Ξεκινᾶμε ἀπὸ τὸ νὰ ἐκτιμήσουμε αὐτὰ ποὺ …ἀξίζουν!!!

Ξεκινᾶμε ἀπὸ τὸ νὰ προστατεύσουμε αὐτὰ ποὺ ἀξίζουν…
Τὰ ὁποία, ὅλως …«συμπτωματικῶς», εἶναι κι αὐτὰ ποὺ πραγματικὰ διαθέτουμε καί, τελικῶς, τὰ ἀληθῆ καὶ τὰ σπουδαία…!!!

Δῆλα δὴ εἶναι αὐτὰ ποὺ δὲν ἔχουν νὰ κάνουν μὲ τὰ ἐπίπλαστα, τὰ ψευδῆ καὶ τὰ περιττά.
Εἶναι ὁ κόσμος μας, οἱ δικοί μας ἄνθρωποι καί, κυρίως, αὐτοὶ ποὺ πιστεύουν σὲ ἐμᾶς, ὅπως γιὰ παράδειγμα κάποια ξεχασμένη μητέρα, κάπου στὸ βάθος τῆς …ζωῆς μας!!!

Συνήθως αὐτὰ τὰ θέματα τὰ παρουσιάζω ἀπὸ τὸ arxisame.gr. Εὐτυχῶς ὅμως σήμερα μοῦ δίδεται ἡ εὐκαιρία νὰ ἀφήσω μίαν ἐξαίρεσιν στὸν …«κανόνα», διότι στὴν πραγματικότητα αὐτὸ τὸ ἀπόσπασμα εἶναι ἕνα «κλειδί».
Ἕνα «κλειδί» ποὺ ἐὰν δὲν τὸ ἐντοπίσουμε, θὰ μείνουμε γιὰ πάντα φυλακισμένοι σὲ μίαν μιζέρια, ὑπερασπιζόμενοι τὰ ψεύτικα καὶ τὰ πλαστά…

Πῶς γίνεται νά ἀποφασίσουμε νά πολεμήσουμε γιά τήν ἐλευθερία μας καί γιά τίς ζωές μας ἐάν δέν ἔχουμε ἀνακαλύψει αὐτά πού ἀξίζουν νά προστατεύουμε κι αὐτά πού πράγματι τίς ὀμορφαίνουν; Πῶς γίνεται νά ἀγαπήσουμε τούς ἑαυτούς μας, ἐάν δέν ἀγαπήσουμε αὐτούς πού μᾶς βοηθοῦν νά κτίσουμε αὐτοσεβασμό; Πῶς γίνεται νά μοιρασθοῦμε μέ ἄλλους ἐάν δέν ἔχουμε μάθει νά παίρνουμε καί νά τιμοῦμε αὐτούς πού μᾶς προσφέρουν;

Ἡ μικρὴ λεπτομέρεια λοιπόν, ποὺ μᾶς βοηθᾶ νὰ ἀλλάξουμε τὶς ὀπτικές μας, γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ ἀλλάξουμε τὶς ζωές μας καὶ τελικῶς τὸν κόσμο μας, ξεκινᾶ ἀπὸ τὸ πῶς βλέπουμε τοὺς ἄλλους γύρω μας, τὸ τὶ ἀκριβῶς ἐπιτρέπουμε νὰ «σπάσῃ» τὶς ἐμμονές μας καί, κυρίως τὸ πῶς θὰ «σπάσουμε» ἐμεῖς τὶς πλαστὲς γυάλες μας, γιὰ νὰ ἐπιτρέψουμε στοὺς ἑαυτούς μας νὰ ἀνοίξουν εἰλικρινῶς κι ὁριστικῶς ἕνα παράθυρο στὸ Φῶς καὶ στὸν κόσμο μας, ἐπικοινωνόντας, σεβόμενοι καὶ ἀγαπώντας αὐτὰ ποὺ πράγματι ἀξίζουν. Μὲ μικρά, καθημερινὰ βήματα, ξανακτίζοντας τὴν δική μας αὐτοεκτίμησιν, μποροῦμε σταδιακῶς νὰ περάσουμε στὴν συνειδητότητα αὐτῶν ποὺ πράγματι ἀξίζουν. Μόνον ὅταν γνωρίζουμε αὐτὰ ποὺ ἀξίζουν, θεωροῦμε ἱερά μας ὑποχρέωσιν νὰ τὰ προστατεύσουμε.

Φιλονόη

Υ.Γ. Διότι, πάντα πρέπει νὰ ἐνθυμούμεθα, πὼς ὁ ἄνθρωπος εἶναι τὸ κύτταρον τοῦ σώματος τῆς κοινωνία μας καὶ ἡ οἰκογένεια τὸ «ὄργανον» τοῦ σώματος τῆς κοινωνία μας. Ἐὰν τὸ «ὄργανον» ὑπολειτουργῇ, τότε καὶ τὸ σῶμα πάσχῃ…

εἰκόνα

 

(Visited 103 times, 1 visits today)
Leave a Reply