Ὑπὲρ τοῦ ΝΑΤΟ συνεισφέροντες…

Εἶσαι Τρᾶμπ καὶ βλέπεις τὸ τί συνεισφέρει κάθε χώρα στὸ ΝΑΤΟ (ἐπίσημα τὸ ὅριο εἶναι 2% τοῦ ΑΕΠ).

Πρώτη ἡ Ἀμερικὴ καὶ δευτέρα ἡ Ἑλλὰς τῶν μνημουνίων.
(Τοῦ 2016 ὁ ἀπολογισμός!)

Μπλάνας Χρυσόστομος

 

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

2 thoughts on “Ὑπὲρ τοῦ ΝΑΤΟ συνεισφέροντες…

Leave a Reply