Λέξις «κλειδί» γιὰ κάθε Νίκη εἶναι ἡ Ἀπόφασις!!!

Ἀδέλφια μου Κύπριοι μὴν σᾶς τρομάζουν οἱ νεο-νενέκοι (ἀπόγονοι τῶν«ἐσεῖς τοὺς φέρατε, ἐσεῖς νὰ τοὺς πολεμήσετε» τοῦ 1974) μὲ τὸν μπαμπούλα τῆς ἀνικήτου τουρκικῆς πολεμικῆς μηχανῆς….

Ἀρχίδι@ μάντολες!!!

Στὸ βιβλίο μου ἔχω πλήρη ἀνάλυση τοῦ ἐρασιτεχνισμοὺ τῶν Τούρκων τὸ 1974, ποὺ ἐπέτυχαν ὅτι ἐπέτυχαν γιατὶ συνδυάσθηκε ἀπὸ πλευρᾶς μας ἡ Προδοσία, μὲ τὴν Ἀνικανότητα-Ἀνεπάρκεια, τὴν ἔλλειψη ὁπλισμοῦ καὶ βέβαια τὴν συντονισμένη ἀβάντα Ἀγγλων-Ἀμερικανῶν-ΟΗΕδων.

Καὶ σήμερα βλέπουμε τὶ ζημία τοὺς κάνουν οἱ ἀποφασισμένοι Κοῦρδοι ἀντάρτες καὶ ἀντάρτισσες…

Καὶ αὐτὴ εἶναι ἡ λέξις-κλειδὶ «Ἀποφασισμένος»!

Σᾶς βεβαιῶ ὅτι ὁ Τοῦρκος δὲν θὰ τολμήση κάτι, ἐὰν ἀπέναντί του ἔχει ἀποφασισμένους, ἐλευθέρους Ἕλληνες!!!

Καὶ στο πρακτικὸ μέρος….
Σήμερα δὲν εἶναι 1974 καὶ ξέρω τὶ λέω.

Ὅλοι οἱ ἐθνοφύλακες εἶναι βετεράνοι ἐπὶ τὸ πλεῖστον (οἱ ἐπὶ κεφαλῆς) ἐκπαιδευμένοι, προγραμματισμένοι γιὰ τὸ ποὺ θὰ πᾶν καί τὶ θὰ ἐπανδρώσουν καὶ βέβαια ὀπλισμένοι – μὲ τὰ ὅπλα δίπλα τους καθημερινά.

Σήμερα δὲν εἶναι 1974 γιατὶ ὁ Α/ΓΕΕΦ Μπασιακούλης δὲν εἶναι Γεωργίτσης καὶ ὁ Δ/ΕΛΔΥΚ Μαυραγάνης δὲν εἶναι Νικολαΐδης.

Σήμερα δὲν εἶναι 1974 γιατὶ τὰ Τ-80 δεν εἶναι Τ-34/85…

Σήμερα δὲν εἶναι 1974 γιατὶ τὰ Lee-Enfield No.4 εἶναι τουλάχιστον G3.

Καὶ βέβαια ἡ ἐμπειρία τοῦ 1974 ἔχει πεισμώσει κάποιους…ποῦ φέρουν βαρέως τὴν ντροπὴ νὰ βλέπουν τὴν τουρκικὴ σημαία στὸν Πενταδάκτυλο.

Καί, τέλος τὸ 1974 δὲν εἶχαν βρεθῆ οἱ ὑδρογονάνθρακες….μὲ τόσους ἐμπλεκομένους καὶ ἐνδιαφερομένους…..

Μὴν βοβᾶστε λοιπόν…
Χέστες ἦσαν, χέστες εἶναι…
Μόνον μὲ γυναικόπαιδα καὶ μὲ ἀόπλους ξέρουν νὰ τὰ βάζουν…

Τὸ μόνον ποὺ πρέπει νὰ ἔχετε εἶναι ἀποφασιστικότητα κι ἑνότητα….

Σὰν μύστης τῆς Ἱστορίας ξέρω τὶ σᾶς λέω…..

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

Υ.Γ. Γιὰ νὰ μὴν λέτε πὼς ὅλα τὰ λέω ἐκ τοῦ ἀσφαλοῦς, σᾶς βεβαιώνω ὅτι μόλις ἐγκατασταθῶ στὸ νησὶ τὸ πρῶτο πρᾶγμά ποὺ θὰ κάνω εἶναι νὰ ἐνταχθῶ στὶς τάξεις τῆς Ἐθνοφυλακῆς τῆς περιοχῆς μου, μιᾶς περιοχῆς ὅπου τὸ σπίτι ποὺ θὰ μένων ἀπέχει ἑκατὸ μέτρα ἀπὸ τὸ τουρκικὸ φυλάκιο.

(Visited 164 times, 1 visits today)
Leave a Reply