Βελτιώνεται ἡ τιμὴ ὅσο μικραίνει ἡ …νύφη!!!

Ὅσο πιὸ μικρὴ ἡ νύφη, τόσο καλλιτέρα ἡ τιμή!!!

Ἐτησίως εἴκοσι (20) κορίτσια ἀπάγονται στὴν Σμύρνη, ἐνῶ στὶς οἰκογένειές τους δίνονται χρήματα ἔναντι σιωπῆς.

Ἀπεκαλύφθη ὅτι στὰ χωριὰ Σιριμλὶ καὶ Ὀλγκουνλὰρ τοῦ νομοῦ Σμύρνης, ἔχει γίνει «παράδοσις» κορίτσια νὰ ἀπάγονται καὶ ἀκολούθως νὰ δίνονται χρήματα στὶς οἰκογένειές τους, ὥστε νὰ τὰ παντρέψουν διὰ τῆς βίας.

Τὸ θέμα τὸ ἔφερε στὴν ἐπικαιρότητα βουλευτὴς τοῦ CHP. O βουλευτὴς Σμύρνης τοῦ κόμματος CHP, μετέφερε στὴν ἐπικαιρότητα τῇ βουλῆς τοὺς ἰσχυρισμοὺς πὼς στὴν ἐπαρχία Κιρὰζ τῆς Σμύρνης μικρὰ κορίτσια παντρεύονται ἔναντι χρημάτων καὶ ὅτι ἐὰν κάποιες οἰκογένειες δὲν παντρεύουν τὰ κορίτσια τους, κάποιοι τὰ ἀπαγάγουν καὶ ἀκολουθοῦν μετὰ παζάρια μὲ τὴν οἰκογένεια.

Σύμφωνα μὲ τὸ κείμενο τῆς Γκιουλντὲν Ἀϊντὶν τῆς ἐφημερίδος Χουριέτ, στὰ δύο αὐτὰ χωριὰ ἐτησίως ἀπάγονται περόπου εἴκοσι (20) κορίτσια ἡλικίας 12-21 ἐτῶν.

Οἱ ἀπαγωγεῖς ἐπιδιώκουν μετὰ νὰ δόσουν χρήματα, γιὰ νὰ ἀποσπάσουν τὴν σιωπὴ τῆς οἰκογενείας, ἐνᾦ λέγεται πὼς στὰ χωριὰ αὐτὰ ὑπάρχει καὶ «ταρίφα».

Ἔτσι στὶς οἰκογένειες δίδονται, γιὰ ἕνα κορίτσι 12 ἐτῶν 40 χιλιάδες λίρες, γιὰ τὰ 13χρονα 25 χιλιάδες λίρες, ἐνῶ γιὰ τὰ 15χρονα δίδονται 20 χιλιάδες λίρες.

İzmir’deki köylerde yılda 20 kız çocuğu kaçırılıyor, ailelere ‘sus payı’ veriliyor

Σπανὸς Πανορμίτης

(Visited 122 times, 1 visits today)
Leave a Reply