Χρόνια πολλά…

Χρόνια πολλά...Χρόνια πολλὰ κι᾿εὐτυχισμένα σὲ ὅλους τοὺς φίλους…
Εἶθε ὁ νεογέννητος Ἥλιος νὰ φωτίζῃ τὸν δρόμον καὶ τὴν ζωὴν ὅλων.

Ἔρρωσθε καὶ εὐδαιμονεῖτε.

Τᾶσος Γκολέμης

(Visited 317 times, 1 visits today)
Leave a Reply