Ὁ σοσιαλισμός.

Καὶ τὰ ἀποτελέσματά του…
Ἤ ὀρθότερα, οἱ συμφορὲς ποὺ ἐπισύρει μὲ τὸ πέρασμά του…Σαρωτικός… Τοὐλάχιστον…Ὁ σοσιαλισμός.

Σοσιαλισμός: Λίγη σημασία ἔχει ἐὰν εἶσαι ἐργατικός, ἐθνικὸς ἤ δημοκρατικός.
Τὸ πρακτικὸ ἀποτέλεσμα τῆς ἐφαρμογῆς του εἶναι πάντα τὸ ἴδιο: ἡ  συντριβὴ τῆς κοινωνίας.

Εἶναι τὸ μοναδικὸν σύστημα, παγκοσμίως, ποὺ …σκοτώνει, δολοφονεῖ καὶ γενοκτονεῖ ἀλλὰ …ἀθωώνεται, διότι πρέπει νὰ προστατεύσῃ τὸν ἑαυτόν του.
Ἡ Εὐρώπη τῶν λαῶν…
Ἡ Εὐρώπη τῶν σοσιαλιστῶν…
Ἡ Εὐρώπη τῶν γενοκτόνων…

Ἀλήθεια, ἀνερωτήθῃ κάποιος γιά τά δικαιώματα σέ ἀπεργίες πού ἔχουν οἱ διαβιοῦντες στόν σοσιαλισμό;

Ἄς μὴν τὸ προχωρήσω σήμερα περισσότερο…
Θὰ ἐπανέλθω.

Φιλονόη.

Υ.Γ. Μὰ ἐπεὶ δὴ σοσιαλισμός, ἐὰν κάποιος ἀσχοληθῇ σοβαρὰ μὲ τὸ θέμα, εἶναι ἕνα ἀποπαίδι τῆς δημοκρατίας, καλοῦ κακοῦ, ῥίξτε μίαν ματιὰ  καὶ σὲ αὐτά:

Τί εἶναι βρέ παιδιά ὁ ἐθνικοσοσιαλισμός;

Εἶδες τί σοῦ κάνει ἡ δημοκρατία;

Ἡ δημοκρατία τῆς Βαϊμάρης καὶ ἡ νέα τάξις πραγμάτων.

Γιατί χρεωκόπησε ἡ δημοκρατία;

 

(Visited 498 times, 1 visits today)
Leave a Reply