Λέμε ὁλομέλεια κι ἐννοοῦμε…;

Ὁλομέλεια Εὐρωκοινοβουλίου,  μετεδίδετο προχθὲς (στὶς 2:40 μ.μ.), γιὰ τὴν συνεδρίαση τῆς προηγουμένης ἡμέρας

Θέμα: Ἡ πορεία τῆς δευτέρας ἀξιολογήσεως τοῦ προγράμματος οἰκονομικῆς προσαρμογῆς γιὰ τὴν Ἑλλάδα.

Δίαυλος τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων.

Ὁλομέλεια;;;;;;;;;;

Ἀπὸ τοὺς 751 βουλευτές, πόσους βλέπετε ἐσεῖς, φίλοι μου;;

Νεφέλη Ὠκεανίς

(Visited 68 times, 1 visits today)
Leave a Reply