Ζητοῦν συνενόχους γιά νά καλύψουν τό νέο ἔγκλημα κατά τῆς Κύπρου;

Ὁ κατοχικὸς καταγέλαστος χάχας Πρωθυπουργὸς καλεῖ σήμερα τοὺς ἀρχηγοὺς τῶν πολιτικῶν κομμάτων, ἐν ὄψει τοῦ Κυπριακοῦ… Ζητᾶ συνενόχους, στὸ προαποφασισμένο ἔγκλημα.

Ὁ Ἀνα(ν)στασιάδης, ἐνᾦ ἔχει ἤδη συνῳμολογήσει τὴν νέα προδοσία τῆς Κύπρου, ἐπαναλαμβάνοντας τὰ ἴδια λάθη τοῦ παρελθόντος, τὰ ὁποῖα ὁδήγησαν στὴν εἰσβολὴ καὶ στὴν τουρκικὴ κατοχὴ τῆς νήσου, ζητᾶ τὴν συνδρομὴ τῆς ἑλληνικῆς κατοχικῆς κυβερνήσεως…
…-ἡ ὁποία φυσικὰ προστρέχει νὰ ἐξευτελίσῃ, μένοντας στὴν Ἱστορία ὡς οἱ ἀριστεροὶ Ἰωαννίδηδες-…
…ὡστὲ νὰ ἐπιμερήσῃ τὶς εὐθύνες τῆς νέας Προδοσίας ἀλλὰ καὶ νὰ ἐπιτύχῃ τὴν ἐξουδετέρωση τῶν ἀντιπάλων κομμάτων, ποὺ διαφωνοῦν, ὅπως ἐπίσης καὶ γιὰ νὰ ἐπηρεάσῃ τὸ ἀναμενόμενον κυπριακὸ δημοψήφισμα, ὑπὲρ τῶν θέσεών του…
…ὡς ἐπίσης καὶ νὰ διασώσῃ τὰ συμφωνηθένατα περὶ τῆς παραμονῆς τῶν κατοχικῶν στρατευμάτων, μὲ τὴν μορφὴ τῆς στρατοχωροφυλακῆς, ὅπως ἀκριβῶς ἐπιθυμεῖ δῆλα δὴ ἡ Τουρκία, κατ’ ἐντολὴ καὶ ἐπιθυμία τῶν Η.Π.Α..
Θέσις γιὰ τὴν ὁποίαν διαφωνεῖ ἡ Ἀθῆνα.

Λάλλας Παναγιώτης

εἰκόνα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *