Σολωμοί….

Οἰκογένεια τοῦ …ἐθνικοῦ μας ποιητοῦ, ποὺ μᾶς «φόρεσε» ὁ Τρικούπης, ποὺ ἦταν γαμβρὸς τοῦ Μαυροκορδάτου, ὁ ὁποῖος μᾶς «κλείδωσε» στοὺς «Ἄγγλους» (στὴν πραγματικότητα …«περιουσίους») καὶ τελικῶς στοὺς Rothschild.
Διονύσιος Σολωμός…

Ὁ «ἐθνικός» μας ποιητὴς Διονύσιος Σολωμὸς:

  • -ἔναν χρόνο , πρὶν τοῦ ἀναθέσει ὁ ΜΑΣΟΝΟΣ Σπυρίδων Τρικούπης τὴν συγγραφὴ τοῦ Ἐθνικοῦ ὕμνου, ΔΕΝ ΗΞΕΡΕ ΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
  • -τὴν γραπτὴ τοῦ διαθήκη ποὺ ἤταν νομικὸ ἔγγραφο … ὁ «ἐθνικός» μας ποιητὴς καὶ «βαθύτατα» πατριώτης τὴν συνέταξε στα ΙΤΑΛΙΚΑ καὶ ὡς γνήσιος «Ἕλληνας» τὴν ὑπέγραψε μὲ τὸ μόνο ΝΟΜΙΚΑ ἔγκυρο καὶ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ του ὄνομά ποὺ ἤταν … DIONISIO SALAMON … τόσο «Ἕλληνας» καὶ τόσο «ἐθνικός».

Ὁ ὁποῖος, ἐκτὸς ὅλων τῶν ἄλλων, μαζὺ μὲ τὴν συμμορία τῶν Rothschild, μᾶς φόρτωσαν καὶ τὴν σημαία τους.

Πολὺ φασαρία γιὰ τὰ «πνευματικὰ δικαιώματα» τοῦ Ἐθνικοῦ μας Ὕμνου…

Κι ἐκεῖ λοιπὸν ποὺ ἄλλα ἔψαχνα, ἄλλα βρῆκα.
Καὶ πέφτω ποὺ λέτε σὲ ἕναν συγγενὴ τοῦ «ἐθνικοῦ μας ποιητοῦ»… Τὸν Γεώργιο Σολωμό…

βικιπαιδεία
Αὐτὸς λοιπὸν ὁ Σολωμός, ἡ νεώτερος, εἶχε, μεταξὺ πολλῶν ἄλλων, δημιουργήση κι ἕνα περιοδοικό, τὸ «Zero».
Ποιάν λέτε νά πῆρε ὡς συνεταίρα του ὁ Γιωργάκης ὁ ἀπόγονος;
Ἔ;

βικιπαιδεία

Ποιά εἶναι αὐτή;;;
Ἔμ… ἐδῶ μᾶς θέλω…

βικιπαιδεία

Ποιοί εἶναι αὐτοί;;;
Προπάτορες καλέ… Προπάτορες…
Κι ὁπωσδήποτε …«περιούσιοι»!!!
Ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς Benbeniste ΟΛΟΙ προέρχονται... ἀπὸ Mendez-Nasi ἔως Rothschild, Rockefeller  καὶ …προσθέστε ἐσεῖς ὅ,τι θέλετε!!!

Μία οἰκογένεια (ΜΟΝΟΝ) ἐλέγχει τά πάντα στόν πλανήτη;

Ποιός κυβερνᾶ αὐτόν τόν πλανήτη εἴπαμε;

Φιλονόη

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply