Ἕνας ἀκόμη …γνήσιος ἐξωγήινος!!!

Ἐξωγήινη ἀπάτη μὲ ἄκομα μία ἐγχειρήση ἐξωγήινου δημοσιεύεται ὡς ἀληθινὴ εἴδηση στὸ Ῥωσικὸ Voice of Russia καὶ ἀπὸ ἐκεῖ ἀναμεταδίδεται μὲ τὴν ἴδια «σοβαρότητα» …ἀπὸ τὸ Πρῶτο Θέμα.
Μας δείχνουν ἕνα «γνήσιο» ἐξωγήινο, ὁ ὁποῖος βρέθηκε στὰ συντρίμμια ἰπτάμενου δίσκου.
Τὸ ὅτι ὁ «προηγμένος» ἐξωγήινος … εἶχε μέγεθος ἐγκεφάλου νεογέννητου γατιοῦ, ἀλλὰ παρόλα αὐτὰ μποροῦσε να χειρίζεται καὶ να πετάει ἰπτάμενο δίσκο …δεν προβλημάτισε κάποιον.

Ἄλλωστε ἂν ἀποδεχτεὶ κανεὶς ὅτι ἔνας γάιδαρος μπορεῖ νὰ πετάει … δὲν εἶναι δύσκολο νὰ παραδεχθῇ ὅτι ἴδιος γάιδαρος παίζει καὶ ΣΤΟΙΧΗΜΑ.

Μὲ λίγα λόγια ἂν ἀποδεχθεὶς ὅτι ὑπάρχουν ἐξωγήινοι …γιατί νά σέ ἀπασχολήσῃ τό μέγεθος τοῦ ἐγκεφάλου τους;

«Σίγμα»

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply