Ἡ ἐπικράτησις τῆς ἀριστερᾶς στὴν παιδεία.

Ἡ ἐπικράτησις τῆς ἀριστερᾶς στὴν παιδεία.1Μὲ ἀπολύτη πλειοψηφία «ἀριστερῶν» ἐκπαιδευτικῶν στὴν Παιδεία (τύπου Ῥεπούση κλπ ἐκκριμάτων )…
…Δὲν μένει παρὰ νὰ ἀπολαύσουμε τὰ ποιοτικὰ ἀποτελέσματα αὐτῆς τῆς κομματικοποιημένης κι ἀθλίας παιδείας, που πλέον δέχεται ἐπίθεση καὶ οἰκονομικοῦ χαρακτῆρα, ἀπὸ τὰ ἀφεντικὰ τῶν κομμάτων, τοὺς τοκογλύφους.Ἡ ἐπικράτησις τῆς ἀριστερᾶς στὴν παιδεία.3Ἡ ἐπικράτησις τῆς ἀριστερᾶς στὴν παιδεία.2

«Σίγμα»

(Visited 178 times, 1 visits today)
Leave a Reply