Ἰουδαῖοι …αὐτομεταλλασσόμενοι…

Ἰουδαῖοι ...αὐτομεταλλασσόμενοι...

Ἡ ἴδια ἀκριβῶς ἐλὶτ συνεχίζει τὴν ἰδίαν αὐτοκρατορία σήμερα, ἔχοντας ἁπλῶς ἀλλάξει ὄχημα, μετὰ τὴν «κατάῤῥευση» τῆς βρεταννικῆς κυριαρχίας παγκοσμίως.

Julius Evola: “the ‘British Empire’ was a creature of Judaism”

Σήμερα χρησιμοποιοῦν τὶς ΗΠΑ καὶ ὡς ἀποικιοκρατικὸ στρατὸ τὸ ΝΑΤΟ.

Τὸ Στέμμα ἀντικατεστάθη ἀπὸ τὸν Πλανητάρχη καὶ ἡ λίρα ἀπὸ τὸ δολλάριο.

Τουσιάδης Δημήτρης

(Visited 275 times, 1 visits today)
3 thoughts on “Ἰουδαῖοι …αὐτομεταλλασσόμενοι…

Leave a Reply to Φιλονόη Cancel reply