Οἱ Εὐρωπαῖοι, μὲ τὴν ἄκαρπη διαπραγμάτευσιν, ὁδηγοῦν σὲ νέο νόμισμα, ἀλλὰ ὄχι ἀπαραιτήτως σὲ Grexit!!!

Τον τελευταίο καιρό μας παραμυθιάζουν  τα ΜΜΕ ότι σύντομα θα καταλήξουμε σε συμφωνία και θα πάρουμε  και πάλι την δόση μας.
Η αλήθεια είναι ότι λεφτά για μας και πάλι δεν θα δοθούν.

Τα χρήματα θα μπουν και συγρόνως θα αποδοθούν για την πληρωμή δόσεων προς το ΕΚΤ και το ΔΝΤ.

Όλη η φασαρία γίνεται για να πληρώσουμε τις δόσεις έως και τον Αύγουστο του 2015, με όσο το δυνατόν δικά μας χρήματα, για να στερεύσουν όλες οι πιθανές πηγές κρατικής χρηματοδοτήσεως.

Ο φόβος των Ευρωπαίων είναι να μην καταλάβουμε την πρόθεσή τους και να χρεωκοπήσουμε αυτόβουλα έως τον Αύγουστο.

Αν συμβεί αυτό το απευκταίο ενδεχόμενο, θα πρέπει το σύνολο των χρεών  της Ελλάδας να γίνει απαιτητό άμεσα.

Επιπλέον δεν θα είναι εφικτό να μας ξαναδώσουν οποιοδήποτε δάνειο ή βοήθεια στο μέλλον από την ΕΕ ή το ΔΝΤ, για να αποπληρώσουμε δόσεις χρέους προς τους ιδίους.
Ούτε το ΔΝΤ, ούτε η ΕΚΤ προβλέπεται να δανειοδοτούν συνολικά χρεωκοπημένους «χωρίς πρόγραμμα».
Αυτός ο κανόνας  δυστυχώς για όλους  δεν μπορεί ν’ αλλάξει.

Για να τηρηθούν «οι κανόνες» πρέπει να βρισκόμαστε σε πρόγραμμα ή σε «παράταση προγράμματος», έστω και στο διηνεκές.
Εννοείται ότι σε μία παρόμοια κατάσταση η παραμονή της Ελλάδος στο ευρώ δεν θα συμφέρει κανέναν, ούτε θα είναι πλέον δυνατή.
Το ενδεχόμενο αυτό είναι το μόνο, που τους φοβίζει.
Προσπαθούν να το αποφύγουν, χωρίς όμως να χάσουν το κύρος τους.

Θέτουν συνεχώς προσκώμματα στην συμφωνία για να εξασφαλίσουν ότι το Ελληνικό κράτος θα αδυνατίσει οικονομικά ή εναλλακτικά θα συμβιβασθεί και θα τους παραδώσει τον πλήρη έλεγχο της Ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας.
Τότε θα μπορούν ελεύθερα για να εξασκήσουν την οικονομική «ευγονική» τους πολιτική, δηλαδή να αποφασίσουν ποιός οικονομικά θα ζήσει και ποιός θα πεθάνει σκλάβος. (=Αrbeit macht Frei)
Αλλά επειδή ο στόχος τους μπορεί τελικά να μην επιτευχθεί, έχουν και εναλλακτικό σχέδιο.

Αν η Ελλάδα αναγκασθεί να αποχωρήσει από την ζώνη του ευρώ, θα χρειασθεί να εισαγάγει νέο εθνικό  νόμισμα.
Το νέο αυτό νόμισμα μπορεί είτε να συνδεθεί σταθερά με το ευρώ, είτε να μην συνδεθεί καθόλου.
Αν συνδεθεί σταθερά με το ευρώ, η Ελλάδα θα έχει το προνόμιο να διαθέτει ένα εθνικό  νόμισμα, που η κυβέρνηση θα ελέγχει πλήρως την προσφορά του.
Όποτε χρειάζεται να κάνει κάποια πληρωμή δεν θα χρειάζεται να εκδίδει κάποιο  έντοκο ομόλογο ή να χρησιμοποιεί εισπράξεις φόρων.
Ο κρατικός προϋπολογισμός θα μπορεί να παραμένει ελλειμματικός και η διαφορά να καλύπτεται από κυκλοφορία νέου νομίσματος.
Μιλάμε για το απόλυτο πλεονέκτημα ανταγωνιστικότητας: Mόνο τα οφέλη και σχεδόν καμμία υποχρέωση προς τους Ευρωπαίους ή την ΕΚΤ.

Αυτή η κατάσταση βέβαια δεν έχει μέλλον μεγαλύτερο από μερικά χρόνια, αλλά θα βολέψει  το Ελληνικό πολιτικό σύστημα, που δεν θα χρειασθεί να αλλάξει τις πρακτικές του και τον σπάταλο τρόπο διοικήσεως, που χρησιμοποιεί από χρόνια.
Η σταθερή σύνδεση του νέου νομίσματος με το ευρώ θα γίνει όμως πολύ προβληματική, αν παράλληλα στην χώρα κυκλοφορεί μεγάλη ποσότητα ευρώ σε χαρτονομίσματα.
Οι πολίτες θα έχουν τότε την δυνατότητα να χρησιμοποιούν στις συναλλαγές τους το ευρώ και να μην αποδέχονται με ευκολία το νέο νόμισμα ως μέσο πληρωμής.

Θα το χρησιμοποιούν ευρέως σε πληρωμή φόρων ή για την πληρωμή μισθών ή συντάξεων, αλλά η πλειονότητα των πολιτών δεν θα το αποδέχεται για συναλλαγές μεγάλης αξίας, ούτε θα το χρησιμοποιεί για την δημιουργία αποταμιεύσεων.
Στην περίπτωση αυτήν το νέο νόμισμα σύντομα θα χάσει την αξία του για τους Έλληνες πολίτες.
Το νέο νόμισμα θα αποκτήσει  με το ευρώ την σχέση της παλαιάς δραχμής και της χρυσής λίρας Αγγλίας στο παρελθόν.
Ένας Έλληνας θα διατηρεί τον πλούτο του σε ευρώ στα συρτάρια και θα χρησιμοποιεί το νέο νόμισμα απλά για να επιβιώνει.
Η Ελλάδα και οι τράπεζές της θα αποκτήσουν για πάντα το καθεστώς της «Ψωροκώσταινας»…
Για να επιτύχουν τον στόχο τους οι Ευρωπαίοι με την συνεχή διαπραγμάτευση επιδιώκουν να προκαλέσουν  ένα γενικευμένο bank run στις Ελληνικές τράπεζες.
Για να εντείνουν την ανησυχία εμφανίζονται συνεχώς και πιο απαιτητικοί, διαδίδοντας βέβαια μέσω υποβολιμιαίων δημοσιευμάτων στα ΜΜΕ ότι η συμφωνία επίκειται στο κοντινό μέλλον.

Οι προθεσμίες όμως θα περνούν άπρακτες έως τα τέλη Ιουνίου, όποτε θα γίνει γνωστή η αλήθεια:

  • Άλλα χρήματα δεν πρόκειται να δοθούν…
  • Πληρώστε με  όσα έχετε και συμβιβασθείτε πλήρως.

Τότε ακόμα και αν γίνει Grexit, η Ελλάδα θα διαθέτει μία τεράστια ποσότητα ευρώ σε κυκλοφορία και συγχρόνως οι τράπεζες της θα είναι υπερχρεωμένες σε ευρώ  στην ΤτΕ και την ΕΚΤ.

Η εισαγωγή ενός νέου νομίσματος θα γίνει τότε ένα εργαλείο μεγίστης εκμεταλλεύσεως των Ελλήνων.

Όσο σκληρά και να εργασθούν θα αμείβονται μ’ ένα ασθενές νόμισμα και θα χρωστούν συγχρόνως σ’ ενα ισχυρό νόμισμα.

Δεν θα μπορέσουν ποτέ να αποπληρώσουν τα χρέη τους και θα παραμείνουν στο διηνεκές οι δούλοι και τα εξαθλιωμένα γκαρσόνια της Ευρώπης.
Αυτό δυστυχώς είναι το σχέδιο τους σε περίπτωση Grexit.
Υπάρχει άλλη λύση;
Η λύση είναι η εισαγωγή ενός εθνικού νομίσματος ισχυρότερου από το ευρώ σε απόλυτα άυλη μορφή.

Η ισχύς του θα προκύπτει μόνο από το  ότι θα εξασφαλίζει στους κατόχους του μειωμένο ΦΠΑ για αγορές και μειωμένη φορολόγηση.
Η κυκλοφορία του θα περιορίζεται αποκλειστικά εντός Ελλάδας και για να γίνει αυτό εφικτό θα παραμείνει εξ αρχής άυλο.
Θα απαγορεύεται η σύσταση ιδιωτικών  χρεών γι’ αυτό, εκτός αν υπάρχει συγχρόνως ρήτρα σταθερής ισοτιμίας του με το ευρώ ίση με αυτή  της  αρχικής εισαγωγής.

Οι αποταμιεύσεις σ’ αυτό θα έχουν παρόμοια ρήτρα, αλλά αν αποδίδουν τόκο, αυτός θα καταβάλλεται πάντοτε σε ευρώ.
Ένα παρόμοιο νόμισμα έχει όλα τα πλεονεκτήματα του χρυσού νομίσματος  και επιπλέον απόλυτα ελεγχομένη κυκλοφορία και εύκολη φορολόγηση.

Το νόμισμα αυτό σαν ισχυρότερο δεν μπορεί να υπερισχύσει στο εμπόριο και στις συναλλαγές και γι’ αυτό το λόγο δεν μπορεί να απειλήσει το ευρώ.
Αλλά ταυτόχρονα θα οδηγήσει τον πληθυσμό να το χρησιμοποιήσει σαν αποθεματικό και αποταμιευτικό νόμισμα, ενώ συγχρόνως η διατήρησή του θα γίνεται μόνο μέσω τραπεζών ή άλλων ταμείων ή φορέων πληρωμών.
Η Ελλάδα τότε θα αποκτήσει πλεονεκτήματα αντίστοιχα με την Ελβετία σε σχέση με την Ευρώπη:

‘Eνα φθηνό μέρος για να ζει κάποιος μόνιμα, με συναλλακτικό νόμισμα το ευρώ, με καλό κλίμα και μ’ ένα σύγχρονο και δίκαιο σύστημα φορολογήσεως του πραγματικού πλούτου, που θα τηρείται αποκλειστικά στο άυλο και σταθερό νέο νόμισμα.

Σας φαίνεται το σχέδιο ουτοπικό;;

Mπορεί να απαντήσετε ναι, αλλά τότε θα πρέπει να απαντήσετε επίσης ναι στο αναπόφευκτο του μελλοντικού Grexit…

Oι αρχαίοι έλεγαν ότι δεν μπορείς να λάβεις χρήματα από κάποιον, που δεν έχει να σου δώσει.
Οι Ευρωπαίοι δεν έλαβαν, ούτε θα λάβουν χρήματα από την Ελλάδα, αν δεν της επιτρέψουν να επιβιώσει και να απεξαρτηθεί μερικώς από το ευρώ…
Αν πάντως κάποιοι κυβερνήτες της Ελλάδας χρειάζονται περισσότερες λεπτομέρειες για την έκδοση νέου εθνικού  νομίσματος ισχυρότερου από το ευρώ δεν θα δυσκολευθούν να τις βρουν.

Ἡ ἀλήθεια γιὰ τὸ διπλὸ νόμισμα: Ἡ ὑποδομὴ καὶ τὰ ὅπλα ὑπάρχουν, ἀλλὰ λείπουν ἡ γνώσις καὶ ἡ θέλησις ἀπὸ τὴν κυβέρνησιν.

Απλά χρειάζεται να αποφασίσουν ή να αντιμετωπίσουν τη ρήξη, που θα έρθει πολύ γρήγορα και ανεξάρτητα από τις πολιτικές επιθυμίες ή προσδοκίες τους…

Son ofEon

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

0 thoughts on “Οἱ Εὐρωπαῖοι, μὲ τὴν ἄκαρπη διαπραγμάτευσιν, ὁδηγοῦν σὲ νέο νόμισμα, ἀλλὰ ὄχι ἀπαραιτήτως σὲ Grexit!!!

Leave a Reply