Οἱ Ἑβραῖοι τοῦ Στάλιν ἤ ὁ μεγαλύτερος σφαγέας ὅλων τῶν ἐποχῶν.

Οἱ Ἑβραῖοι τοῦ Στάλιν ἤ ὁ μεγαλύτερος σφαγέας ὅλων τῶν ἐποχῶν.Δέν τό γνωρίζατε πώς τό μεγαλύτερον τμῆμα τῶν κυβερνήσεων τοῦ Στάλιν ἀποτελοῦνυο ἀπό Ἑβραίους;
Κακῶς…
Εἶναι γεγονός…
Γιὰ τὴν ἀκρίβεια ἦσαν περισσότεροι οἱ Ἑβραῖοι παρὰ οἱ Ῥῶσσοι.
Πάντως, γιὰ νὰ μὴν ἔχουμε ἀμφιβολίες, τὶς πληροφορίες σήμερα δὲν μᾶς τὶς μεταφέρει κάποιος ἀντισιωνιστὴς ἤ μισάνθρωπος ἀλλὰ κάποιος Ἑβραῖος, ὁ Sever Procker. Ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς “Εβραίους, ποὺ μὲ κάποιον «μαγικὸ τρόπο» καθάρουν οὐσιαστικῶς πολλὰ ἀπὸ τὰ ἐγκλήματα τῆς φυλῆς τους κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος.

Συζητᾶμε λοιπὸν σήμερα γιὰ τὸν Genrikh Yagoda, ποὺ μόνος του κατάφερε νὰ ἐξαφανίσῃ 10.000.000 ἀνθρώπους.
Τί Χίτλερ καί Στάλιν; Ἀγγελούδια ἐμπρός του…

Ο μεγαλύτερος σφαγέας της ανθρωπότητας για τον οποίο δεν ακούσατε τίποτα ΠΟΤΕ – Βίντεο

Όλοι ξέρουμε τον Χίτλερ, τον Χίμλερ, τον Στάλιν, τον Μάο… Πόσοι όμως ξέρουν τον Genrikh Yagoda; Τον άνθρωπο που ήταν υπεύθυνος για την δολοφονία 10.000.000 ανθρώπων; Πόσοι ξέρουν ότι δεν ήταν.. Ρώσσος;

ἀντιπληροφόρησις

Δυστυχῶς, τὸ μόρφωμα τοῦ κομμουνισμοῦ, καθὼς καὶ τὸ μόρφωμα τοῦ ναζισμοῦ, εἶναι ἀποκλειστικὸ τῶν σιωνιστῶν τοῦ πλανήτου δημιούργημα. Εἶναι μία ἄμεσος ἄλλοτε, ἔμμεσος κάποιες ἄλλες φορές, μεθόδευσις γιὰ τὴν ἐπιβολὴ τῶν -ισμῶν τους.
Κάτι ποὺ φυσικὰ ἔως σήμερα ἔχει ἀποβῇ καταστροφικό, ἰδίως γιὰ αὐτοὺς ποὺ πάσχισαν μέσα στοὺς αἰῶνες, νὰ ἐπιβάλουν τοὺς ὅποιους -ισμούς τους…
Κατὰ τὰ ἄλλα οἱ λαοὶ θὰ νικήσουν…
Νά τό θέσω διαφορετικά;
Κατὰ τὰ ἄλλα τρία πουλάκια κάθονταν ἤ κούνια ποὺ τοὺς κούναγε…

Φιλονόη.

Υ.Γ. Ἐννοεῖται πὼς κι αὐτὴν τὴν φορὰ θὰ ἀποτύχουν. Εἶναι ἀναπόφευκτον.

(Visited 565 times, 1 visits today)
Leave a Reply