Υἱοθέτησε κι ἐσὺ ἕναν «μαρσελῖνο»… Μπορεῖς!!!

Πᾶρε, πᾶρεεεε…

Θὰ ἔχετε δῆ τελευταία, τὴν διαφήμιση μὲ τὸν μικρὸ πεινασμένο «μαρσελῖνο», ποὺ μᾶς δίνουν 70 εὐρῶ τὴν ἡμέρα, γιὰ νὰ πάρουμε ἕναν τέτοιον «μαρσελῖνο» στὸ σπίτι μας, σὰν νὰ πρόκειται γιὰ κατοικίδιο.
Θὰ ἔχετε ἐπίσης ἀκούσει ὅλοι φαντάζομαι, τὴν γνωστὴ φράση ὅτι «ὁ τηλεοπτικὸς χρόνος εἶναι πανάκριβος»…
Θὰ ἔχετε ἀκούσει ὅτι, οἱ τηλεοπτικὲς διαφημίσεις κοστίζουν ἀρκετὲς ἑκατοντάδες χιλιάδες εὐρᾶ ἡ κάθε μία…

Κι ἐρωτῶ ἐγὼ ὁ ῥατσιστής…

Γιατί ῥέ χαμοῦρες δέν δίδετε αὐτά τά λεφτά γιά νά ζήσουν οἱ «μαρσελίνοι» στίς χῶρες τους;;;;
Γιατί τά δίδετε μόνον μὲ τὴν προϋπόθεση νά μετακομίσουν καί νά φυτευθοῦν ἐδῶ;;;;;

Κλέψατε καὶ τὸ ψωμὶ τῶν Ἑλλήνων καὶ τώρα τοὺς δίδετε 70 εὐρᾶ ἡμερησίως, ἀρκεῖ νὰ δεχθοῦν ἕναν «μαρσελῖνο»;;;

Πόσοι «μαρσελῖνοι» θά ζοῦσαν εὐτυχισμένοι στήν χώρα τους, μέ 70 εὐρῶ τήν ἡμέρα;;;;;;

Πόσοι Ἕλληνες παίρνουν 70 εὐρῶ μεροκάματο σήμερα;;;

Κόης Ὀδυσσεὺς

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply