Λές νά ἔχουμε πόλεμο;;;

Λές νά ἔχουμε πόλεμο;;;6Μωρέ; Ἀλήθεια; Τώρα πού ὅλα ἔχουν καταῤῥεύσει καί πού ἀπό Ἔνοπλες Δυνάμεις ἔχουμε μόνον ὅσους ἐπέτυχαν νά κάνουν τό …σκατό τους παξιμάδι;
Ἄν τὲ καλέ… ἀποκλείεται. Ἔτσι κι ἀλλοιῶς πάντα χρησιμοποιοῦσαν τὸ θέμα τῆς τουρκικῆς ἀπειλῆς γιὰ νὰ δικαιολογοῦν τὰ ἐξοπλιστικά-προμήθειές τους. (Βλέπε Ἴμια.)

Ἀλλὰ κι ἀπὸ τὴν ἄλλην… Ἐάν δέν εἶναι μία  ἀκόμη προσπάθεια ἐμπλοκῆς μας σέ χρονίους δανεισμούς;
Ἐάν πράγματι ὑπάρχῃ κίνδυνος σοβαρός;
Ἐάν ὅλα ὅσα ἀκοῦμε εἶναι ἁπλῶς προεόρτια πολέμου;

Λοιπόν… Θὰ ξεκαθαρίσω κάτι, πολὺ σημαντικό, πρὶν σᾶς ἀποδείξω πὼς ἔχουμε πράγματι θέμα καὶ μάλιστα ἰδιαιτέρως σοβαρό.
Διατηρῶ ἰσχυροὺς δεσμοὺς οἰκογενειακοὺς μὲ ἀκριτικό μας νησί, ἀλλὰ καὶ μὲ τοὺς Ἀκρίτες μας στὴν Μακεδονία καὶ στὴν Θράκη.
Οἱ ἄνθρωποι ἐκεῖ ἔχουν μάθει, ἐδῶ καὶ δεκαετίες, νὰ ἀκοῦν καὶ νὰ ξανακοῦν καὶ νὰ ξανακοῦν κάθε εἴδους ἀπειλή, παπαρολογία, κινδυνολογία ἀπὸ τοὺς ἀπέναντι. Ἔχουν γίνει δέκτες ἀνθελληνικῆς προπαγάνδας, ἀπὸ τὸ ἴδιο τὸ Ἑλλαδοκαφριστάν, ἀλλὰ καὶ φιλοσκοπιανοτουρκικοϊσραηλινῆς ἀπὸ κάθε ἀνθρωπόμορφο σκουπίδι.
Τὸ τὶ ἔχουν νὰ μᾶς μαρτυρήσουν δὲν λέγεται, ἀλλὰ ἀκριβῶς ἐπεὶ δὴ δὲν λέγεται, ἔχουν μάθει νὰ ζοῦν μὲ αὐτὲς τὶς ἀπειλὲς καὶ νὰ ἀδιαφοροῦν γιὰ τὶς προκλήσεις τῶν γειτόνων μά, κυρίως, γιὰ τὴν ἀδιαφορία τοῦ «κράτους» μας. Ὄχι διότι περιφρονοῦν ἤ ἀγνοοῦν τοὺς κινδύνους, ἀλλὰ διότι ὡς Ἀκρίτες ποὺ εἶναι γνωρίζουν πολὺ καλὰ πὼς σὲ μίαν δύσκολη στιγμή, μόνον τὰ χέρια τους καὶ τὰ μυαλά τους θὰ τοὺς σώσουν καὶ οὐδέποτε τὸ Ἑλλαδοκαφριστάν, ποὺ ἐπὶ πλέον τοὺς ἀφοπλίζει καὶ τοὺς ἐξουθενώνει οἰκονομικὰ καὶ κοινωνικά.
Στὴν πραγματικότητα ἐμεῖς μόλις τώρα μαθαίνουμε κάποιες πληροφορίες γιὰ τὰ ὅσα λέγονται καὶ σχεδιάζονται, ἀπὸ τὰ ἐπίσημα μέσα παραπληροφορήσεως, ἐφ΄ ὅσον ἔως προσφάτως εἴχαμε μίαν χώρα μὲ ἀνοικτὰ σύνορα, δίχως ἐχθρούς, ἀπολύτως εἰρηνικὴ καὶ κυρίως σοσιαλιστική. Ποιός ἀπό τούς (φερομένους ὡς) πολιτικούς μας ἀρχηγούς εἶπε κάτι ἀρνητικό, ἔως σήμερα, γιά τούς γείτονες;  Ποιός ἀπό αὐτούς μᾶς προετοίμαστε ἠθικῶς καί ἐθνικῶς γιά τό ἀναπάντεχον;

Ἀπό ποῦ νά ξεκινήσουμε καί ποῦ νά καταλήξουμε;
Ἀπό τόν κουμπάρο ἤ ἀπό τόν …κηπουρό;

Λές νά ἔχουμε πόλεμο;;;2

εἰκόνα

Λές νά ἔχουμε πόλεμο;;;1

εἰκόνα

Ἀπό τά βραβεῖα ἰπεκτσί ἤ ἀπό τά προξενεῖα στήν Θράκη;
Ἀπό τήν ἑλληνοτουρκική φιλία ἤ ἀπό τά σιωνιστικά μέσα παραπληροφορήσεως πού ψωμίζονται μόνον ὅταν ἐκτελοῦν τίς ἐντολές τῶν ἀφεντικῶν τους;

Ἀς μὴν τὸ ἐρευνοῦμε περισσότερο λοιπόν.
Ξέρουμε ὅλοι μας πὼς ἐὰν δὲν ὑπάρχῃ καπνός, δὲν ὑπάρχει καὶ φωτιά.
Ξέρουμε ἐπίσης πὼς φωτιὰ σιγόκαιγε γιὰ δεκαετίες, ἀλλὰ μᾶς γάνωσαν τὰ …νεῦρα γιὰ νὰ μὴν τὴν ἀντιλαμβανόμεθα.
Ξέρουμε ἐπίσης πὼς ὅλα τὰ κόμματα, μὰ ὅλα τὰ κόμματα, ἄλλο περισσότερο κι ἄλλο λιγότερο, ἀκόμη καὶ τὰ λεγόμενα «πατριωτικά», ἔχουν ξεπουλήσει πρῶτα τὴν Ἑλλάδα καὶ μετὰ μία μία, κάθε ἐπαρχία καὶ νομό μας, μὰ καὶ κάθε ἕναν ἀπὸ ἐμᾶς ξεχωριστά, ἐξαργυρώνοντας τὴν δική τους ἐπιβίωσιν.
Ξέρουμε ἀκόμη πὼς μΠατΣοΚια, Νουδουλοποιημένοι, τΣΥΡΙΖΑῖοι, λεβεντοκωλοτοῦμπες, ποταμισιοσημίτηδες καὶ λοιποὶ καραγκιόζηδες πρῶτα ἔχουν νὰ ἐξυπηρετήσουν τὶς ἐντολὲς τῆς νέας (καὶ παλαιᾶς) τάξεως καὶ μετά, ἐὰν περισσέψῃ χρόνος, τὰ ἐθνικὰ συμφέροντα ἤ ἀκόμη καὶ τὴν δική μας ἐπιβίωσιν.
Ξέρουμε ἐπίσης πὼς ἐδῶ καὶ χρόνια θέλουν νὰ ἀποκόψουν τὰ νησιὰ τοῦ Αἰγαίου ἀπὸ τὴν κυρίως Ἑλλάδα, μὰ καὶ τὴν Θράκη, καθὼς καὶ τὴν Ἤπειρο…
Ξέρουμε ἐπίσης πὼς δημοσιοκάφροι, πολιτικοί, κομματόσκυλα, τραπεζίτες, πολυεθνικές, Μ.Κ.Ο. καὶ λοιπὰ σαπρόφυτα προσπαθοῦν νὰ ἁρπάξουν ὅσον τὸ δυνατὸν περισσότερα, ἀπὸ μίαν χώρα ποὺ οἱ ἴδιοι τελείωσαν.
Καί περιμένουμε ἀπό ὅλους αὐτούς ξαφνικά νά γίνουν πατριῶτες ἤ νά ἐκφέρουν πατριωτικό λόγο ἤ νά προστατεύσουν τά ἐθνικά συμφέροντα;
Χά….!!!!!!!!

Ἐὰν συνυπολογίσουμε καὶ τὶς μεγάλες, ἀπολύτως προπαγανδιστικές, ἀλλοιώσεις (κι ἀποσιωπήσεις ἀνᾲ περίπτωσιν) εἰδήσεων, τοῦ «Ἀθηναϊκοῦ καὶ Μακεδονικοῦ Πρακτορείου Εἰδήσεων», ποὺ …«χάθηκε» στὶς μεταφράσεις καὶ σὲ περοῦκες καὶ σὲ «κουρέματα», καθὼς καὶ σὲ πολλὰ ἄλλα ἄσχετα κι ἀναληθῆ, ἀλλάζοντας ξαφνικὰ τὸ ὑφάκι του, μὰ καὶ τονίζοντας, τὴν εἰκόνα τῆς …ἄλλης, κακῆς Τουρκίας…
…κάτι ποὺ …«ἀγνοοῦσε» ἐπιδεικτικῶς γιὰ χρόνια…
Ἐὰν συνυπολογίσουμε τὰ ὅσα ἐδῶ καὶ δεκαετίες ἐπαναλαμβάνουν τὰ μογγόλια ἐναντίον μας μὲ τὶς ἐναέριες παραβιάσεις τους, μὲ τὶς ἐπιθετικές τους πολιτικές, μὲ τὶς «γκρίζες ζῶνες», μὲ τὶς λεκτικὲς ἀπειλές, μὲ τὴν ἀλλοίωσιν ἐθνοτικῶν στοιχείων στὴν Θράκη καὶ στὰ Δωδεκάνησα, μὲ τὶς τάχα μου μειονότητες, μὲ τὶς «διασώσεις» στὸ Αἰγαῖον…
Ἐὰν συνυπολογίσουμε πὼς ξαφνικὰ ὁ Ἐρντογάν, ἀμέσως μετὰ τὴν συνάντησίν του μὲ Κίσινγερ καὶ Rothschild, ἀναδεικνύει ἕνα προσωπεῖο μπαμπούλα, ποὺ μᾶλλον περισσότερο μᾶς προειδοποιεῖ παρὰ μᾶς ἀπειλεῖ…

Τί ἐντολές νά ἔλαβε ἄρα γέ;

Τί ἐντολές νά ἔλαβε ἄρα γέ;

εἰκόνα

Ἐὰν συνυπολογίσουμε πὼς μετὰ κι ἀπὸ τὴν ἐπίσκεψιν Ὀμπάμια καὶ τὴν μεταμόρφωσιν τοῦ γελαδομάτου σὲ …«μπατριώτη»,  ἀκοῦμε διαρκῶς «ἐθνομπατριωτικές» φωνὲς ἐκ τῶν μαριονετῶν τῆς (φερομένης ὡς) κυβερνήσεως, μὰ κυρίως ἀπὸ τοὺς ἀπάτριδες κι ἐθνομηδενιστὲς δημοσιοκάφρους…

Τί γύρευε ἐδῶ ὁ «καλλίτερος ὅλων τῶν ἐποχῶν «πλανητάρχης»;»; Θά μάθουμε ἤ ἁπλῶς ...θά πάθουμε;

Τί γύρευε ἐδῶ ὁ «καλλίτερος ὅλων τῶν ἐποχῶν «πλανητάρχης»;»;
Θά μάθουμε ἤ ἁπλῶς …θά πάθουμε;

εἰκόνα

Ἐὰν συνυπολογίσουμε πὼς ἤδη τὴν χώρα τὴν ἐλέγχουν οἱ Μ.Κ.Ο. τοῦ κάθε Soros, ἐμφυτεύοντας ἐντός της πληγὲς καὶ ἑστίες δημιουργίας καὶ μεγιστοποιήσεως τῶν ἤδη μεγάλων κοινωνικῶν κι ἐθνικῶν προβλημάτων…
Ἐὰν συνυπολογίσουμε καὶ τὴν λειτουργία τῆς ΕΥΠ ὡς παραμάγαζον τῆς CIA καὶ τῆς Mossad, ποὺ πλέον ξεκάθαρα ὅλοι αὐτοὶ συντονίζουν τὶς κινήσεις τους γιὰ μίαν νέαν γενοκτονία δική μας καὶ μίαν ἐπιμήκυνσιν τῆς δικῆς τους ἐξουσίας ἐπάνω μας…
….τότε, μαζὺ μὲ ὅλα τὰ παραπάνω, ἀλλὰ καὶ πολλὰ ἄλλα, μικρότερα ἀλλὰ οὐσιώδη, φθάνω στὸ σημεῖον νὰ θεωρῶ πὼς ἔχουμε ἕνα καλοστημένο σκηνικό, πολέμου σαφῶς, ποὺ θὰ ἔχη σὰν πρῶτο ἀποτέλεσμα τὴν ἀποδιάλυσιν τῆς χώρας…
Ἑνὸς πολέμου προσχεδιασμένου, προμελετημένου πού, ὅλοι γνωρίζουν, συμμετεῖχαν στὴν διοργάνωσίν του, καὶ ἑτοιμάζονται ἕνας ἕνας νὰ ἐξαφανισθοῦν, γιὰ νὰ μὴν τοὺς πάρουν τὰ …σκάγια καὶ οἱ ἀδέσποτες.

Ναί, μᾶς φέρνουν τὰ σαπρόφυτα ἕναν ἀκόμη πόλεμο, διότι σχεδιάζουν τὴν ἀλλαγὴ συνόρων στὴν περιοχή μας. Μίαν ἀλλαγὴ ποὺ θὰ συμπαρασύρη πολλὲς ἀκόμη χῶρες σὲ ἀπερίγραπτες συνθῆκες βίας καὶ καταστροφῆς.
Ὁ Ἐρντογὰν ἔγινε σουλτᾶνος, δικτάτωρ καὶ ὅλα τὰ κακὰ τῆς δικῆς μας Μοίρας, ἀλλὰ τοῦ ἑτοιμάζουν ἕνα τέλος-σφραγίδα καὶ γιὰ τὴν ἴδιαν τὴν Τουρκία.
Τὰ ἀληταριά, ποὺ αἰῶνες τώρα λειτουργοῦν ὡς ἐπιστάτες μας, γιὰ νὰ μᾶς κρατοῦν ὑπὸ τὸν ἔλεγχο τῶν τοκογλύφων, ἑτοιμάζονται νὰ ἀποχωρήσουν καὶ νὰ ἐκχωρήσουν τὶς θέσεις τους σὲ «νέα πρόσωπα», «ἐλπιδοφόρα», «ἄσπιλα» κι «ἀμόλυντα», γιὰ νὰ ἀποδειχθοῦν, σὲ λίγο πάλι μία ἀπὸ τὰ ἴδια καὶ ἀπόγονοι τῶν ἰδίων οἰκογενειῶν, τῆς ἰδίας «ἠθικῆς» καὶ τῶν ἰδίων γραμμῶν αἵματος καὶ «λογικῆς».
Κι ἐμεῖς, ἀμέσως μετά, θὰ ξεκινήσουμε τὸν κοπιώδη μας ἀνήφορο γιὰ νὰ φθάσουμε, λίγο ἀργότερα, στὴν ὁριστική μας μάχη μαζύ τους.

Μὰ αὐτὰ εἶναι ἀκόμη …σενάρια…
…ἤ μήπως ὄχι;

Φιλονόη

Σημειώσεις

Καί ἡ «γριά ἀλεποῦ» τί ἤθελε στήν Τουρκία τώρα;

Λές νά ἔχουμε πόλεμο;;;5

Ξεσαλώνει ἀπὸ …ἔρωτα ὁ ΓΑΠ γιὰ τὴν Τουρκία!!!

Ποιός θυμᾶται τίς «μεταῤῥυθμίσεις» του στήν παιδεία;
Ποιός θυμᾶται τίς νάρκες τοῦ Ἕβρου (κι ὄχι μόνον) πού μέ ἐντολή του ἀφηρέθησαν;
Ποιός θυμᾶται τίς χρηματοδοτήσεις τῶν τόσων χιλιάδων Μ.Κ.Ο., (βᾶλε καὶ ῥόντο μέσα) ὅταν ἦταν ὑπουργός ἐπί τῶν ἐξωτερικῶν;
Ποιός θυμᾶται τήν λίστα πού …χάθηκε καί τά 500 μύρια τῆς μαμᾶς του, πού μέρος τους πληρώσαμε μέσῳ διαφημίσεων τοῦ ΟΠΑΠ στήν ἀνύπαρκτη ἱστοσελίδα της;
Ποιός θυμᾶται τά CDS ἀλλά καί τίς πράσινες ἑταιρεῖες τοῦ ἀδελφούλη του, μαζύ μέ τίς πρασίνων ἀλόγων οἰκολογικές ἀναπτύξεις-ἐπενδύσεις πού μᾶς φόρτωσε;
Ποιός θυμᾶται τίς συκοφαντίες του ἐναντίον μας καί τούς διασυρμούς του σέ βάρος μας, σέ ὅλα τά μέσα τοῦ πλανήτου;
Ποιός θυμᾶται τήν δολιότητά του γιά νά μᾶς φορέσῃ τό Δ.Ν.Τ. καί τά μνημόνια;

Ἔ, ἐὰν θυμόμαστε, τότε ἴσως μποροῦμε νὰ ἀντιληφθοῦμε καὶ τὸ ἐὰν εἶναι, ἤ ὄχι, τυχαῖες οἱ ἐμφανίσεις του κάπου καὶ ἰδίως στὴν Τουρκία
Ἄλλως τέ… Ἦταν καὶ ἡ ἐξηφανισμένη, κατὰ τὰ ἄλλα, ἀπὸ τὸ πραξικόπημα, ποντικομαμὴ ἐκεῖ. Ὁ νταβούτογλου καλέ…
Λέτε νά βγῆκε ἀπό τήν τρούπα του τυχαίως;

Ἀφῆστε ποὺ τὸ θέμα τοῦ ἀσύλου τῶν ὀκτὼ (εἶπαν) Κεμαλικῶν φυγάδων ἀκόμη δὲν ἔχει ἐπιλυθεῖ.
Εἶναι κι αὐτό ἄσχετον;

Πολὺ καλὰ μᾶς ἀπεκοίμιζαν ἐδῶ καὶ δεκαετίες μὲ τὰ τῆς εἰρήνης.
Ὡραία ἡ εἰρήνη, μὰ γιὰ νὰ τὴν ἔχῃς πρέπει νὰ μπορῇς καὶ νὰ τὴν ὑπερασπισθῇς.
Πρέπει ἐπίσης νὰ ἔχῃς ἀσφαλισμένες τὶς Κερκόπορτες καὶ ἐξαφανισμένους ὅσους θὰ μποροῦσαν νὰ τὶς ἀνοίξουν.
Ἐμεῖς ὅμως τοὺς κάναμε …κεφαλές μας καὶ τοὺς ὑπηρετοῦμε.
Ἀλήθεια; Ποῦ ἀκριβῶς εἶναι ὁ ἐχθρός εἴπαμε;

Τώρα τελευταία ἔλεγα τὶς σκέψεις μου σὲ φίλους… Προβληματίζομαι… Κάτι μέσα μου μοῦ λέει πὼς ὁ Ἐρντογὰν ἁπλῶς μᾶς «προειδοποιεῖ». Κάνει «φασαρία» σὰν τὸν σκύλο ποὺ γαυγίζει ἀλλὰ δὲν δαγκώνει.
Μὲ αὐτόν, στὴν ἐξουσία, γιὰ κάποιον λόγο, δὲν αἰσθάνομαι ἄμεσο κίνδυνο.
Ἀλλὰ πάλι… Διαισθήσεις εἶναι αὐτές. Ὄχι ἀποδείξεις…  

εἰκόνα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

4 thoughts on “Λές νά ἔχουμε πόλεμο;;;

  1. Δηλαδή αυτό που γινεται ολα αυτα τα χρόνια, οι αυτοκτονίες, η οικονομική καταστροφή τοσων κόπων δεκαετιών, η κατασχεση της δημόσιας περιουσίας απο δηθεν επενδυτές, η μετην βια αλλαγη της γιετονιάς μας με λαθρομεταναστες, το να μην μπορεις να κυκλοφορησεις πουθενα μολις νυχτώνει, η επιβολη αλλαγης της ιστορίας σου και της γλωσσας σου, δεν είναι πόλεμος;
    Καλυτερα πολεμος με οπλα παρα αυτό.
    Εκει τουλαχιστον αποφασιζεις να αντιδρασεις.

    • Ἡ δημοσίευσις ἀναφέρεται στὸ πόλεμο μὲ ὅπλα κι ὄχι στὰ ὅσα ἤδη, ὑπογείως, συμβαίνουν, ὑποσκάπτοντας τὴν ἀνεξαρτησία μας.
      Συμφωνοῦμε λοιπὸν ἐπὶ τοῦ πρὸ κειμένου.

Leave a Reply