Ἱκανώτεροι τῶν βαρβάρων…

Ἀπεκρίθη ἐκ παλαιωτέρου τοῦ βαρβάρου ἔθνεος τὸ ἑλληνικὸν ἑὸν καὶ δεξιώτερον καὶ εὐηθείης ἠλιθίου ἀπηλλαγμένον μᾶλλον.

Ἀριστοτέλης

Ἐξεχώρισεν, ἀπὸ παλαιά, τὸἙλληνικὸν Ἔθνος ἀπὸ τοὺς βαρβάρους, ὄντας πιὸ ἰκανὸ καὶ περισσότερο ἁπηλλαγμένο ἀπὸ τὴν ἠλιθιότητα.

Σπανὸς Πανορμίτης

(Visited 138 times, 1 visits today)
Leave a Reply