Φυσική ἐξέλιξις τῶν πραγμάτων;

Πλέον δὲν ἔχω ἀμφιβολία πὼς τὸ hollywood προβάλλει ἐπακριβῶς τὰ ἐναλλακτικὰ σενάρια ποὺ θὰ ἐφαρμοσθοῦν ἀπὸ τὴν παγκόσμια δικτατορία. 
Τὸ ποιὸ σενάριο θὰ ἐπιλεγῆ, γιὰ νὰ προχωρήσῃ τὸ masterplan, εἶναι ἀβέβαιον, μέχρι τὴν τελευταία στιγμὴ τῆς ἐφαρμογῆς του.

Ὅλα αὐτὰ ἔχουν περάσει στὸ ὑποσυνείδητο τῆς ἀνθρωποπλέμπας ὡς φυσικὲς καταστάσεις τῆς «ἐξελίξεως».

Οὐδεμία σωτηρία!

Φρέρης Κωνσταντῖνος

εἰκόνα

2 thoughts on “Φυσική ἐξέλιξις τῶν πραγμάτων;

  1. Τουλάχιστον στους ανθρώπους που προσπαθούν να κρατήσουν τον εγκέφαλο τους λειτουργικό, είναι γνωστό οτι η τηλεόραση και οι ταινίες είναι τα γεγονότα που προορίζονται να συμβούν στο μέλον, και σκοπός τους είναι να εκπαιδεύσουν τον θεατή ώστε να μήν αντιδράσει όταν αυτά συμβούν.

Leave a Reply