Ἰσλαμοφοβίας …ἀπαγόρευσις!!!

Τὸ ὀργουελικὸ «1984» εἶναι ἐδῶ!

Μὲ τὸν νόμο M103, ποὺ ἀναμένεται νὰ περάσῃ ἀπὸ τὴν βουλὴ τοῦ Καναδᾶ, θὰ ἀπαγορευθῆ ἡ Ἰσλαμοφοβιά!!!

Ἡ εἴδησις εἶναι πραγματική, 100% καὶ πλέον ἀπαγορεύεται νὰ νοιώσῃς τὸ αἴσθημα τοῦ φόβου!

Ἐκεῖνο τὸ σοσιαλιμπερὰλ φασισταριό, ὁ π@υτάνας υἱός, κυριολεκτικὰ καὶ μεταφορικά, ὁ Τρυντῶ, τὸν ὁποῖον τὰ ντόπια σοσιαλιμπερὰλ φασισταριὰ εἶχαν ὑποδεχθῆ πανηγυρίζοντας πρὸ δύο περίπου ἐτῶν, τὸ τερματίζει.

Ἀπαγορεύεται ὁ φόβος…!!!

Μαλαμούλης Δημήτρης

εἰκόνα

(Visited 173 times, 1 visits today)
Leave a Reply