Χοιράνθρωποι ἀπ΄ εὐθείας ἀπὸ τὴν …Κίρκη!!!

Ἐπιστήμονες μεγάλωσαν ἐπιτυχῶς τὸ πρῶτο ἔμβρυο χιμαίρας, τὸ ὁποῖον περιέχει κύτταρα ἀπὸ γουροῦνι κι ἄνθρωπο, μὲ σκοπὸ τὴν δημιουργία ὀργάνων μεταμοσχεύσεως.

Human-Pig Chimeras Suggest a Long Road to Organ Farming

Κάτι μοῦ θύμισε ἀπὸ τὸν Ὀδυσσέα καὶ τὴν Κίρκη, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ μίαν ταινία ποὺ θυμᾶμαι ἀμυδρά…

Παπανικολάου Σωτήρης

(Visited 96 times, 1 visits today)
Leave a Reply