Λὲς καὶ μᾶς περίσσευαν παλληκάρια…

Ποιός σκότωσε τόν Πᾶνο Κολοκοτρώνη, τό καμάρι τοῦ Μοριᾶ;

Λὲς καὶ μᾶς περίσσευαν παλληκάρια...3

Ὁ Πᾶνος Κολοκοτρώνης ἐδολοφονήθη ἔξω ἀπὸ τὴν Τρίπολη τὸ 1824.
Καθὼς ἀνέβαινε πρὸς τὴν Σιλίμνα, γιὰ νὰ συναντηθῇ μὲ τὸν πατέρα του, ἔπεσε σὲ ἐνέδρα καὶ ἐκτυπήθη ἀπὸ πίσω.

Λὲς καὶ μᾶς περίσσευαν παλληκάρια...2

Ἐτάφη στὸ ἴδιο τὸ χωριό, ἐκεῖ ὅπου τώρα εἶναι τὰ θεμέλια τοῦ καμπαναριοῦ τῆς ἐκκλησίας.

Λὲς καὶ μᾶς περίσσευαν παλληκάρια...1

Τὸ παιδὶ τοῦ Γέρου τοῦ Μοριᾶ, ὁ Πᾶνος, τὸ καμάρι τοῦ Μοριᾶ, σκοτώθηκε ὄχι ἀπὸ Μουσουλμάνους μὰ ἀπὸ Χριστιανοὺς (αὐτὸ τὸ παλληκάρι ἐδιάλεξαν νὰ δολοφονήσουν τὰ καθάρματα, λὲς καὶ ἡ πατρὶς εἶχε τότε πολλοὺς σὰν τὸν Πᾶνο Κολοκοτρώνη καὶ μᾶς περίσσευε ἡ γεναιότης του καὶ οἱ γνώσεις του)…

Πανορμίτης Σπανὸς

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

2 thoughts on “Λὲς καὶ μᾶς περίσσευαν παλληκάρια…

Leave a Reply