Ζητοῦν συνενόχους γιά νά καλύψουν τό νέο ἔγκλημα κατά τῆς Κύπρου;

Ὁ κατοχικὸς καταγέλαστος χάχας Πρωθυπουργὸς καλεῖ σήμερα τοὺς ἀρχηγοὺς τῶν πολιτικῶν κομμάτων, ἐν ὄψει τοῦ Κυπριακοῦ… Ζητᾶ συνενόχους, στὸ προαποφασισμένο ἔγκλημα.

Ὁ Ἀνα(ν)στασιάδης, ἐνᾦ ἔχει ἤδη συνομολογήσει τὴν νέα προδοσία τῆς Κύπρου, ἐπαναλαμβάνοντας τὰ ἴδια λάθη τοῦ παρελθόντο, τὰ ὁποῖα ὁδήγησαν στὴν εἰσβολὴ καὶ στὴν τουρκικὴ κατοχὴ τῆς νήσου, ζητᾶ τὴν συνδρομὴ τῆς ἑλληνικῆς κατοικῆς κυβερνήσεως…
…-ἡ ὁποία φυσικὰ προστρέψει νὰ ἐξευτελίσῃ, μένοντας στὴν Ἱστορία ὡς οἱ ἀριστεροὶ Ἰωαννίδηδες-…
…ὡστὲ νὰ ἐπιμερήσῃ τὶς εὐθύνες τῆς νέας Προδοσίας ἀλλὰ καὶ νὰ ἐπιτύχῃ τὴν ἐξουδετέρωση τῶν ἀντιπάλων κομμάτων, ποὺ διαφωνοῦν, ὅπως ἐπίσης καὶ γιὰ νὰ ἐπηρεάσῃ τὸ ἀναμενόμενον κυπριακὸ δημοψήφισμα, ὑπὲρ τῶν θέσεών του…
…ὡς ἐπίσης καὶ νὰ διασώσῃ τὰ συμφωνηθένατα περὶ τῆς παραμονῆς τῶν κατοχικῶν στρατευμάτων, μὲ τὴν μορφὴ τῆς στρατοχωροφυλακῆς, ὅπως ἀκριβῶς ἐπιθυμεῖ δῆλα δὴ ἡ Τουρκία, κατ’ ἐντολὴ καὶ ἐπιθυμία τῶν Η.Π.Α..
Θέσις γιὰ τὴν ὁποίαν διαφωνεῖ ἡ Ἀθῆνα.

Λάλλας Παναγιώτης

εἰκόνα

(Visited 131 times, 1 visits today)
Leave a Reply