Ἰδιοκτησίας κατάργησις!!!

Ἔ, δὲν εἴμαστε καλά!!!

Ἰδιοκτησίας κατάργησις!!!

Ἰταλία. Οἱ τοπικὲς ἀρχὲς ἐγκαθιστοῦν μὲ τὸ ζόρι «πρόσφυγες» ἀπὸ τὴν Ἀφρικὴ στὸ ξενοδοχεῖο ἡλικιωμένου ἀνδρός.
Τὸ ὅ,τι αὐτὸς δὲν συναινεῖ στὴν κατάληψη τῆς ἰδιοκτησίας του ἀπὸ Ἀφρικανοὺς εἰσβολεῖς, δὲν φαίνεται νὰ ἔχῃ κάποιαν σημασία.

Ἡ ἀμφισβήτησις τῆς ἰδιοκτησίας (ἕνα φαινόμενον ποὺ τὸ βλέπουμε σὲ ὅλην τὴν Εὐρώπη) εἶναι μία ἀπὸ τὶς μεθόδους, μὲ τὶς ὁποῖες ἐπιτυγχάνεται ἡ εἰσβολὴ ἀλλοεθνῶν καὶ ἡ ἀντικατάστασις τοῦ γηγενοῦς πληθυσμοῦ.

Δὲν ἔχουμε πιὰ σύνορα, δὲν ἔχουμε ἐδάφη, δὲν ἔχουμε ἀτομικὴ ἰδιοκτησία.

Εὐστρατία Σουραβλᾶ

(Visited 282 times, 1 visits today)
Leave a Reply