Ὥρα νά κτυπηθοῦμε…;;;

Ὁ ὑπουργὸς Παιδείας, δήλωσε εὐθαρσῶς ὅτι θὰ κτυπηθοῦν οἱ ἀριστεροὶ (καὶ καλά) μὲ ὅσους διακρίνουν παιδιὰ μὲ βάση τὸ χρῶμα.

Πολὺ ὡραία ὑπουργέ.
Κι ἐμεῖς θὰ κτυπηθοῦμε μὲ τοὺς φασίστες καὶ τοὺς ῥατσιστές. Μὲ ὅλους τοὺς φασίστες καὶ μὲ ὅλους τοὺς ῥατσιστές.

Θὰ κτυπηθοῦμε, ἂς ποῦμε, μὲ τοὺς ἀλῆτες ποὺ κόβουν τὶς δαπάνες εἰδικῆς ἀγωγῆς ἀπὸ τὰ παιδιὰ μὲ εἰδικὲς ἀνάγκες.
Θὰ κτυπηθοῦμε, ἂς ποῦμε, μὲ τοὺς κ@ριόληδες ποὺ θεωροῦν τὰ παιδιὰ τεκμήρια πρὸς φορολόγηση.
Θὰ κτυπηθοῦμε, ἂς ποῦμε, μὲ τοὺς ξεκωλι@ρηδες ποὺ κόβουν τὸ ῥεῦμα σὲ πολυτέκνους.
Θὰ κτυπηθοῦμε ὑπουργέ. Μὲ ὅσους σκοτώνουν Ἑλληνόπουλα. Κι ἀλοίμονό τους!

Κάποιαν ἀπορία ἔχεις ;
Εὔχομαι ὄχι…..

(Visited 156 times, 1 visits today)
Leave a Reply