Εἶναι ὁ κομμουνισμὸς …«ἀγάπη» μου!!! (δ)

Εἶναι ὁ κομμουνισμὸς …«ἀγάπη» μου!!! (δ) 1Ἢ, ξέχνα τὸ δικαίωμα στὴν ἰδιοκτησία σου!
Μικρὴ ἢ μεγάλη!

Τί; Δέν μέ πιστεύετε;
Κακῶς… Πολὺ κακῶς…
Ὄχι διότι θέλω νὰ ἐπιβεβαιώνομαι, ἀλλὰ διότι ἐπὶ τοῦ πρὸ κειμένου ἔχουμε παρανοήσει τὸ τὶ σημαίνει μία ἔννοια, ἀναφορικῶς μὲ τὸ πῶς τὴν ἀντιλαμβάνονται αὐτοὶ ποὺ τὴν στηρίζουν. Γιὰ αὐτὸ καὶ γύρω μας τόσοι κομμουνιστές. Γιὰ αὐτὸ καὶ τόσα κόμματα, κομμουνιστικὰ πάντα, μὲ προσωπεῖο ἀπὸ …«ἄκρα ἀριστερά» ἔως «ἄκρα δεξιά». Πληρώνουν οἱ τράπεζες καὶ τὸ κεντρικὸ κατάστημά τους ἀνοίγει κάθε εἴδους …ὑποκαταστήματα.

Σοσιαλισμός. Ἡ Ἰσότιμη Ἐξαθλίωσις γιὰ Ὅλους.

Γιὰ νὰ θυμηθοῦμε ὅμως  μερικὲς ἀκόμη …«συμπτώσεις» τῆς κομμουνιστικοποιήσεώς μας.

Σύμπτωσις πρώτη:
Γενικὲς νομοθετικὲς ἀποφάσεις, ποὺ μέσῳ τῆς ὑπερφολογήσεως καταργοῦν τὴν ἰδιοκτησία, δίδοντάς την (ποῦ ἀλλοῦ;) στοὺς …τραπεζῖτες, ποὺ χρηματοδότησαν τὸν κομμουνισμό, ἀπὸ τὴν πρώτη του ἡμέρα.

Εἶναι ὁ κομμουνισμὸς …«ἀγάπη» μου!!!

Φορολογία, ἐν τῇ πράξει πλέον, ποὺ σὲ συνδυασμὸ μὲ τὸ νομοθετικὸν πλαίσιον, ἐφαρμόζει τὸν «ὑπαρκτὸν σοσιαλισμόν» στὰ κεφάλια μας.
Μᾶς ἀρέσει δὲν μᾶς ἀρέσει, κομμουνιστικοποιηθήκαμε!!!

Εἶναι ὁ κομμουνισμὸς …«ἀγάπη» μου!!! (β)

Τὸ τελευταῖον στάδιον, πρὸ τῆς ἀπολύτου πτωχοποιήσεώς μας, λέγεται ἐπίσημο πολίτευμα.
Τέρμα τὸ πρωθυπουργικὸν γραφεῖον. Ἔχουμε γραμματέα κι ἐκεῖ.

Εἶναι ὁ κομμουνισμὸς …«ἀγάπη» μου!!! (γ) (Ἢ, ἀντισυνταγματικῶς κομμουνιστικοποιηθήκαμεν!!!)

Καὶ μπήκαμε στὴν τελικὴ εὐθεία λοιπόν.
Τί ἔπαθε ἡ Παπαχελᾶ μέ τό ξενοδοχεῖο της; Τῆς τό κατέλαβαν «ἀλληλέγγυοι» γιά νά θησαυρίσουν; Σωστά.
Ἔκανε κάτι ἡ ἀστυνομία; Ἡ εἰσαγγελία; Μήπως κάποιο δικαστήριον;
Μπᾶ… καὶ οὔτε θὰ κάνουν.

Ἄλλως τέ…
Στὴν Ἰταλία πλέον ἀπ΄ εὐθείας τὸ κράτος καταργεῖ τὴν ἰδιοκτησία. Τί λέτε τώρα; Θά κομμουνιστικοποιηθοῦν στήν Ἰταλία κι ἐμεῖς δέν θά τό πάθουμε; Σοβαρά;

Ἰδιοκτησίας κατάργησις!!!

Ξέρετε… Εἶναι παγκόσμιον. Ἀπολύτως…
Στὴν Ἰαπωνία καὶ στὴν Αὐστραλία, γιὰ παράδειγμα, τὴν ἰδίαν ἡμέρα (τὸ 2012 ἐὰν θυμᾶμαι καλῶς) ὅλοι οἱ συνταξιοῦχοι, ποὺ ἐκτὸς ἀπὸ τὶς συντάξεις τους εἶχαν ἐπὶ πλέον εἰσόδημα ἀπὸ ἐνοίκια ἢ ἄλλες ἐπενδύσεις, ἀπεφασίσθη νὰ κατάσχεται ὑπὲρ τοῦ κράτους τὸ μεγαλύτερον ἀπὸ τὰ δύο.
Στὴν Γαλλία ἀπεφάσισαν νὰ …μηδενίσουν τὰ εἰσοδήματα καὶ τὰ περιουσιακὰ στοιχεῖα αὐτῶν ποὺ εἶχαν …τὸν τρόπο τους. Ὁ Ντεπαρτιὲ τὴν κοπάνισε καὶ τὸν εἶπαν …προδότη.
Οἱ συντάξεις, παγκοσμίως, μαζὺ μὲ τὸν βασικὸ μισθό, τείνουν νὰ ἐξομοιωθοῦν..

Κοινῶς;

Ὅταν λέμε σοσιαλισμὸς τὸ ἐννοοῦμε.

Ὅλη ἡ Νότιος Εὐρώπη (Ἰταλία, Ἰσπανία, Πορτογαλία, Ἑλλάς, Κύπρος, Μάλτα) ἔχουν νὰ παρουσιάσουν μόνον κομμουνιστικοποίησιν, μέσῳ τῶν παραλόγων ὑπερφορολογήσεων καὶ τῶν ἐμμέσων, γιὰ τὴν ὥρα, δημεύσεων περιουσιῶν.
Ταὐτοχρόνως, γιὰ καλλίτερον ἔλεγχο καταργοῦν σταδιακῶς καὶ τὰ μετρητά, ὑποχρεώνοντάς μας στὶς καρτοῦλες ἀπολύτου ἐλέγχου καὶ ὑποταγῆς μας.

Στὴν Κίνα τὸν ἔχουν, καθὼς καὶ σὲ κάποιες ἄλλες χῶρες τῆς Ἀφρικῆς καὶ τῆς Ἀσίας.
Στὴν Ἰνδία τὸ κάνουν ἀλλοιῶς κι ἀπ΄ εὐθείας. Μὲ πρόσχημα τὴν διαπλοκὴ (τὶ περίεργον) λεηλάτησαν μεγάλο μέρος τῶν περιουσιακῶν στοιχείων τῶν πολιτῶν. Παραλλήλως ἀντικαθιστοῦν καὶ τὰ νομίσματα μὲ μικροτέρας ἀξίας καὶ ἐμμέσως ξεκινοῦν τὴν κατάργησίν τους. Κάτι ποὺ ἤδη συμβαίνει στὴν Σουηδία, σὲ μεγάλον βαθμό, ἀλλὰ καὶ στὶς περισσότερες «πολιτισμένες» χῶρες τῆς Δύσεως.
Κι ἀκριβῶς τὸ ἴδιο κ
άνουν καὶ στὴν Αὐστραλία.

«Λιγότερο από μία εβδομάδα μετά την αιφνιδιαστική επίθεση της κυβέρνησης της Ινδίας στα μετρητά, η οποία έχει προκαλέσει ένα απίστευτο χάος στη χώρα  που φυσικά συνεχίζεται , ένα καινούργιο μέτωπο ανοίχθηκε από την Αυστραλία – όπου αυξάνονται οι φωνές υπέρ της κατάργησης των νομισμάτων αξίας 100 $ και 50$.

Πρόσφατα δε η μεγάλη ελβετική τράπεζα UBS ισχυρίσθηκε πως η απόσυρση τους από την κυκλοφορία, θα είναι θετική για την οικονομία και τις τράπεζες της Αυστραλίας – η οποία θέλει να μετατραπεί σε μία χώρα που όλες οι συναλλαγές της θα διενεργούνται χωρίς μετρητά (cashless society)….»
(παρακάτω ὅλο τὸ κείμενον)

Στὴν Βουλγαρία, μὲ πρόσχημα τὶς τράπεζες, ἔρχεται ταχύτερα ἀπὸ ποτὲ μία νέα σοσιαληστΡικὴ λεηλασία ἐνᾦ παραλλήλως ἤδη ἡ ἔνταξίς της στὴν Ἡνωμένη Εὐρώπη ἐπισύρει καὶ ὅλο τὸ σχετικὸ νομομαγείρεμα. (Θυμηθεῖτε τὴν ἀπαγόρευσιν τῶν καυσοξύλων ἐκεῖ ἀπὸ τὸ 2012).

Ναὶ βρὲ …κουμπάρε!!! Κομμουνισμὸς εἶναι αὐτὸ ποὺ ἔπαθες!!!

Τήν πατήσαμε λοιπόν;

Δὲν ξέρω…
Ἐγὼ ξέρω μόνον πὼς στὸ …τέλος ξυρίζουν τὸν γαμβρό.
Γιὰ τὴν ὥρα …τρέχουμε!!!

Φιλονόη

Η μάχη των μετρητών

Οι ελίτ θα κερδίσουν τον πόλεμο, παρά το ότι είναι μειοψηφία, επειδή είναι οργανωμένοι – έχοντας απέναντι τους μία απροστάτευτη αγέλη που δεν είναι σε θέση να κατανοήσει πως θα φυλακισθεί σε μία κοινωνία που θα μοιάζει σε μεγάλο βαθμό με το 1984 του Orwell. .

Οι ελίτ θα κερδίσουν τον πόλεμο, παρά το ότι είναι μειοψηφία, επειδή είναι οργανωμένοι – έχοντας απέναντι τους μία απροστάτευτη αγέλη που δεν είναι σε θέση να κατανοήσει πως θα φυλακισθεί σε μία κοινωνία που θα μοιάζει σε μεγάλο βαθμό με το 1984 του Orwell.

«Το παγκόσμιο νομισματικό σύστημα εξαρτάται από την εμπιστοσύνη. Ένα χαρτονόμισμα είναι ουσιαστικά ένα κομμάτι χαρτί χωρίς αντίκρυσμα, το οποίο όμως δίνει το δικαίωμα στον κομιστή του, όσον αφορά σε μία τράπεζα, να το ανταλλάξει με ένα παρόμοιο χαρτί ή να το καταχωρήσει στον ηλεκτρονικό λογαριασμό του. Το σύστημα λειτουργεί επειδή πιστεύουμε πως αυτά τα κομμάτια χαρτιού θα γίνουν αποδεκτά από όλους τους άλλους – γεγονός που σημαίνει ότι, τα χρησιμοποιούμε ως μέσον συναλλαγής. Τι θα μπορούσε να συμβεί όμως εάν κλονισθεί η εμπιστοσύνη των ανθρώπων στα χρήματα;»

Άρθρο

Λιγότερο από μία εβδομάδα μετά την αιφνιδιαστική επίθεση της κυβερνήσεως της Ινδίας στα μετρητά, η οποία έχει προκαλέσει ένα απίστευτο χάος στην χώρα (άρθρο) που φυσικά συνεχίζεται (βίντεο), ένα καινούργιο μέτωπο ανοίχθηκε από την Αυστραλία – όπου αυξάνονται οι φωνές υπέρ της καταργήσεως των νομισμάτων αξίας 100 $ και 50$.

Πρόσφατα δε η μεγάλη ελβετική τράπεζα UBS ισχυρίσθηκε πως η απόσυρσή τους από την κυκλοφορία, θα είναι θετική για την οικονομία και τις τράπεζες της Αυστραλίας – η οποία θέλει να μετατραπεί σε μία χώρα που όλες οι συναλλαγές της θα διενεργούνται χωρίς μετρητά (cashless society).

Το πιο εντυπωσιακό γεγονός όμως είναι το ότι, μερικές ημέρες πριν η Citibank, η οποία είναι γνωστή για τον σκοτεινό ρόλο της στην χρηματοπιστωτική κρίση, έχοντας διασωθεί από τους Αμερικανούς Πολίτες, ανακοίνωσε πως θα καταργήσει τα μετρητά σε μερικά από τα υποκαταστήματά της στην Αυστραλία – ενώ οι Αρχές της χώρας θεωρούν πως η μετάβαση της σε μία «κοινωνία χωρίς μετρητά», θα της εξοικονομήσει πολλά δις $.

Σε γενικές γραμμές λοιπόν καθεστωτικοί οικονομολόγοι, κυβερνήσεις, πολιτικοί, ΜΜΕ και τράπεζες έχουν δημιουργήσει μία συμπαγή ομάδα, με στόχο να πείσουν (χειραγωγήσουν) τους ανθρώπους πως η ιδέα της καταργήσεως των μετρητών είναι θετική για όλους – κάτι που διαπιστώνεται σε ολόκληρο τον πλανήτη, από την Ινδία στην Αυστραλία και από την ΕΕ στην Βόρεια Αμερική.

Περαιτέρω, η κατάργηση των χαρτονομισμάτων ασφαλώς θα εξοικονομήσει πολλά χρήματα – αφού κοστίζει η εκτύπωσή τους, η μεταφορά τους, η ασφάλειά τους κοκ. Ειδικά όσον αφορά στις τράπεζες, θα ωφεληθούν σε μεγάλο βαθμό, αφού οι άνθρωποι θα αναγκασθούν να τοποθετήσουν όλα τα χρήματά τους στο τραπεζικό σύστημα – γεγονός που τεκμηριώθηκε ήδη στην Ινδία, όπου σχηματίζονται τεράστιες ουρές καταθετών, όπως φαίνεται στην εικόνα που ακολουθεί.Εἶναι ὁ κομμουνισμὸς …«ἀγάπη» μου!!! (δ) 3Επομένως, οι καταθέσεις στις τράπεζες θα αυξηθούν, οπότε τα κέρδη τους – ενώ οι κυβερνήσεις των κρατών θα ωφεληθούν επίσης, αφού θα ελέγχουν τις αποταμιεύσεις των Πολιτών. Ως εκ τούτου, θα μπορούν πολύ εύκολα να επιβάλουν ελέγχους κεφαλαίων και αρνητικά επιτόκια, να τις φορολογούν, να τις κουρεύουν κοκ. Ειδικά στην Ευρωζώνη, όπου έχει πλέον θεσμοθετηθεί η διάσωση των τραπεζών από τους μετόχους, τους ομολογιούχους και τους καταθέτες τους, η κατάργηση των μετρητών θα ήταν ιδανική – πόσο μάλλον όταν έχει υπολογισθεί ότι, με την βοήθεια των καταθέσεων θα μπορούσε να επιλυθεί το πρόβλημα της υπερχρεώσεως πολλών κρατών.

Συμπερασματικά λοιπόν, όλοι θα μπορούσαν να κερδίσουν από την «κοινωνία χωρίς μετρητά», εκτός από τους Πολίτες της – οι οποίοι θα ελέγχονταν πλέον από τους πάντες, όσον αφορά στις αγορές τους, στα ταξίδια τους, στις δαπάνες τους, στον τρόπο ζωής τους κοκ.

Εκτός αυτού θα ήταν έρμαιο του χρηματοπιστωτικού συστήματος, αδυνατώντας εντελώς να περιορίσουν το ρίσκο τους, την έκθεσή τους δηλαδή σε αυτό – όταν είναι γνωστά τα σκάνδαλα που έχουν σχέση με τις τράπεζες, όπως η χειραγώγηση των επιτοκίων, η διατήρηση πλαστών λογαριασμών, οι κρυφές χρεώσεις, η κερδοσκοπία τους κοκ.

Πόσο μάλλον όταν οι περισσότερες τράπεζες στην Ευρώπη και όχι μόνο είναι υπερχρεωμένες, κινδυνεύοντας ανά πάσα στιγμή να χρεωκοπήσουν – ενώ όλοι γνωρίζουν πια πως όταν καταθέτει κάποιος τα χρήματά του σε μία τράπεζα παύουν να του ανήκουν, αποτελώντας ουσιαστικά ένα δάνειο χωρίς εγγύηση (ανάλυση).

Ολοκληρώνοντας, είναι φανερό το τι επιδιώκεται με την κατάργηση των μετρητών που ήδη ξεκίνησε σε ορισμένες χώρες (μεταξύ των οποίων η Σουηδία με τον υπερχρεωμένο ιδιωτικό της τομέα), με την επιβολή της καταγραφής των περιουσιακών στοιχείων σε κάποιες άλλες, όπως είναι η Ελλάδα κοκ. Απλούστατα, η επίλυση του προβλήματος της υπερχρεώσεως με τις αποταμιεύσεις, καθώς επίσης με την ιδιοκτησία των Πολιτών – υπενθυμίζοντας πως δεν χρεωκοπούν ποτέ τα κράτη, αλλά οι Πολίτες τους, γεγονός που έχει τεκμηριωθεί με τον χειρότερο δυνατόν τρόπο στην πατρίδα μας.

Θεωρούμε πάντως πως οι ελίτ θα κερδίσουν και τον πόλεμο των μετρητών επειδή, παρά το ό,τι αποτελούν μία πολύ μικρή μειοψηφία, είναι εξαιρετικά οργανωμένοι – έχοντας απέναντί τους μία κατακερματισμένη πλειοψηφία, μίαν απροστάτευτη αγέλη καλλίτερα που δεν είναι σε θέση να κατανοήσει πως θα φυλακισθεί σε μία κοινωνία που θα μοιάζει σε μεγάλο βαθμό με το 1984 του Orwell.

πηγὴ

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply