Δὲν μιλοῦν οἱ …νεκροί!!!

Δὲν ξέρω ἐὰν τὸ προσέξατε…

Πολὺ βολικοὶ οἱ θάνατοι τῶν τρομοκρατῶν.
Μπᾶμε καὶ κάτω… (Μὴν τυχὸν καὶ ἀνοίξουν στόματα, σὲ τυχοῦσες ἀνακρίσεις καὶ εὑρεθοῦμε ἐκτεθειμένοι!)

Οἱ …«αὐτόχειρες δολοφόνοι»

Ἐχθὲς ὁ δολοφόνος τοῦ Ῥώσσου…
Σήμερα ὁ μακελλάρης τοῦ Βερολίνου…
…καὶ αὔριο δὲν ξέρω ποιός.

Οἱ πεθαμένοι ἔχουν ἕνα πολὺ εὐνοϊκὸ χαρακτηριστικό: Δὲν μιλοῦν καὶ χρωματίζονται εὔκολα μὲ ὅποιο χρῶμα θέλει ὁ ἐνδιαφερόμενος!

Χόβολος Περικλῆς

(Visited 144 times, 1 visits today)
Leave a Reply