Εἶναι ὁ κομμουνισμὸς …«ἀγάπη» μου!!!

Εἶπα σὲ γνωστή μου, παλαιότατον μέλος τοῦ ΚΚΕ, ποὺ μὲ κυττοῦσε σὰν νὰ ἤμουν ἀπὸ …ἄλλον πλανήτη!!!
«Μά τί λές; Ξέρεις τί θά πῆ κομμουνισμός;» Μὲ ῥώτησε, μισο-ἔξαλλη, μισο-παλαβωμένη… Ὁμολογῶ πὼς ἦταν ἀρκούντως εὐγενής, ἄν καὶ τὸ σόκ της ἦταν πολὺ μεγάλο…
Φταίει ἴσως τὸ ὅ,τι εἶναι ἁπλῶς στὸ ΚΚΕ δίχως νὰ γνωρίζῃ ὅμως τὸ τὶ σημαίνει ὁ …κομμουνισμός.
Τῆς ἀπήντησα γιὰ τὸ πῶς στήνονται οἱ μηχανισμοί, μὲ «τίτλους εἰδήσεων» καὶ τότε μία ἄλλη, ἐπίσης ἀριστερή, ποὺ στεκόταν ἐκεῖ κοντά, πρώην μέλος τοῦ ΚΚΕ, νῦν μέλος τοῦ τΣυΡιΖα, μπῆκε στὴν συζήτησίν μας.
Μπορεῖ κάποιος νά τά βάλῃ ταὐτοχρόνως μέ ΔΥΟ κομματόσκυλα καί νά ἔχῃ πιθανότητες νά κερδίσῃ κάτι;
Ἀποκλείεται…

Ἡ γνωστή μου συνέχισε…
-«Δὲν ξέρεις τὶ θὰ πῆ κομμουνισμός… Δὲν ἔχεις ἰδέα…»
-«Ναί, τῆς ἀπαντῶ, δὲν ἔχω ἰδέα… Μόνον γιὰ τὰ γκουλὰγκ διάβασα»…
-«Τί εἶναι τά γκουλάγκ;»
Ἀπόρησε… Καὶ πράγματι, εἶναι νὰ ἀπορῇ κάποιος μὲ τὸ τὶ εἶναι τὰ γκουλάγκ καὶ τὸ γιατὶ στήθηκαν…

Ἔλα μου ντέ… Τί εἶναι λοιπόν τά γκουλάγκ;
Γιὰ …«καλή μου τύχη» ἡ δεύτερη τὰ γνώριζε. Χαμήλωσε τὴν φωνὴ καὶ σχεδὸν ψιθύρισε: «ναί, ἔχω διαβάσει γιὰ αὐτά… Ἀλλὰ δὲν τὰ ἔκανε ὁ Λένιν. Ὁ Στάλιν τὰ ἔκανε»…
Ναί, θὰ ἤθελε…

Τέλος πάντων, ἡ συζήτησις ἔληξε κάπου ἐκεῖ, διότι ἡ πρώτη πέρασε μίαν ἀναστάτωσιν ἀδιανόητη καὶ ἡ δεύτερη τσακίστηκε νὰ φύγῃ. Δὲν τὸ κλείσαμε τὸ θέμα… Οὔτε κἄν τὸ …ἀνοίξαμε!!! Τρομάζει!!! Αὐτούς, ὄχι ἐμέναν…
Μοῦ ἔδωσαν ὅμως ἀφορμὴ γιὰ νὰ σᾶς γράψῳ σήμερα μερικὰ στοιχεῖα, ποὺ παρατηρῶ καθημερινῶς.
Κρατῆστε τὰ καὶ ἀποφασίστε μόνοι σας γιὰ τὸ τὶ πράγματι μᾶς συμβαίνει.
Θεωρεῖστε πὼς ἐγὼ κάνω λάθος… ἁπλῶς μόνον ἐρευνῆστε τα.
Διότι τώρα πιὰ συζητᾶμε γιὰ σύστημα διακυβερνήσεως παγκόσμιον, ποὺ στόχο ἔχει τὴν ἀπόλυτον δουλοποίησιν τῶν λαῶν.

 Ἄς ξεκινήσῳ μὲ τὰ ἐρωτήματα:

 1. Ποιός εἶναι ὁ «πατέρας» κι ἐμπνευστής τοῦ κομμουνισμοῦ; Τί σχέσιν ἔχει μέ τό …κεφάλαιο, τούς τραπεζῖτες καί τόν σιωνισμό; [01][02].
 2. Ποιοί δημιούργησαν τό κομμουνιστικό ἔκτρωμα τῆς Σοβιετικῆς  Ἐνώσεως; Ποιός χρηματοδότησε αὐτό τό τερατούργημα; Τί …ἐθνικότητος ἦσαν οἱ ἐπί κεφαλῆς του;  [03], [04], [05]
 3. Τί ἐθνικότητος ἦσαν οἱ δημιουργοί τῶν ἐδῶ, (κι ὄχι μόνον!!!) ἀντιστοίχων, κομμουνιστικῶν ἐκτρωμάτων …ἔ, κομμάτων; [06], [07], [08].
 4. Ὑπῆρχαν ἐθνότητες μέ δυνατότητα ἀναγνωρίσεως καί αὐτοδιαχειρίσεως στά σοβιετικά καθεστῶτα ἤ …χάθηκαν μέ «συνοπτικές» διαδικασίες;  [09], [10], [11], [12], [13], [14], [15], [16].
 5. Ὑπῆρχαν ἀτομικές ἐλευθερίες; Δικαίωμα ἐλευθέρας ἐκφράσεως; Αὐτοδιαχειρίσεως; [17], [18], [19], [20], [21], [22].
 6. Εἶχαν σχέσεις, γνωριμίες, ἐπαφές, διασυνδέσεις, συνεργασίες καί τελικῶς ταὐτοσημότητα οἱ μεγαλύτεροι σφαγεῖς τοῦ περασμένου (κι ὄχι μόνον) αἰῶνος; [23], [24].
 7. Ἀτομική ἰδιοκτησία ὑπῆρχε; [25], [26], [27].
 8. Ἡ παιδεία τῶν σοβιετικῶν καθεστώτων ἐστόχευε στό νά δημιουργῇ ἐλευθέρους ἀνθρώπους ἤ ὑπάκουα πρόβατα; Ἔχει ὁμοιότητες, ἤ καί ταὐτοποίησιν, μέ τήν σημερινή ἀ-παιδεία; Ἀντέδρασαν σέ κάτι οἱ λαοί τῆς Σοβιετικῆς Ἐνώσεως ἤ λάτρεψαν τόν Στάλιν, καθώς καί τούς ὁμοίους του, ὡς πατερούληδες; [28], [29], [30], [31], [32], [33].
 9. Ὑπῆρχε συγγένεια  αἵματος μεταξύ τῶν «γεννητόρων» τῶν κομμουνιστικῶν θεωριῶν μέ τούς διεθνεῖς τοκογλύφους; [01]
 10. Ποιός ἐλέγχει τόν πλανήτη τά τελευταῖα (τοὐλάχιστον) δύο χιλιάδες χρόνια; Μέ ποιόν τρόπο; Μήπως μέ τό χρῆμα; [34], [35], [36], [37].
 11. Δικτατορία τοῦ προλεταριάτου ἤ δικτατορία τῶν κομμουνιστικῶν μηχανισμῶν, πού τελικῶς πίσω τους εἶναι οἱ γνωστοί …«ἐκλεκτοί»; Ποιοί εἶναι αὐτοί; Τί σχέσις ὑπάρχει ἀνάμεσα σέ ΟΛΑ τά φασιστικοαπολυταρχικά καθεστῶτα ΟΛΩΝ τῶν τελευταίων δεκαετιῶν; [38], [39], [40], [41], [42], [43], [44], [45], [46].
 12. Τί εἶναί ἡ νέα (καὶ παλαιά) τάξις πραγμάτων; Ποιός ἤ ποιοί τήν ἔχουν σχεδιάσει; Τί ἐξυπηρετεῖ; Τί ῥόλο παίζει ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωσις σέ αὐτό τό …παιχνιδάκι;  [47], [48], [49], [50], [51].

 Τὰ παραπάνω λοιπὸν εἶναι ΜΟΝΟΝ ἐρωτήματα.
Ἀπαντήσεις πρέπει νὰ βρῇ ὁ κάθε ἕνας ἀπὸ ἐμᾶς ΜΟΝΟΣ του…
Πολλῷ δὲ μᾶλλον κάτι πρόσωπα, σὰν τὰ παραπάνω, ποὺ διαβιοῦν ἐν μέσῳ σαχλαμάρας, ἀνοησίας καὶ παπαρολογίας, μὴ ἐπιτρέποντας στοὺς ἑαυτούς τους νὰ ἐρευνήσουν τὰ στοιχειώδη καὶ διατυμπανίζοντας τὴν μία κοτσάνα πίσω ἀπὸ τὴν ἄλλην, ἐνᾦ πιστεύουν πὼς εἶναι καὶ …ἀφυπνισμένοι!!!

Εὐτυχῶς γιὰ ἐμέναν, πέρασαν, δίχως νὰ μὲ ἀγγίξουν, πολλῶν εἰδῶν ἰδεολογίες ἀπὸ τὴν ζωή μου.
Ἀσχολήθηκα μὲ ὅλους τοὺς χώρους, πρὸ ἀρκετῶν ἐτῶν, γιὰ νὰ διαπιστώσῳ πὼς τὸ μόνον ποὺ θέλουν ὅλοι οἱ ὀργανωτές τους, εἶναι ἡ ἐπιβολὴ τοῦ ἀπολύτου ἐλέγχου. Ἀλλὰ δὲν μοῦ ἀρέσει νὰ πασχίζουν νὰ μὲ ἐλέγξουν….
Σήμερα λέγεται σοσιαλισμὸς ὁ ἔλεγχος, ἐχθὲς λεγόταν ἐθνικισμός, αὔριο θὰ λέγεται …Κωλοπετινίτσα.
Εἶναι τὸ ἴδιο σακκοῦλι καὶ μέσα ἀπὸ αὐτό, «μᾶγοι» καὶ «ταχυδακτυλουργοί» δημιουργοῦν τὶς κατάλληλες συνθῆκες πρὸ κειμένου νὰ μὴν ξεφύγῃ κάποιος ἀπὸ τὸ μαντρί. Τὸ μαντρὶ εἶναι ἕνα. Τὰ δωματιάκια του πολλά. Κάθε δωματιάκι καὶ ἕνας ἐπιστάτης. Κι ὅλοι μαζὺ οἱ ἐπιστᾶτες ἔχουν ΕΝΑΝ καὶ μόνον ἀφεντικό.
Βάζουν ἐμᾶς νὰ ἀλληλοσφαζόμεθα καὶ αὐτοὶ ἀπολαμβάνουν, ΑΝΕΝΟΧΛΗΤΟΙ, τὶς ἐξουσίες ποὺ ΕΜΕΙΣ τοὺς παραδίδουμε…

Ἀλλά τί σᾶς γράφω καλέ σήμερα;
Παλάβωσα;
Σέ ποιούς ἀπευθύνομαι; Ἔ;
Σέ Ἀνθρώπους πού πράγματι ἐπιθυμοῦν νά ἀπελευθερωθοῦν ἤ σέ κάποιους πού προτιμοῦν νά διατηρήσουν ἀπό τά πολλά κακά τό …μή χεῖρον; Ἔ;

Ὅπως τότε, ἔτσι καὶ τώρα… Γιὰ τὰ …μάτια τῶν σιωνιστῶν θὰ ἀλληλοσφαγοῦμε!!!

Φιλονόη

[01].

[02].

Μάρξ. Ὁ πράκτωρ τῆς ὁλιγαρχίας.

[03]

Μία μικρὴ ἀναδρομὴ στὸ ποιοὶ …ἔστησαν τὴν «Κόκκινη» (σοβιετική) Ἐπανάσταση.

[04]

(Ἀντι) Φασισμός Α.Ε.; Ἤ… Οἱ τοκογλύφοι συσπειρώνουν τοὺς ἐχθροὺς τῶν ἐχθρῶν τους!!!

[05]

Οἱ Ἑβραῖοι τοῦ Στάλιν ἤ ὁ μεγαλύτερος σφαγέας ὅλων τῶν ἐποχῶν.

[06]

[07]

90 χρόνια ΚΚΕ!!!

[08]

[09]

 

[10]

Ὁ δολοφονικὸς φασισμὸς τοῦ κομμουνισμοῦ!

[11]

Οἱ σταλινικὲς διώξεις.

[12]

24 Ἰουνίου, περὶ γενοκτονίας τῶν Ποντίων ἐπὶ Στάλιν

[13]

[14]

«Ὑπονομεύσατε τήν ἐθνική ὁμοιογένεια τῶν κρατῶν τῆς ΕΕ»

[15]

[16]

Ἡ «Ἑλληνική Ἐπιχείρησις» τοῦ στάλιν (1937-1949)

[17]

[18]

Ἀρχιπέλαγος Γκούλαγκ (Ἀλεξάντερ Σολζενίτσιν)

[19]

Γιατί οἱ Σοβιετικοί γκρέμιζαν ἐκκλησίες ἀλλά δέν πείραξαν τίς συναγωγές;

[20]

[21]

[22]

[23]

Ὁ Στάλιν, ὁ Χίτλερ, ὁ Τρότσκι, ὁ Φρόιντ καὶ ὁ Τῖτο ζοῦσαν στὴν ἴδια πόλη

[24]

[25]

[26]

Τὸ σχέδιον «Εὐρώπη» καὶ ἡ δουλοποίησις τῶν λαῶν της.

[27]

Ἡ Ἑλλὰς κάνει πρόβα στὸν «Καπιταλιστικὸ Κομμουνισμό».

[28]

Στόχος τους ἡ δουλοποίησίς μας κι ὄχι ἡ συλλογὴ φόρων.

[29]

Νὰ πῶς ἠλιθιοποιοῦνται τὰ παιδιά μας!

[29]

[30]

Παιδεραστία, ἀλλοίωσις ἱστορίας, συνταγὲς μαγειρικῆς καὶ ὁδηγίες χρήσεως γιὰ …καφετιέρα!!!

[31]

Ἡ ἐπικράτησις τῆς ἀριστερᾶς στὴν παιδεία.

[32]

Ὅταν ἀκοῦμε γιὰ «Ὑποχρεωτικὴ Ἐκπαίδευση» πρέπει νὰ …τρομάζουμε!

[33]

Ἐδῶ δὲν βάζω παραπομπή, σὲ ὅσα ἀφοροῦν στὴν παιδεία τῆς σοβιετίας. Ἀναζητεῖστε μόνον τὰ ὅσα ἰσχυρίζονται οἱ ἐρχόμενοι ἀπὸ τὶς σοβιετικὲς χῶρες γιὰ τὸν Στάλιν καὶ τὸ κομμουνισμό, ὡς καθεστώς. Θὰ ἐκπλαγεῖτε… Τόση λατρεία …πουθενά!!!

[34]

Ἑβραῖοι καθορίζουν ἀπό τὸ 500 π.α.χ. τὴν πολιτεία μας;

[35]

Πάντα οἱ ἴδιοι καὶ οἱ ἴδιοι πίσω ἀπὸ τὶς γενοκτονίες.

[36]

Ποιές χῶρες διαθέτουν ἀκόμη τράπεζες πού δέν ἐλέγχονται ἀπό τούς Ῥότσιλντ;

[37]

Ὁ Χίτλερ ἦταν ὁ κακὸς καὶ οἱ σιωνιστὲς πάντα σύμμαχοί μας.

[ 38]

Τά πρωτόκολλα τῶν Σοφῶν τῆς Σιών. Δεῖτε τί λέει τό εἰκοστό!

[39]

Πίσω ἀπό τήν BlackRock τί;

[40]

Ἡ νέα φυλὴ ποὺ μᾶς ἑτοιμάζουν!

[41]

Ναζισμός, κομμουνισμός, φασισμός, ἰσλαμισμός, ῥατσισμός, ἀνθρώπινα δικαιώματα…

[42]

Ὁ σοσιαλισμός.

[43]

Τί εἶναι βρέ παιδιά ὁ ἐθνικοσοσιαλισμός;

[44]

Εἶδες τί σοῦ κάνει ἡ δημοκρατία;

[45]

Ἡ Γενοκτονία τῶν Λαῶν τῆς Εὐρώπης. Σχέδιο Coudenhove – Kalergi

[46]

Οἱ Καλλέργηδες, οἱ Τσουδεροὶ καὶ ὁ περίεργός τους ῥόλος στὴν παγκοσμιοποίησι.

[47]

Ὁ Θεόδωρος Χὲρτζλ καὶ τὸ Σχέδιον Ἐποικισμοῦ τῶν Ἑβραίων στὴν Κύπρο.

[48]

Ὁ …«ἀντιφασισμός» δὲν ἔχει θέση στὴν Οὐκρανία καὶ στὴν Βενεζουέλα!

[49]

Εἶδες πῶς μᾶς κατευθύνουν στό νά μισήσουμε τούς ἐχθροῦς τῶν σιωνιστῶν;

[50]

Ποιές χῶρες διαθέτουν ἀκόμη τράπεζες πού δέν ἐλέγχονται ἀπό τούς Ῥότσιλντ;

[51]

Εἶναι τὸ Εὐρῶ ἠλίθιε…

φωτογραφίες κι ἀπεικονίσεις ἀπό:
ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ.

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

9 thoughts on “Εἶναι ὁ κομμουνισμὸς …«ἀγάπη» μου!!!

 1. Μηπως λεω μηπως η σημερινοι κυβερνωντες πρεπει να κλειστουν στα γκουλαγκ κ να τους δωσουν κι ένα πριονι να κοβουν παγακια?? λεω μηπως !!!

Leave a Reply