Γιὰ νὰ χρωστῶ πρέπει νὰ μοῦ ἀποδείξουν πὼς …χρωστῶ!!!

Γιὰ νὰ χρωστῶ πρέπει νὰ μοῦ ἀποδείξουν πὼς ...χρωστῶ!!!1Σήμερα θὰ ἀρκεσθῶ στὸ νὰ μᾶς θυμήσῳ μόνον τὰ περὶ «δανείων τῆς ἀνεξαρτησίας» ποὺ μᾶς ἔδεσαν χειροπόδαρα, ἐδῶ καὶ δύο αἰῶνες περίπου, καὶ τὰ ὁποῖα «ἀπεπληρώθησαν» μόλις πρὸ μερικῶν ἐτῶν. Δάνεια, ποὺ οὐσιαστικῶς ΟΥΔΕΠΟΤΕ ἔφθασαν στὰ χέρια τῶν Ἑλλήνων καὶ χρησιμοποιήθησαν, πάντα, γιὰ νὰ κρατοῦν «καλολαδομένους» τοὺς ἐκάστοτε «ἄρχοντες», ποὺ ἄλλοτε διῳρίζοντο, ἄλλοτε «ἐξελέγοντο» κι ἄλλοτε κατελάμβαναν «τσαμπουκαλίδικα» τὴν ἐξουσία.

«…Στο τέλος τού 1825, το εξωτερικό Δημόσιο Χρέος4 τής Ελλάδος συμποσούτο σε 2.220.800 χρυσές λίρες Αγγλίας5 ως αποτέλεσμα τής έκδοσης και αναχρηματοδότησης στο Χρηματιστήριο τού Λονδίνου των δύο πρώτων εξωτερικών ομολογιακών δανείων τής νεότερης Ελληνικής Ιστορίας. Το ποσό αυτό ήταν ισόποσο προς 111 εκατομ. γρόσια.

Ακόμη χειρότερα, εκείνο το αρχικό εξωτερικό Δημόσιο Χρέος (το 1825) δεν ήταν απλώς μη βιώσιμο μακροχρονίως, αλλά επίσης διεφαίνετο, με τραπεζικά τουλάχιστον κριτήρια, ως μη εξυπηρετήσιμο έστω και κατ’ ελάχιστον, οποτεδήποτε: Η καταβολή των τόκων εκείνου τού εξωτερικού χρέους θα επεβάρρυνε (θεωρητικώς) τον κρατικό προϋπολογισμό με ποσό ίσο προς 111.040 λίρες κατ’ έτος, ισόποσο προς 5.552.000 γρόσια κατ’ έτος, που αντιστοιχούσε σε ονομαστικό (συμβατικό) επιτόκιο 5% επί τού ονομαστικού κεφαλαίου και σε πραγματικό (τοκογλυφικό) επιτόκιο 11,7% επί τού πραγματικού κεφαλαίου.6 Εκείνος όμως ο (ετήσιος) τόκος υπερέβαινε κατά πολύ το σύνολο των (ετησίων) εσόδων τού τακτικού προϋπολογισμού τής Ελληνικής Πολιτείας!

Γιὰ νὰ χρωστῶ πρέπει νὰ μοῦ ἀποδείξουν πὼς ...χρωστῶ!!!2

Οποιαδήποτε και εάν ήταν η «λογική» των κερδοσκόπων και οι συναφείς υπολογιστικές ή εκτιμησιακές μέθοδοι (τραπεζολογιστικές ή οικονομολογικές) των χρηματιστηριακών τους συμβούλων το 1824, ήταν προφανές τότε ότι η «ακαριαία» εκτίναξη τού εξωτερικού Δημοσίου Χρέους τής Ελλάδος από το 0% στο δυσθεώρατο 127% τού ΑΕΠ το 1824-1825, και η συνακόλουθη εκτίναξη των καταβλητέων ετησίων τόκων τού εξωτερικού χρέους από το 0% στο σουρεαλιστικό 101% των ετησίων εσόδων τού προϋπολογισμού δι΄ εκείνων των δύο δανείων, θα καθιστούσαν αφ’ εαυτών τότε την εμπόλεμη Ελληνική Πολιτεία ένα χρεωκοπημένο και επομένως αφερέγγυο κράτος αμέσως, ήδη από το 1825….»

ἱστορικὰ θέματα

«Από τα είκοσι εκατομμύρια που εγγυήθηκαν οι τρεις μεγάλες Δυνάμεις τελικά εκδόθηκαν τούτα δω τα ποσά:

Μ΄εγγύηση της Αγγλίας  φράγκα 19.838.805

           >>         Ρωσίας      >>      19.999.573
          >>         Γαλλίας    >>       17.400.662
                                                     __________
                        Σύνολο φράγκα   57.239.040

Τούτο το ποσό ισοδυναμούσε με 63.924.559 δραχμές εκείνου του καιρού.

 

Αφαιρούμε απ’ αυτές: 
Σε Δρχ.
1.- Τα όσα βούτηξαν τα φτωχαδάκια οι Ρότσιλντ6.986.013 

2. – Τόκους και χρεωλύσια που πλέρωσε  ως τις 31 του Δεκέμβρη 1843 ο πεινασμένος λαός μας:  33.080.795
_________
Σύνολο:  40.066.808 δρχ

Ας δούμε τώρα που τα σπαταλήσαμε:
Σε Δρχ.
1.-Στην Τουρκία γι’ αποζημίωση που την όρισαν οι τρεις μεγάλες Δυνάμεις, δίχως βέβαια να μας ρωτήσουν: 12.531.174
2.- Για πληρωμή παλαιών χρεών2.238.559
3.- Για έξοδα της σεβαστής μας αντιβασιλείας (μισθοί, οδοιπορικά, έπιπλα): 1.397.654
_________
Σύνολο:  16.167.387 δρχ

Άμα αφαιρέσεις τούτα τα ποσά απ’ όσα πήραμε, θα βρεις πως όλες κι όλες μας έμειναν 7.690.360 δραχμές. Πάλι καλά, ίσως πεις. Μην βιάζεσαι. Κράτα τώρα την ανάσα σου, γιατί φθάσαμε στο μεγάλο έξοδο, στα όσα μας στοίχισε η ευτυχία να ‘χουμε γερμανικό στρατό κατοχής

Ο πρώτος τακτικός βαβαρικός στρατός που ήρθε μαζί με τον Όθωνα στην Ελλάδα ορίστε τι μας κόστισε:
Δρχ.

1.- Για οπλισμό, συντήρηση, μισθούς και έξοδα μεταφοράς στον ερχομό: 2.746.067
2.- Για συντήρησή του ένα χρόνο στην Ελλάδα: 1.784.283
3.- Για έξοδα μεταφοράς στην επιστροφή του:  217.700
_________
Σύνολο 4.748.050 δρχ»

πηγή

Οἱ κόκκινες ἐπισημάνσεις-ὑπογραμμίσεις δικές μου.

Αὐτὰ τὰ χρήματα, οὐσιαστικῶς, πέρασαν, κατὰ ἕνα μικρὸ τμῆμα τους μόνον, στὶς τσέπες τῶν ἀντιπροσώπων τῶν Rothschild στὴν Πατρίδα μας, πρὸ κειμένου νὰ διατηροῦν τὰ προνόμιά τους καὶ νὰ ἔχουν λόγους γιὰ νὰ μᾶς κρατοῦν ἐν ὑπνώσει ἤ ἐν καταστολῇ.

Πίσω ἀπὸ κάθε σταγόνα Ἑλληνικοῦ αἵματος, ἕνας Rothschild!!!

Μερικὰ παραδείγματα τῶν …«ἐκλεκτῶν» δεσμοφυλάκων μας!Γιὰ νὰ χρωστῶ πρέπει νὰ μοῦ ἀποδείξουν πὼς ...χρωστῶ!!!3

ΔΕΝ ἐπιτρέπεται νὰ ΑΝΑΤΡΑΠΟΥΝ οἱ …βενιζελικοὶ ἀπόγονοι!!!

Γκαρκάνα-ῖοι καὶ Χατζηνικολάου-δες.

Οἱ Καλλέργηδες, οἱ Τσουδεροὶ καὶ ὁ περίεργός τους ῥόλος στὴν παγκοσμιοποίησι.

Μασῶνοι, πράκτορες καὶ …«περιούσιοι» πάντα κρατοῦσαν στὰ χέρια τους τὴν χώρα!!!

CIA – Ἀποκάλυψη: Ἀπὸ τὸν Ἀνδρέα Λοβέρδο, στὸν Ἀλαβάνο, στὸν Χριστόπουλο καὶ τὸ δολοφονικὸ μνημόνιο

Πολὺ φασαρία γιὰ τὰ «πνευματικὰ δικαιώματα» τοῦ Ἐθνικοῦ μας Ὕμνου…

Σολωμοί….

Ἐπαναλαμβανομένη σύμπτωσις

Ἐὰν ἐρευνήσετε μερικὰ ἀπὸ τὰ παραπάνω κείμενα, θὰ διαπιστώσετε πὼς διαρκῶς, ἀπὸ ἀρχῆς ὑπάρξεως τοῦ Ἑλλαδοκαφριστάν, οἱ ἴδιες οἰκογένειες μᾶς ἐποπτεύουν.

Αὐτὲς οἱ οἰκογένειες ὑπογράφουν γιὰ τὸν δανεισμὸ τῆς χώρας καὶ τελικῶς, ὅλα τὰ δάνεια, ποὺ ΟΥΔΕΠΟΤΕ φθάνουν ἐδῶ, πραγματοποιοῦνται μόνον καὶ μόνον γιὰ νὰ λαμβάνῃ  παρατάσεις ἡ δουλεία μας.
Ἄς ἔλθουν λοιπὸν νὰ μοῦ ἀποδείξουν πὼς κάποιο ἀπὸ αὐτὰ τὰ δάνεια ἰσχύει. Νὰ τὸ ἀποδείξουν ὅμως.
Κι ἐὰν τὸ ἀποδείξουν, τότε, καὶ μόνον τότε, θὰ συζητήσουμε.
Ἔως τότε τὸ ὅποιο χρέος, ἀληθὲς ἤ ψευδές, ΕΠΑΝΩ ΤΟΥΣ!!!
Δὲν μὲ ἀφορᾶ!!!

Φιλονόη

Υ.Γ.1. Κι ὅσο γιὰ τὸν λατρεμένο σας σωῤῥο-πολέμαρχο, νὰ τοῦ πεῖτε πὼς δὲν χρειαζόμεθα ἀκόμη ἕναν δυνάστη ποὺ θὰ ἐπισημοποιήση κάτι ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΝ!!!

Υ.Γ.2. Σὲ κάθε εἴδους «ἐθνοσωτήρα» πρέπει, ἐπὶ τέλους, νὰ μάθουμε νὰ λέμε:

Υ.Γ.3. Θέλει κόπο, πόνο, ἀγῶνες γιὰ νὰ συνειδητοποιήσουμε, ἀρχικῶς, πὼς ΔΕΝ χρωστᾶμε κάτι καὶ στὴν συνέχεια νὰ ἀποτινάξουμε τοὺς ζυγούς. Θὰ τὰ καταφέρουμε ὅλα!!! Στὴν ὥρα τους!!!

φωτογραφία

(Visited 42 times, 1 visits today)
Leave a Reply