Κηπευτικά στήν Σιβηρία;

Βαριέμαι νὰ ξαναγράψω ὅσα ἔσβησα κατὰ λάθος (μετάφρασις τοῦ ἄρθρου):

Αὐτὸ εἶναι ἐπένδυσις γιὰ ἐμένα πάντως.

Ἰαπωνικὴ ἑταιρεία στὴν πόλη Γιακοῦτκ τῆς Σιβηρίας ἔστησε μονάδα κόστους 21.7 ἑκατομμυρίων,  γιὰ παραγωγὴ λαχανικῶν ὅλο τὸν χρόνο, ποὺ πρὶν ἢ τὰ πλήρωναν ἀπὸ τὸ Ῥωσσικὸ Κρασνοντὰρ πολὺ ἀκριβὰ ἢ ἔτρωγαν ὑποδεεστέρας ποιότητος εἰσαγόμενα ἀπὸ τὴν Κίνα!!!

Τὸ Χρήσιμον

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply