Πόσες ἀπό τίς «ὑποχρεώσεις μας», πού ἀποῤῥέουν ἀπό τό μνημόνιο, ἔχουν πληρωθῇ;

Πόσες ἀπό τίς «ὑποχρεώσεις μας», πού ἀποῤῥέουν ἀπό τό μνημόνιο, ἔχουν πληρωθῇ;Θα ήθελα νὰ παρακαλέσω θερμὰ ὅσους γνωρίζουν νὰ μὲ ἐνημερώσουν τώρα, που τὸ 2013 τελειώνει, ποιὲς ἀπό τις ὑποχρεώσεις μας, ποὺ ἀπορρέουν ἀπὸ τὸ «κακό» μνημόνιο, ἔχουν πραγματοποιηθεὶ ἐντὸς τοῦ ἔτους:
1. Πόσες ἀπό τίς 4000 ἀπολύσεις, ἐκτὸς ΕΡΤ, ἔχουν γίνει στό Δημόσιο;
2. Ποιοί ἄχρηστοι ὀργανισμοί τοῦ Δημοσίου καταργήθηκαν;
3. Ποία κλειστά ἐπαγγέλματα ἄνοιξαν;
4. Ποιες ἀποκρατικοποιήσεις ἔγιναν;
5. Μὲ ποιόν τροπο ἐπιταχύνθηκε ἡ ἀπονομὴ τῆς Δικαιοσύνης;
6. Ἔχει ἐφαρμοστεὶ ὁ νόμος τοῦ 2011 γιά ἐνιαῖο μισθολόγιο σέ ὅλο τὸ Δημόσιο;
7. Μέ ποιούς νόμους ἁπλουστεύθηκαν οἱ γραφειοκρατικές διαδικασίες; 8. Μὲ ποιο τροπο καταπολεμηθηκαν οἱ στρεβλώσεις στην ἀγορά; 9. Πόσες ὑπηρεσίες κι ἐπιτροπὲς τοῦ στενοῦ δημοσίου τομέα καταργήθηκαν;
10. Ἔγινε ἡ ἀνασύσταση τοῦ φοροεισπρακτικοῦ μηχανισμοῦ γιά τήν καταπολέμηση τῆς φοροδιαφυγῆς;

Θέτω αὐτὰ τὰ 10 ἐνδεικτικά.
Τὰ μέτρα ποὺ ἀποῤῥέουν ἀπὸ τὸ μνημόνιο εἶναι πάνω ἀπὸ 30 γιὰ τὴν ἀναδιάρθρωση τοῦ Δημοσίου.
Γι΄ αὐτὰ δὲν ἄκουσα κουβέντα στὴν Βουλή, στὴν  ἐπὶ πενθήμερο «συζήτηση»ἐπὶ τοῦ προυπολογισμού.
Ἂν κανῷ λάθος παρακαλῶ διορθῶστε μέ.

Γιάννης Λοβέρδος.

φωτογραφία

(Visited 154 times, 1 visits today)
Leave a Reply