Χρεῶν (αὐτόματος) μηδενισμός…

Ἐδῶ καὶ σχεδὸν δύο αἰῶνες, ἀπὸ ἀρχῆς ἱδρύσεως τοῦ Ἑλλαδοκαφριστάν, ἔχουμε μόνον τὶς χρεώσεις ἐπὶ τῶν χρεώσεων, μέσῳ δανεισμῶν, εἰκονικῶν στὴν πλειοψηφία τους, ποὺ ἔρχονται καὶ ξανάρχονται μόνον καὶ μόνον γιὰ νὰ ὑπάρχουν προσχηματικὰ λόγοι παραμονῆς μας σὲ καθεστὼς δουλείας.
Ὁ ἰσχυρισμός μου ἀποδεικνύεται πανεύκολα, ἐὰν πολὺ προσεκτικὰ ἐρευνήσουμε τὰ πρῶτα δάνεια, τὰ λεγόμενα «δάνεια τῆς Ἀνεξαρτησίας», ἐπὶ τῶν ὁποίων ἐβασίσθησαν ὅλοι οἱ ἐπόμενοι «δανεισμοί» ποὺ δέσμευσαν τὸ κράτος καὶ κατ’ ἐπέκτασιν ὅποιον μιλοῦσε ἑλληνικά.

Ἡ νομιμοποίησις τῆς τοκογλυφίας

Χρεῶν (αὐτόματος) μηδενισμός...2

 Τὸ πρῶτο μας …δάνειον!!!

Ἐὰν συνυπολογίσουμε τὶς ὅποιες μυστικὲς ἑταιρεῖες, μασσονικὲς στοές, κρυφὲς συμφωνίες καὶ λοιπές, ἄγνωστες σὲ ἐμᾶς πτυχὲς τῶν παρασκηνίων τῆς «Ἀνεξαρτησίας» μας, μαζὺ μὲ τὶς ἐσπευσμένες καὶ ἀκραία βίαιες συνθῆκες ἐκτοπίσεως τῶν πρωταγωνιστῶν τῆς Ἐπαναστάσεως, εὐλόγως καταλήγουμε στὸ συμπέρασμα πὼς ἦσαν ὅλα σκηνοθετημένα καὶ ταχύτατα, μέσῳ τῆς γνωστῆς συμμορίας τῶν ἀντιπροσώπων τῶν τοκογλύφων, περιθωριοποιήθησαν ἤ ἐδολοφονήθησαν ἤ γελοιοποιήθησαν οἱ μόνοι ποὺ ἤθελαν πράγματι ἀνεξαρτησία, μὲ στόχο νὰ ἀναληφθῇ καὶ πάλι ἡ ἐξουσία ἀπὸ τὰ τσογλάνια-τσιράκια τῶν τραπεζιτῶν.

Πίσω ἀπὸ κάθε σταγόνα Ἑλληνικοῦ αἵματος, ἕνας Rothschild!!!

Γιὰ νὰ χρωστῶ πρέπει νὰ μοῦ ἀποδείξουν πὼς …χρωστῶ!!!

Κι ἔτσι εἴδαμε κάτι Ἀνδρούτσους νὰ δολοφονοῦνται, κάτι Κολοκοτρώνηδες νὰ φυλακίζονται, κάτι Καραϊσκάκηδες νὰ ἐξαφανίζονται, πρὸ κειμένου νὰ μείνῃ ἡ ἐξουσία στὰ χέρια τῶν κουντουριώτηδων (νομίμων ἐκπροσώπων τῶν Rothschild στὴν χώρα, γιὰ τὴν διαχείρισιν τῶν δανείων), κάτι μαυροκορδάτων, κάτι τρικούπηδων, κάτι βενιζέλων (στὴν συνέχεια) καὶ  γενικῶς μίας ὁμάδος ποὺ πάντα μεριμνοῦσε γιὰ τὰ συμφέροντα τῶν τραπεζιτῶν καὶ οὐδέποτε τῶν Ἑλλήνων.

Ἀποτέλεσμα τῶν ἔως σήμερα γεγονότων;
Οὐδέποτε κάποιος ἐξ αὐτῶν, ποὺ ἔως σήμερα ἀνέλαβε τὴν ἐξουσία, διὰ τῆς βίας ἤ διὰ τῆς «δημοκρατίας» τους, ἀμφισβήτησε αὐτὰ τὰ πλαστὰ δάνεια, ποὺ μᾶς κρατοῦν σιδηροδεσμίους σὲ μίαν δίχως ἀρχὴν καὶ τέλος δουλεία, ποὺ ἀνακυκλώνεται καὶ ἀνανεώνεται, μὲ ἄλλα ὀνόματα ἀλλὰ πάντα μὲ τὶς αὐτὲς τακτικές.
Ἀκόμη καὶ ἡ περιβόητος «ἐπιτροπὴ ἐλέγχου τοῦ χρέους» τῆς ζωΐτσας, κατέληξε στὸ συμπέρασμα πὼς μόλις 25 δισεκατομμύρια εἶναι πλαστά. Τὰ ὑπόλοιπα, ἡ «ἐλπιδοφόρος ζωή» τὰ ἀναγνωρίζει κανονικότατα, γιὰ νὰ μᾶς ἀποδείξῃ κι αὐτή, μὲ τὴν σειρά της, πὼς ναί, δὲν ἐκπροσωπεῖ ἐμᾶς ἀλλὰ τοὺς τοκογλύφους.
(Τί παράξενον;)

Ἐπὶ τοῦ πρὸ κειμένου λοιπόν…
Ὅταν συζητᾶμε γιὰ δανεισμοὺς θὰ πρέπη νὰ συζητᾶμε γιὰ τὸ ἐὰν εἶναι ὑπαρκτὰ τὰ χρέη καὶ γιὰ τὸ ἐὰν πράγματι χρωστᾶμε κάπου. Διότι αὐτὸ ποὺ ἐγὼ ἀντιλαμβάνομαι εἶναι πὼς μὲ πρόσχημα τὰ χρέη οὐδέποτε μᾶς ἐπέτρεψαν νὰ σηκώσουμε κεφάλι, νὰ ἀπελευθερωθοῦμε, νὰ σταθοῦμε στὰ πόδια μας καί, κυρίως, νὰ ἔχουμε στοιχειώδεις συνθῆκες δικαίου στὴν χώρα. Πίσω ἀπὸ μίαν ἐπιταγὴ (ἢ μίαν κασέλα λίρες) στόματα φιμώνονται καὶ  ἡ δικαιοσύνη σφυρίζει ἀδιάφορα, παραμένοντας ἐκτὸς ἀπὸ τυφλὴ  καὶ μουγκή, ἀλλὰ ἐπὶ πλέον καὶ συνεργὸς στὴν διαιώνισιν τῶν ἐγκλημάτων εἰς βάρος ὅλων μας.

Χρεῶν (αὐτόματος) μηδενισμός...1

Συνεπῶς.
Μὲ πλαστὰ χρέη συζητᾶμε γιὰ πλαστὲς συμφωνίες καὶ τελικῶς γιὰ πλαστὲς ἐξαρτήσεις.
Μὲ πλαστὲς συμφωνίες κι ἐξαρτήσεις ἀντιλαμβανόμεθα πὼς στόχος δὲν εἶναι ἡ λεηλασία μας ἀλλὰ ἡ διαχρονική μας δουλεία, ἐφ΄ ὅσον ὅλο καὶ κάποιο πρόθυμο κάθαρμα νὰ βρεθῆ νὰ ἀναγνωρίσῃ κάτι ἀνύπαρκτον μά, κυρίως, νὰ προστατευθῇ καὶ νὰ περιφρουρηθῇ ὅσο ἀπαιτεῖται, πρὸ κειμένου νὰ ἀποδεχθοῦμε τὴν παρουσία του ὡς μοναδικὴ λῦσιν ἀνάγκης στὴν ἐξουσία.
Κατ’ αὐτὴν τὴν ὀπτικήν, ὄχι μόνον δὲν χρωστᾶμε, ἀλλὰ νὰ ἔχουμε ὑπ΄ ὄψιν μας πὼς ὅταν κάποιος ἀναφέρεται σὲ χρέη καὶ χρεωκοπίες καὶ δανεισμοὺς καὶ σὲ ἀποπληρωμὲς καὶ σὲ διαπραγματεύσεις καὶ σὲ κουρέματα παίζει μόνον τὸν ῥόλο ποὺ τοῦ ἀνέθεσαν. Κι αὐτὸς ὁ ῥόλος προσβλέπει μόνον στὸ νὰ κερδίσουν χρόνο οἱ τοκογλῦφοι, ἀποζημιώνοντας τὰ τσιράκια τους μὲ κάποιες θέσεις ἐξουσίας, μὲ ὑψηλὲς ἀμοιβὲς καὶ μὲ μόνιμο ἀσυλία.
Τί περίεργον;

Πῶς θά ἀπαλλαγοῦμε ἀπό ὅλους αὐτούς;
Νομίζω κατάλαβα. Μεταβιβάζοντας στὸν πΣῶῤῥα τὰ «χρέη». Ὄχι τὴν ἐλευθερία μας, ἀλλὰ τὰ «χρέη».
Προσοχὴ μεγάλη σὲ αὐτὴν τὴν λεπτομέρεια, διότι ὁ πσῶῤῥας διακινεῖ μίαν δήλωσιν ποὺ ἐπάνω της ἀναγράφεται πὼς μεταβιβάζουμε σὲ αὐτὸν τὸν ῥόλο τοῦ διαπραγματευτοῦ. Αὐτὸ δὲν τὸ ὑπογράφουμε.

 Χρεῶν (αὐτόματος) μηδενισμός...3
Ἀντιθέτως, φτιάχνουμε μίαν δήλωσιν, δική μας, ποὺ θὰ ἀναγράφη πὼς ἐὰν ὑπάρχουν χρέη, νὰ ἀποπληρωθοῦν ἀπὸ αὐτὰ ποὺ ἔχει ὁ πσῶῤῥας. Ἔτσι κι ἀλλοιῶς καὶ τὰ δύο πλαστὰ εἶναι. Ποιό τό πρόβλημα νά «ἀποπληρωθοῦν» πλαστά χρέη μέ πλαστά τρισεκατομμύρια;

https://www.youtube.com/watch?v=tNTu8v3tHL8

Σκεφθεῖτε το καὶ ἀναλόγως πρᾶξτε.
Προσωπικῶς θὰ τὸ κάνω συντόμως γιὰ νὰ …γελάσουμε, ἐφ’ ὅσον, γιὰ τὴν ὥρα,  ὁδηγούμεθα σὲ «μπαγλάρωμα» τοῦ ψευδοσωτῆρος καὶ ἀναβολὴ τῆς ἀπαλλαγῆς μας (ἐπισήμως λέμε) ἀπὸ τὰ βαρίδια καὶ τὶς σκηνοθεσίες τῶν ἐπικυριάρχων.

Φιλονόη

Υ.Γ. Τὰ «χρέη» σὲ εἰσαγωγικά, γιὰ νὰ ἀντιλαμβανόμεθα περὶ τίνος πρόκεται!

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *