Διαλύοντας φτωχὲς χῶρες μὲ ὅπλο τὴν προπαγάνδα

Ἡ εἰσβολὴ στὸ Ἰράκ, σίγουρα θὰ μείνη στὴν Ἱστορία,
σὰν ἔνας ἀπὸ τοὺς πιὸ ἀνάνδρους πολέμους.

Διαλύοντας φτωχὲς χῶρες μὲ ὅπλο τὴν προπαγάνδα

Ἦταν ἕνας πόλεμος, ὅπου μιὰ συμμορία πλουσίων κρατῶν,
ἐξοπλισμένα μὲ πυρηνικὰ ὅπλα,
ἱκανὰ νὰ καταστρέψουν τὴν γῆ ἀρκετὲς φορές,
περιεκύκλωσαν ξαφνικὰ ἕνα πτωχὸ ἔθνος,
ποῦ κατηγορήθηκε ψευδῶς ὅτι διαθέτει πυρηνικὰ ὅπλα.

Ἐχρησιμοποίησαν τὸν ΟΗΕ γιὰ νὰ τὸ ὑποχρεώσουν σὲ ἀφοπλισμὸ
καὶ μετὰ εἰσέβαλαν, τὸ κατέκτησαν
καὶ τώρα εὑρίσκονται στὴν διαδικασία τῆς λεηλασίας του.

Arundhati Roy

διὰ χειρὸς Ἀθανασίου Πολυζωΐδου

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply