Ὑπὲρ τοῦ ΝΑΤΟ συνεισφέροντες…

Εἶσαι Τρᾶμπ καὶ βλέπεις τὸ τὶ συνεισφέρει κάθε χώρα στὸ ΝΑΤΟ (ἐπίσημα τὸ ὅριο εἶναι 2% τοῦ ΑΕΠ).

Πρώτη ἡ Ἀμερικὴ καὶ δευτέρα ἡ Ἑλλὰς τῶν μνημουνίων.
(Τοῦ 2016 ὁ ἀπολογισμός!)

Μπλάνας Χρυσόστομος

 

 

(Visited 230 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Ὑπὲρ τοῦ ΝΑΤΟ συνεισφέροντες…

Leave a Reply