Ψευδαισθήσεων εὐρωπαϊκῶν λήξις…

Τὸ τέλος τῶν ψευδαισθήσεων λοιπὸν ἔφθασε…
Πληθαίνουν οἱ ἀναφορὲς περὶ Εὐρώπης πολλῶν ταχυτήτων.
Τὴν ἀρχὴ ἔκανε ἡ Γερμανίδα καγκελάριος, Ἄνγκελα Μέρκελ, στὴν Σύνοδο Κορυφῆς τῆς Ἡνωμένης Εὐρώπης, ἡ ὁποία ἐπραγματοποιήθη στὴν Βαλλέττα τῆς Μάλτας.

«Τὰ τελευταῖα χρόνια ἔδειξαν πὼς θὰ ὑπάρξη μία Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωσις πολλαπλῶν ταχυτήτων καὶ ὅτι δὲν πρέπει νὰ συμμετέχουν πάντα ὅλες οἱ χῶρες – μέλη στὰ ἴδια στάδια τῆς εὐρωπαϊκῆς ὁλοκληρώσεως». 

Τὴν σκυτάλη πῆρε ἀμέσως ὁ Ἰταλὸς ἁρμόδιος γιᾶ εὐρωπαϊκὰ θέματα, Σάντρο Γκότζι, ὁ ὁποῖος ἐδήλωσε:

«Εἶναι πολὺ σημαντικὸ τὸ ὄτι ἡ καγκελάριος υἱοθέτησε θέσεις ποὺ ἔχουν ἐπεξεργασθεῖ ἡ Ἰταλία καὶ ἄλλες χῶρες μέλη, διότι ἡ κυβέρνησις τῆς Ῥώμης, ἐδῶ καὶ πολὺν καιρό, ἐργάζεται ἀκριβῶς γιὰ τὴν ἐπίτευξη αὐτοῦ τοῦ στόχου…
…Εἶναι ἀπατηλὸ νὰ πιστεύῃ κάποιος ὅτι σὲ μίνα Ἕνωση, μὲ εἰκσι ἐπτᾶ χῶρες μέλη, μποροῦν νὰ προχωρήσουν ὅλες μαζύ, μὲ τὴν ἰδίαν ταχύτητα…»,

…κατέληξε ὁ Σάντρο Γκότζι.

Τί σημαίνουν ὅλα αὐτά;
Πολὺ ἁπλᾶ ὅτι οἱ ἀποφάσεις ἔχουν ἤδη ληφθεῖ ἀπὸ «ἐπάνω» καὶ πρόκειται συντόμως νὰ ἀνακοινωθοῦν.
Κατὰ πάσαν πιθανότητα αὐτὸ θὰ συμβῆ στὰ τέλη τοῦ Μαρτίου, στὴν ἐπέτειο τῶν ἑορτασμῶν γιὰ τὰ ἑξήντα χρόνια τῆς Συνθήκης τῆς Ῥώμης.

Πᾶμε ὁλοταχῶς γιὰ μίαν Ἡνωμένη Εὐρώπη διαφορετικῶν ταχυτήτων καὶ «ἀλὰ κάρτ», ὅπου φυσικὰ ὅλοι μας γνωρίζουμε σὲ ποιὰν ἀκριβῶς «ταχύτητα» θὰ ἐνταχθῇ ἡ χώρα μας.

Θεοφανάκης Στέφανος

(Visited 114 times, 1 visits today)
Leave a Reply