«…Ἦταν κακὸ τοῦ κεφαλιοῦ του καὶ καλὰ νὰ πάθῃ.»

«...Ἦταν κακὸ τοῦ κεφαλιοῦ του καὶ καλὰ νὰ πάθῃΤὸ φονικὸ στὰ σύνορα, ἀποτέλεσμα μίας ἀκόμη συμπλοκῆς τῆς ἀστυνομίας μὲ ἐγκληματίες, κατὰ πῶς μαθαίνουμε, ἦταν μία ἀκόμη ἀπόδειξις τοῦ πόσο συγκεχυμένα ἔχουμε τὰ πάντα στὸ κεφάλι μας…
Ἀν τὶ νὰ ἀξιώνουμε ΜΟΝΟΝ ἀπὸ τὸν στρατό, δῆλα δὴ ἀπὸ ἀρίστως ἐκπαιδευμένους γιὰ αὐτὴν τὴν ἐργασία ἀνθρώπους, νὰ ἀναλάβουν τὴν φύλαξι τῶν συνόρων, ἐμεῖς θεωροῦμε φυσικὸν ἐπόμενον τὸ νὰ τὰ προστατεύῃ ἡ ἀστυνομία.
Κι ἄν τὶ νὰ βγάζουμε τὸ καπέλο σὲ ἀνθρώπους, ποὺ ἀκόμη καὶ κάτω ἀπὸ αὐτές, τὶς ἄδικες συνθῆκες, κάνουν τὸ καθῆκον τους, μὲ τὰ ὅποια μέσα διαθέτουν, συμπεριφερόμεθα ὡς κάφροι… χαρακτηρίζοντας, ἀναλόγως τῆς πολιτικοκομματικῆς μας ταὐτότητος, ἀκόμη καὶ τὸν θάνατο, κατὰ πῶς μᾶς ἐξυπηρετεῖ…
Καὶ ναί, ἥρωες δὲν εἶναι αὐτοὶ ποὺ ἐν ἀγνοίᾳ τους παθαίνουν κάτι ἤ σκοτώνονονται, ἀλλὰ αὐτοὶ ποὺ ἐν γνώσει τους μπαίνουν στὸν χορὸ τοῦ θανάτου…
Ἥρωες εἶναι αὐτοὶ ποὺ ἔχουν ἐπίγνωσι πὼς θὰ κινδυνέψουν ἀπὸ κάποιαν πράξι τους κι ὄχι αὐτοὶ ποὺ κυκλοφοροῦν ἀμέριμνα καὶ τοὺς ἔρχεται μία πετριά.
Ἥρωες εἶναι αὐτοὶ ποὺ πηγαίνουν στὸν πόλεμο μὲ χαμόγελο κι ὄχι αὐτοὶ ποὺ κρύβονται στὰ μετόπισθεν…
Ἄς παύσουν λοιπὸν οἱ χαρακτηρισμοὶ καὶ οἱ ἐπιλεκτικὲς δόξες σὲ κάτι ποὺ ἀκυρώνει τὴν λογική μας…
Διότι….
…πιό κάφρος πεθαίνεις;

Φιλονόη

Τραγικό συμπέρασμα……
Στην Ελλάδα, όποιος πεθαίνει εν ώρα καθήκοντος «βλέπε συνοριοφύλακας σε συμπλοκή με Αλβανούς»

-ήταν κακό του κεφαλιού του και καλά να πάθει. Τα ήθελε και τα’ παθε

Όποιος πεθαίνει επειδή ήταν στο λάθος μέρος, την λάθος στιγμή, με τον λάθος άνθρωπο και πολλές φορές σε λάθος παρέες είς γνώσει του

-Ηρωας, επαναστάτης κτλ κτλ…

Οι δε, πραγματικοί ήρωες……

Έλα μωρέ..ποιός ασχολείται με αυτά;

Ζήσης Δούκας

Σημείωσις

Ναὶ πανηλίθιε…
Αὐτὸς ποὺ «τὰ ἤθελε καὶ τὰ ἔπαθε» ἐσέναν, τὸν κάφρο προστατεύει…
Κανονικὰ ἔπρεπε νὰ τὸ ἀφήσῃ νὰ περάσῃ καὶ νὰ σὲ βρῇ νύκτα στὸ κρεββάτι σου…
Τότε νὰ σὲ ἔβλεπα γιὰ τὸ ἐὰν χρειάζονται πανηλίθιε οἱ συνοριοφύλακες.

(Visited 20 times, 1 visits today)
Leave a Reply