Ὑπερθέμανσις ἤ ὑπερψύξις;;

Χιόνισε καὶ στὴν Σακχάρα, ἀλλὰ βάλετε αἰολικά, γιὰ τὸ φαινόμενον τοῦ θερμοκηπίου…
…γιατί πῶς θά δουλέψουν τά ἐργοστάσις, ποὺ κατασκευάζουν συστήματα γιὰ τὰ αἰολικὰ πάρκα, στήν Γερμανία καί στήν Δανία;
Πῶς θά πάρουν τίς ἐπιδοτήσεις οἱ αἰολικοί «ἐπενδυτές» μέσῳ τοῦ ΕΤΜΕΑΡ….;;;

SAHARA DESERT 19/12/16
Amateur photographer Karim Bouchetata took pictures of snow covering the sand in the small Saharan desert town of Ain Sefra, Algeria, on December 19 2016.
On February 18, 1979, low altitude areas of the Sahara Desert recorded their first snowfall in living memory.

Έρημος Σαχάρα 19/12/16
Ὁ Καρὶμ Bouchetata, ἐρασιτέχνης φωτογράφος, ἔβγαλε φωτογραφίες τοῦ χιονιοῦ, ποὺ ἐκάλυπτε τὴν ἄμμο στὴν ἔρημο τῆς Σακχάρας, στὴν μικρὴ πόλη τῆς Ain Sefra, τῆς Ἀλγερίας, στὶς 19 Δεκεμβρίου τοῦ 2016.

Στὶς 18 Φεβρουαρίου τοῦ 1979, (κατεγράφη) τὸ χαμηλότερο ὑψόμετρο, σὲ περιοχὲς τῆς ἐρήμου Σακχάρας, (ὅπου) ἠχογράφησαν στὴν πρώτη  χιονόπτωση ἀπὸ τὸ παρελθόν.

Σταῦρος Ἀλεξανδρῆς
ἀπὸ telegraph

Τὸ Χρήσιμον

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply