Ξενοδοχεῖα στὸ στόχαστρο μουζάλα!!!

Τὸ εἶπαν καὶ θὰ τὸ κάνουν: θὰ μᾶς μετατρέψουν κι ἐπισήμως σὲ σοβιετία!!!
Δέν μέ πιστεύετε;
Ὡραία…  Δὲν πειράζει. Ἁπλῶς, εἶτε μὲ τοὺς φόρους εἶτε μὲ τὶς ἐπιτάξεις, σὲ λίγο θὰ …ἐνοικιάζουμε (κι ἐάν) τὶς …δικές μας κατοικίες. Καὶ γιὰ νὰ μᾶς προϊδεάσουν, περὶ αὐτῆς τῆς κολάσεως ποὺ θὰ ζήσουμε, μᾶς τὸ φέρνουν …λίγο λίγο!!! Μὲ τὸ …μαλακό!!! Ὑπερφορολόγησις, ἀνταλλαγὴ κατοικιῶν μὲ φόρους (δίχως …ῥέστα), μὴ ἀναγνώρισις ἰδιοκτησίας (περίπτωσις Παπαχελᾶ) καὶ τελικῶς ἐπιτάξεις (λέν, ἀλλὰ ἐννοῦν τὰ αὐτονόητα!!!)

Ἰδιοκτησίας κατάργησις στὴν Μυτιλήνη!!!

Δὲν εἶναι ἰδιοκτησία τοῦ ξενοδόχου βρὲ κουτὰ τὸ ξενοδοχεῖον.
Δὲν εἶναι σπίτι του τοῦ ξενοδόχου βρὲ κουτὰ τὸ ξενοδοχεῖον, λέει. Τί κι ἐάν ἔκανε τό σκατό του παξιμάδι γιά νά τό φτιάξῃ; Σοβιετία ῥέέέέέέ……….. Σοβιετία………..!!!
Ἔτσι γιὰ νὰ μάθουμε!!!

Ἰδιοκτησίας κατάργησις!!!

Φιλονόη

Σημείωσις

Τὸ ὅτι γνώριζαν πὼς ἔρχεται χιονιάς, δὲν μετρᾶ… Οὔτε πὼς εἶναι ὡραία τὰ φράγκα (μέσῳ τῶν Μ.Κ.Ο. ὅταν τὰ παίρνουν, ἀλλὰ δὲν ἔχουν διαθέσεις νὰ τὰ ἐπιστρέψουν μὲ ὑποδομές), μετρᾶ… Οὔτε πὼς ἔχουν συμφωνήσει ὡς κυβερνῶντες, λέει, νὰ σταθμεύσουν ἐδῶ, στὴν χρεωκοπημένη μας χώρα, ὑπερ-πολαπλάσιον ἀριθμὸ …«προσφύγων» ἀπὸ ὅσους θὰ ἄντεχε ὅλη ἡ Νότιος Εὐρώπη παρέα, μετρᾶ… Ὅλοι ἀναβαπτίζονται σὲ …«πρόσφυγες», ὅλοι ἀναβαπτίζονται σὲ …φουκαράδες (μὲ τὰ iphone καὶ τὰ πεντακοσάευρα ἀνᾲ χείρας) καὶ ὅλοι ἀναβαπτίζονται σὲ χρησίμους κι ἀναγκαίους (γιὰ τὴν γερμανική, κατὰ κύριον λόγο, βιομηχανία.) Μετακινοῦν στὴν Κεντρικὴ Εὐρώπη ὅσους χρειάζονται κι ἀφήνουν ἐδῶ ὅ,τι παραβατικὸ κυκλοφορεῖ στὸν πλανήτη…
…καὶ μετὰ μοῦ λὲς πὼς δὲν μᾶς μετατρέπουν σὲ σοβιετία…
Σωστά… Δὲν μᾶς μετατρέπουν… Μᾶς μετέτρεψαν ἤδη!!!

Εἶναι ὁ κομμουνισμὸς …«ἀγάπη» μου!!! (δ)

Γερμανικὴ Μ.Κ.Ο. κονομᾶ μὲ τὸ καταπατημένο ξενοδοχεῖο τῆς Παπαχελᾶ!!!

Σοσιαλισμός. Ἡ Ἰσότιμη Ἐξαθλίωσις γιὰ Ὅλους.

Καταργεῖται ἡ ἰδιοκτησία στήν Γαλλία;

εἰκόνα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply