Χαβαλέ προϋπολογισμός;

Δὲν ὑπάρχουμε σὲ αὐτὴν τὴν χώρα.
Ὁ χαβαλὲς σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα.

Αὐτὸ εἶναι τὸ ἔγγραφο ποὺ προσεκόμισε ὁ ὑπουργὸς οἰκονομικῶν, σχετικὰ μὲ τὴν ἔγκριση τοῦ κρατικοῦ προϋπολογισμοῦ, γιὰ τὸ 2017:

Χαβαλέ προϋπολογισμός;1

Χαβαλέ προϋπολογισμός;2

Ἤ κατέθεσε τὰ οἰκονομικὰ στοιχεῖα ἄλλης χώρας ἤ κάποιος μᾶς κάνει πλάκα.
Γιατί πῶς ἀλλοιῶς νά δικαιολογήσουν τά 614 δισεκατομμύρια ἔσοδα πού προβλέπει τό ἐν λόγῳ ἔγγραφον;
Αὐτό ἀπόψε (10 Δεκεμβρίου 2016) θά τό ψηφίσουν οἱ βουλευτές τοῦ ἑλληνικοῦ  κοινοβουλίου;
Μᾶλλον θὰ βάζουν καὶ τὶς πέτσινες συναλλαγματικὲς τοῦ Σῶῤῥα.

Λελιᾶτσος Πᾶνος

 ἐπιμέλεια κειμένου Φιλονόη καὶ Φίλοι

(Visited 119 times, 1 visits today)
Leave a Reply