Λαός σοφός…;;;;

«Ὅλα δείχνουν ἕναν άνθρωπο παράφρονα», εὶπε μιλώντας σὲ ἐκπομπὴ ὁ δικηγόρος τοῦ δράστου Χρήστου Μπαλαντίνα.

Κάποιοι τὸ βλέπαμε καὶ ἀντιδρούσαμε, δεχόμενοι ὕβρεις καὶ ἀπειλές.
Ἐνῶ οἱ περισσότεροι ἀδιαφοροῦσαν καὶ μᾶς παρῴτρυναν νὰ μὴν ἀσχολούμεθαμ ξεχνώντας τὴν συλλογικὴ εὐθύνη, πὼς ὅλοι εἴμεθα ὑπεύθυνοι.
Ἀποτέλεσμα; Ἡ πανούκλα τοῦ ὀργανισμοῦ αὐτοῦ να δυναμώνῃ, νὰ γιγαντώνεται καὶ νὰ μεταμορφώνεται σὲ καρκίνο, ποὺ κατατρώγει τὴν ἑλληνικὴ κοινωνία.
Μία κοινωνία ἄῤῤωστη, γεμάτη παράνοια καὶ βαθειὰ σήψη.

Δὲν μπορεῖ νὰ δεχθῇ ὁ νοῦς μας πῶς αὐτοί, οἱ ἁπλοῖ καὶ ὑπερήφανοι κατὰ τὰ ἄλλα ἐργάτες καὶ ἀγρότες τῆς ἐπαρχίας, φθάνουν στὸ σημεῖο νὰ ἀποδέχονται καὶ νὰ συμμετέχουν σὲ ἐτούτην τὴν τρέλλα.
Νὰ ὁρκίζονται καὶ νὰ δίδουν τὴν διαβεβαίωση πὼς ἂν παραβοῦν τὸν ὅρκο τους «θὰ διαλυθῆ ὁ κυτταρικὸς ἱστὸς τοῦ σώματός τους»!

Τὸ βίντεο εἶναι ἀπὸ χωριὸ τῆς Καβάλας.
Θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι ἀπὸ ὁποιοδήποτε χωριὸ καὶ αὐτοί ποὺ ὁρκίζονται νὰ ἦσαν δικοί μας συγγενεῖς καὶ φίλοι.
Εἶναι ὁ ἑλληνικὸς «σοφός» λαός μας, ποὺ συνήθως τοῦ χαϊδεύουμε τὰ αὐτιά.

Θεοφανάκης Στέφανος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply