Χοιράνθρωποι ἀπ΄ εὐθείας ἀπὸ τὴν …Κίρκη!!!

Ἐπιστήμονες μεγάλωσαν ἐπιτυχῶς τὸ πρῶτο ἔμβρυο χιμαίρας, τὸ ὁποῖον περιέχει κύτταρα ἀπὸ γουροῦνι κι ἄνθρωπο, μὲ σκοπὸ τὴν δημιουργία ὀργάνων μεταμοσχεύσεως.

Human-Pig Chimeras Suggest a Long Road to Organ Farming

Κάτι μοῦ θύμισε ἀπὸ τὸν Ὀδυσσέα καὶ τὴν Κίρκη, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ μίαν ταινία ποὺ θυμᾶμαι ἀμυδρά…

Τὸ Χρήσιμον  

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *