀποκρύπτουν ἀπὸ τὸ βλέμμα μας, τὸ κύκλωμα καὶ τοὺς ἐγκεφάλους του.

Φιλονόη

Υ.Γ.1.  Τὸ χειρότερον ὄλων εἶναι ποὺ ὄλοι τους, μὰ ὅλοι τους, σὲ αὐτὴν τὴν ἐφιαλτική τους δημοκρατία, ἀν τὶ νὰ παρουσιάσουν προτάσεις γιὰ νὰ βγοῦμε ἀπὸ τὰ ἀδιέξοδα, ἑστιάζουν πάντα στὰ μὴ ἔργα καὶ στὶς πράξεις τῶν (τάχα μου, «ἰδεολογικῶν») ἀντιπάλων τους, ἀποφεύγοντας συστηματικῶς νὰ δοῦν τὰ πρόσωπά τους στοὺς καθρέπτες καὶ νὰ κάνουν στοιχειώδη αὐτοκριτική.

Υ.Γ.2. Βάσει τῶν δικῶν τους πάντα θεωρήσεων, στὴν δημοκρατία δὲν ὑπάρχουν ἀδιέξοδα. Τότε γιατί ὁδηγοῦν τήν κοινωνία σέ ἀδιέξοδα;

Υ.Γ.3. Ἐὰν ὁ Βλαστός, ὀ γνωστὸς Βλαστός, ἀναφέρεται σὲ ἐγκληματίες τοῦ κοινοῦ ποινικοῦ δικαίου, θὰ πρέπη νὰ ἀντιλαμβανόμεθα πὼς τολμᾶ νὰ θίξῃ μόλις τὸ …1% ἀπὸ τὶς πληροφορίες ποὺ γνωρίζει, πρὸ κειμένου νὰ μὴν κινδυνεύσῃ. Ἐὰν λοιπὸν αὐτὸς ἀποκαλύπτῃ τμῆμα τῶν ἀληθῶν γεγονότων, πόσο δύσκολο εἶναι νά βάλουμε τό μυαλό μας σέ λειτουργία καί νά συνειδητοποιήσουμε πώς τελικῶς εἴμαστε ὅλοι μας συνεργοί;

εἰκόνα

(Visited 204 times, 1 visits today)
Leave a Reply