Λεηλατημένες καὶ νεκρὲς ζῶνες στὴν Χίο…

Λεηλατημένες καὶ νεκρὲς ζῶνες στὴν Χίο...Ἀπεγνωσμένοι οἱ Χιῶτες!!!

Νεκρὴ ζώνη κι ἄβατο τὰ χωράφια, περιμετρικὰ τοῦ hot spot τῆς ΒΙΑΛ!

«Ξεριζώνουν τὶς καλλιέργειές μας καὶ τὶς πετοῦν στὸν δρόμο!»…
«Διέλυσαν τὴν καμάρα, ποὺ μοῦ ἐστοίχισε 10.000 εὐρῶ νὰ τὴν φτιάξω!!!»

Ντροπή!!!

Χαμῆλος Μίμης

Κι ἐννοεῖται πὼς τὸ παραμῦθι συνεχίζεται…

Τὴν ὥρα ποὺ πρακτοράκια δυναμιτίζουν τὶς ἢδη ἐπικίνδυνες, γιὰ τὴν ἀσφάλεια τοῦ κοινωνικοῦ ἱστοῦ καὶ τῶν ἐθνικῶν δομῶν, συνθῆκες…

Λεηλατημένες καὶ νεκρὲς ζῶνες στὴν Χίο...\3

 

Φασίστες Χιῶτες;

Τὴν ὥρα ποὺ εὐρίσκονται ὅλων τῶν εἰδῶν τὰ ἀνεπίτρεπτα, γιὰ τοὺς Χιῶτες, ὅπλα στὰ χέρια τους…
Τὴν ὥρα ποὺ εὐρίσκονται μὲ καύσιμα στὴν κατοχή τους γιὰ νὰ φτιάχνουν βόμβες μολότωφ….
…Κυκλοφοροῦν ἢδη φῆμες γιὰ κινητοποιήσεις τοῦ στρατοῦ, κάτι ὅμως ποὺ δὲν ἀναφέρεται στὰ τοπικὰ μέσα ἐνημερώσεως, μεγαλώνοντας τοὺς προβληματισμούς μας καὶ τὶς ἀνησυχίες μας.

Συνυπολογίζοντας καὶ τὶς ἄλλες …«φῆμες» γιὰ σχέδια ἀποβάσεως στὶς Οἰνοῦσες ἀπὸ τοὺς Τούρκους…

Λεηλατημένες καὶ νεκρὲς ζῶνες στὴν Χίο...2

πηγὴ

…Μαζὺ μὲ τὰ ἤδη …«παράλογα» ἐπεισόδια σὲ διάφορες πόλεις μας, μὲ ἀφορμή, λέει, τὰ τοῦ Πολυτεχνείου…
…Μαζὺ μὲ τὶς πρόσφατες πυρκαϊές, ποὺ κυριολεκτικῶς «καθάρισαν» τεράστιες ἐκτάσεις (ἐλπίζω ὄχι στρατιωτικοῦ ἐνδιαφέροντος) καὶ στὴν Χῖο, ἀλλὰ καὶ στὴν Σμύρνη…

Φωτιές …«τυχαῖες»;

…κάποιοι προβληματίζονται πολὺ ἔντονα, ἐνᾦ κάποιοι ἄλλοι τρίβουν τὰ χέρια τους ἱκανοποιημένοι, ἐφ΄ ὅσον ὅλα γιὰ αὐτοὺς βαίνουν καλῶς.
Στὴν πραγματικότητα
ἔχουμε ἕνα σχεδὸν ἕτοιμο σκηνικὸ γιὰ πολλά, πάρα πολλὰ …σενάρια!!!
Καὶ δυστυχῶς οὐδέποτε θέλησαν νὰ μᾶς ἐνημερώσουν σχετικῶς τὰ κουδουνισμένα, ἐφ΄ ὅσον στὴν πλειοψηφία τους σχετίζονται μὲ Μ.Κ.Ο. ποὺ ἐπιδοτοῦνται πλουσιοπάροχα, γιὰ νὰ πλουτίζουν οἱ μετέχοντες, ἐκτοξεύοντας γύρω τους «ἀνθρωπιστικούς» καὶ «ἀντιφασιστικούς» καὶ «πολυπολιτισμικούς» χαρακτηρισμούς καὶ καταδικάζοντας τὴν Χίο, ἀλλὰ καὶ ἄλλους Ἀκρῖτες μας, σὲ ἀργὴ καὶ βασανιστικὴ γενοκτονία, ἐφ΄ ὅσον οὔτε τὰ χωράφια τους μποροῦν πλέον οἱ ἄνθρωποι νὰ καλλιεργήσουν.

Οἱ τῦποι, που τὸ παίζουν κυβέρνησις, εἶναι ἐκτὸς ἀπὸ κουδουνισμένοι καραγκιόζηδες, ἀπολύτως ἐπικίνδυνοι καὶ ἀνθέλληνες.
Οὐδέποτε θὰ ἔκαναν κάτι ὑπὲρ Ἑλλήνων, ἐφ΄ ὄσον οἱ ἐντολές τους εἶναι νὰ τὰ διαλύσουν καὶ νὰ τὰ ῥημάξουν ὅλα.

Ἂς εἴμαστε ἕτοιμοι.
Τὰ πράγματα πηγαίνουν ἀπὸ τὸ κακὸ στὸ χειρότερον, σὲ ἐθνικὸ ἐπίπεδον καὶ οἱ κάθε εἴδους μουζαλοφλαμπουράρηδες ζεσταίνουν τὶς μηχανὲς τῶν ἐλικοπτέρων.
Ἐμεῖς θὰ μείνουμε ἐδῶ, μόνοι μας, γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσουμε τὰ πάντα.

Φιλονόη

Υ.Γ. Αὐτό τί νά σημαίνῃ ἄρα γέ;

«…Μόνο διπλωματική μάχη… με αβέβαιο αποτέλεσμα, θα μπορέσει να σώσει πιθανά ό,τι ξεκίνησε σήμερα στο Βέλγιο, καθώς με απόφαση της βελγικής κυβερνήσεως οι απεσταλμένοι της για το άσυλο αποχωρούν από την Χίο για λόγους ασφαλείας!…»

πηγὴ

εἰκόνα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply